• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 3 kết quả

gửi bởi itbasic
T.Sáu 18/04/2008 12:13 am
Chuyên mục: [VB] Mẹo vặt khác
Chủ đề: Để chỉ số mảng luôn bắt đầu = 1
Trả lời: 5
Xem: 2605

Để chỉ số mảng luôn bắt đầu = 1

Để chỉ số mảng luôn bắt đầu = 1 itbasic Các chỉ số mảng (index) luôn bắt đầu = 0, nhưng đôi khi trong xử lý dữ liệu chúng ta cần bắt đầu = 1. Để chỉ số mảng luôn bắt đầu = 1 (đối với các biến Array khai báo). Tại phần General bạn đặt tuyên bố Option Base 1. Option Base 1 Dim ar...
gửi bởi itbasic
T.Sáu 28/03/2008 3:46 pm
Chuyên mục: [VB] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Các Hàm, Lệnh xây dựng sẵn dùng của VB6.
Trả lời: 1
Xem: 25680

Các lệnh và hàm xử lý thư mục, tập tin

Các lệnh và hàm xử lý thư mục, tập tin VB có 6 lệnh tương tác trực tiếp với hệ điều hành: ChDrive (Drive as String) ' thay đổi ổ đĩa đăng nhập đối với hệ điều hành nền VD: ChDrive ("D:\") ChDir (Path as String) ' thay đổi thư mục hiện hành VD: ChDir ("C:\Windows\Temp") MkDir (Pa...
gửi bởi itbasic
T.Sáu 28/03/2008 3:27 pm
Chuyên mục: [VB] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Các Hàm, Lệnh xây dựng sẵn dùng của VB6.
Trả lời: 1
Xem: 25680

Các Hàm, Lệnh xây dựng sẵn dùng của VB6.

Các Hàm, Lệnh xây dựng sẵn dùng của VB6 itbasic Chưa đánh giá Các Hàm, Lệnh xây dựng sẵn dùng của VB6. Các bạn thân mến. Có ai trong các bạn đã biết hết, và nắm vững các hàm, lệnh do VB6 xây dựng sẵn và cung cấp?? theo tôi nghĩ chắc là không!! Đây là cả một wá trình học hỏi, tìm tòi và đúc kết kinh...

Chọn tìm kiếm nâng cao