• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1583 matches

by vietteiv
Sun 20/05/2018 11:45 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)
Replies: 21
Views: 3350

Re: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)

nhân cái vụ chữ ký số này cho mình hỏi xíu: 1/ cái usb token gắn máy nào thì khi ký sẽ chọn các chữ ký đã cài trên máy đó, gõ mật khẩu rồi ký -> vậy có cách nào gắn usb ở máy chủ rồi ký ở 1 máy trạm ko gắn usb nhưng có cài cer rồi xác nhận được ko? 2/ cái mã chứng thực cer đó phải cài thủ công trên ...
by vietteiv
Sat 19/05/2018 1:09 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tìm phần mềm hỗ trợ chat .net sang android, ios
Replies: 3
Views: 552

Re: Tìm phần mềm hỗ trợ chat .net sang android, ios

nếu gửi tin nhắn miễn phí từ phần mềm trên pc tới các thiết bị di động thì tìm các ứng dụng có hỗ trợ API để liên kết, rồi cài đặt ứng dụng của nó trên di động. cái này giờ hơi khó vì nó tắt hoặc không hỗ trợ nữa, lúc trước có facebook hoặc zalo. giờ thương mại hoá hết rồi nên phải đăng ký ... cách ...
by vietteiv
Thu 10/05/2018 1:56 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)
Replies: 21
Views: 3350

Re: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)

thử cái số serial này xem :)

Code: Select all

'serialNo = "ffe019eac76d706ec5ec"
Dim ps As New PdfSignature(serialNo)


Image
by vietteiv
Thu 11/01/2018 1:38 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Cựu member nào còn ở đây không, vào báo danh nào :)
Replies: 10
Views: 2543

Re: Cựu member nào còn ở đây không, vào báo danh nào :)

bình thường ko thấy chứ hơ lên ăn nhậu sẽ có mặt đầy đủ à :D
by vietteiv
Tue 28/02/2017 12:32 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cần tìm người giúp đỡ truy xuất dữ liệu đã bị mã hóa
Replies: 3
Views: 1010

Re: Cần tìm người giúp đỡ!

nguyên tắc là mã hoá đầu vào sau đó lưu vào csdl, đầu ra sẽ giải mã để hiện thị lên form hoặc web. vậy tại sao sếp bạn lại cần chui thẳng vô csdl để đọc mấy cái dữ liệu đã mã hoá đó để làm gì? nếu không có gì bí mật thì bạn up 1 đoạn source code hiển thị nội dung lên đây đi. nhiều người đọc, thảo lu...
by vietteiv
Tue 28/02/2017 12:20 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xin hỏi về CSDL
Replies: 1
Views: 489

Re: Xin hỏi về CSDL

Không hiểu bạn đang hỏi vấn đề gì luôn. bạn nói rõ hơn xíu nữa đi
by vietteiv
Mon 13/02/2017 10:58 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: gridView bị đánh dấu chéo màu đỏ ?
Replies: 1
Views: 697

Re: gridView bị đánh dấu chéo màu đỏ ?

hiện tượng đó là do máy người dùng thiếu ram hoặc nói cách khác là phần mềm của bạn chiếm quá nhiều ram. nên khi mở form có cái grid đó thì ko đủ ram để hiển thị. nếu máy lập trình yếu thì thỉnh thoảng cũng bị lúc design.

cách khắc phục: rà soát lại code toàn bộ chương trình :D
by vietteiv
Mon 23/01/2017 2:42 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Sử dụng lệnh between lấy giữa 2 ngày ?
Replies: 3
Views: 1494

Re: Sử dụng lệnh between lấy giữa 2 ngày ?

trong sql khi đụng tới cột ngày tháng thì nó kiểm tra đến giờ phút giây. mặc dù dữ liệu của bạn khi insert vào ko có thời gian nhưng cấu trúc của nó vẫn sẽ là: [1975-01-11 00:00:00.000] nên khi lấy dữ liệu mà ko quan tâm thời gian thì tốt nhất là convert nó lại, tham số ngày truyền vào theo cấu trúc...
by vietteiv
Tue 20/12/2016 11:07 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo ID tự động có 8 chữ số
Replies: 4
Views: 918

Re: Tạo ID tự động có 8 chữ số

nếu cấu hình máy tính của bạn đủ mạnh thì có khả năng khi lấy ID cho 20 chục dòng record thì con số 20161206082415 vẫn sẽ bị trùng nhé. trừ phi chơi theo kiểu lấy được ID nào thì lưu xuống table, rồi lại lấy lên +1. như vậy rất là dở mình tạo ID theo thời gian thực và kết hợp với System.Guid Dim tim...
by vietteiv
Tue 20/12/2016 10:31 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [JANUS] Không di chuyển con trỏ được về ký tự cuối trong Dropdown
Replies: 1
Views: 563

Re: [JANUS] Không di chuyển con trỏ được về ký tự cuối trong Dropdown

dropdown kiểu text trên lưới janus có 2 dạng thường dùng là MultiColumnCombo (nhập vài ký tự để tự tìm hoặc phải nhập đầy đủ) và DropDownList (chọn từ danh sách sổ xuống hoặc bấm phím F4) - nếu cho nhập vào như bạn thì ko làm được vì độ rộng column dropdown nó cố định. khi nào bấm nút sổ xuống hoặc ...
by vietteiv
Mon 05/09/2016 4:38 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: newbie - lỗi nhỏ khi xử lí với list trong vb.net
Replies: 2
Views: 817

Re: newbie - lỗi nhỏ khi xử lí với list trong vb.net

[vