Search found 88 matches

by phstiger
Fri 01/05/2009 12:06 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tạo file thực thi exe
Replies: 11
Views: 7058

Hỏi về tạo file thực thi exe tiếp

Em có post hỏi một chủ đề tại http://www.caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=7018 Em hỏi một cách đàng hoàng đâu có phá phách gì như bác truongphu đã nói và khoá chủ đề đó lại Cho em hỏi Làm sao để tạo ra 1 chương trình trên VB6 và VB.NET để có khả năng tạo ra 1 file thực thi exe như mấy ch...
by phstiger
Thu 30/04/2009 6:03 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi sử dụng cookie để auto redirect
Replies: 0
Views: 780

Hỏi sử dụng cookie để auto redirect

Tôi có một đoạn code để lấy cookie như sau  Dim req As System.Net.HttpWebRequest        Dim resp As HttpWebResponse        Dim strStreamWriter As StreamWriter        Dim strpost As String        Dim cook As New CookieContainer        Try            req = WebRequest.Create("https://targer.com/au...
by phstiger
Thu 30/04/2009 2:23 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tạo file thực thi exe
Replies: 11
Views: 7058

Re: Tạo file thực thi exe

Ví dụ con trojan Perfect Keyloger ấy. Mình chạy ch/tr Perfect Keyloger và điền các thông số gồm smtp, email, . . . . rùi nó sẽ tạo 1 con trojan tương ứng dạng file .exe. Ta lấy file này gửi cho victim. Ở đâ cái file lây nhiễm chắn chắn sẽ chứa các thông số ta điền vào. Mình mốn viết 1 ch/ có thể tạo...
by phstiger
Wed 29/04/2009 12:34 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tạo file thực thi exe
Replies: 11
Views: 7058

Tạo file thực thi exe

Cho em hỏi
Làm sao để tạo ra 1 chương trình trên VB6 và VB.NET để có khả năng tạo ra 1 file thực thi exe như mấy chương trình trojan. Người dùng sẽ điền email và những info khác vào. Ch/tr sẽ tạo ra file .exe tương tứng
Thanks
by phstiger
Thu 16/04/2009 11:49 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi về httpwebrequest
Replies: 1
Views: 1026

Hỏi về httpwebrequest

Tớ đã tìm khá nhiều đoạn code trên Internet để dùng method POST của class HTTPWEBREQUEST. Nhưng tớ đã test trên localhost thì chạy ngon lành. Còn trên Internet thì không chạy được. Bác nào biết xin chỉ giáo. (Code VB.NET) Đây là code mình xài      Dim mgWebRequest As HttpWebRequest    Dim mgWebRespo...
by phstiger
Mon 13/10/2008 7:28 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Làm thế nào để lấy được http response
Replies: 5
Views: 1907

Re: Làm thế nào để lấy được http response

Cái đó có lấy được đâu vậy bạn.
Mình cần lấy cái http status (200, . . ) chứ ko cần nguyên cái header
by phstiger
Mon 06/10/2008 11:34 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hỏi code tạo ch/tr chạy ẩn
Replies: 11
Views: 2345

Re: Hỏi code tạo ch/tr chạy ẩn

Hook như thế nào, hàm api nào. Bạn nói rõ chút dc ko ?
by phstiger
Sun 05/10/2008 10:27 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hỏi code tạo ch/tr chạy ẩn
Replies: 11
Views: 2345

Hỏi code tạo ch/tr chạy ẩn

Các bác cho em hỏi, làm sao viết được 1 file exe trong VB6 mà khi thực thi nó sẽ chạy ẩn, tức ko hiển thị trong Process List của Task Manager.
Thanks
by phstiger
Mon 11/08/2008 11:39 am
Forum: [.NET] Ứng dụng - Form và Control
Topic: Hộp thoại Save/Open/Select Folder/... của Vista
Replies: 3
Views: 2541

Re: Hộp thoại Save/Open/Select Folder/... của Vista

Sao tớ tìm hoài mà không ra thuộc tính đó vậy bạn.
Copy code của bạn nhưng vẫn báo không biết thuộc tính AutoUpgradeEnabled đó.
by phstiger
Mon 11/08/2008 11:21 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Coppy folder va file, xoa folder trong VB.Net
Replies: 8
Views: 3159

Re: Coppy folder va file, xoa folder trong VB.Net

Trước khi xóa nó vẫn hiện hộp thoại xác nhận của Recycle Bin. Có cách nào không hiển thị hộp thoại nhưng Recycle Bin vẫn cho phép hiển thị hộp thoại không?
by phstiger
Sat 09/08/2008 4:31 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Coppy folder va file, xoa folder trong VB.Net
Replies: 8
Views: 3159

Re: Coppy folder va file, xoa folder trong VB.Net

Mình thử cách của bạn thì nó xóa nhưng không đưa vào Recycle Bin. Có cách nào xóa mà đưa vào thùng rác không vậy?
by phstiger
Sat 09/08/2008 3:42 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: chương trình tự động nhấn phím
Replies: 4
Views: 1717

Re: chương trình tự động nhấn phím

Bạn sử dụng điều khiển Timer kết với với các hàm tương tác với keyboard nằm trong : My.Computer.Keyboard
Mình chỉ gợi ý thôi, còn công việc sau là của bạn
Chúc thành công.
by phstiger
Fri 08/08/2008 1:31 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Chuyển đổi dữ liệu từ excel sang SQL
Replies: 3
Views: 1686

Re: Chuyển đổi dữ liệu từ excel sang SQL

Bạn thử code này thử xem

Code: Select all

 select *into  master.dbo.phstiger FROM OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0','Excel 8.0;Database=c:\thunghiem.xls;HDR=yes','SELECT * FROM [sheet1$a1:d4]') 
Edit lại cho phù hợp.
Chắc bạn hiểu [shsheet1$a1:d4] chứ.
by phstiger
Wed 23/07/2008 11:07 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Kiểm tra kết nối
Replies: 5
Views: 1634

Re: Kiểm tra kết nối

Bạn nói thay đổi chuỗi là thế nào. Trong chuỗi trên chỉ thay đổi giá trị :
Data Source là tên SQL Server bạn muốn kết nối
Catalog là tên database.
Ở đây bạn tham_lang dùng dạng Windows Authentication
by phstiger
Sun 08/06/2008 3:04 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi cách NAT port bằng ch.tr
Replies: 1
Views: 978

Hỏi cách NAT port bằng ch.tr

Mình muốn NAT port cho router bằng ch/tr thì viết thế nào nhỉ.
hay nói cách khác là dùng toàn lệnh DOS thôi.
Dĩ nhiên là biết user/pass của modem rùi.....
Thanks
by phstiger
Tue 27/05/2008 11:28 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Làm thế nào để lấy được http response
Replies: 5
Views: 1907

Re: Làm thế nào để lấy được http response

Vậy dùng Microsoft Internet Controls như thế nào vậy bạn. Điều khiển webbrowser để lấy status code. Mình không tìm ra ....
by phstiger
Mon 26/05/2008 10:08 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Làm thế nào để lấy được http response
Replies: 5
Views: 1907

Làm thế nào để lấy được http response

Mình có dùng Msinet.ocx để get source của 1 site
Nhưng mình khôn biết dùng điều khiển nào khác để lấy http response trả về và http resquest để gửi đến server.
Quan trọng là http status code.....
Ai biết chỉ dùm
by phstiger
Mon 19/05/2008 10:33 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: hỏi về msinet.ocx
Replies: 2
Views: 1473

Re: hỏi về msinet.ocx

Lấy toàn bộ source là sao bạn. Lấy source của 1 link bấy kỳ thôi....Muốn lấy toàn bộ thì phài duyệt hết all các link trong website đó
by phstiger
Mon 12/05/2008 12:22 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: chèn 1 đoạn dữ liệu vào vị trí thứ i của richtextbox
Replies: 7
Views: 1974

Re: chèn 1 đoạn dữ liệu vào vị trí thứ i của richtextbox

Sẵn câu hỏi richtexbox các bác cho em hỏi 1 câu nha: vì đỡ tốn 1 thread khác :)
Làm sao để mỗi dòng của richtexbox là 1 câu với mỗi câu là 1 loại font hay màu khác nhau vậy.
Thực sự mình chưa biết dùng điều khiển này.....
by phstiger
Sun 11/05/2008 3:07 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Làm sao để mở port để nhận được kết nối từ internet
Replies: 24
Views: 9301

Re: Làm sao để mở port để nhận được kết nối từ internet

Đầu tiên bạn cần xác định IP để truy cập vào modem của bạn. Cái náy là Default Gateway có thể thấy khi dùng lệnh ipconfig . Sau đó gõ vào trình duyệt --> Truy cập vào modem --> NAT hay port forward cho Router ADSL (cái này tùy loại modem) Sau đó đăng ký tài khỏan, ví dụ dùng no-ip thì truy cập vào h...

Go to advanced search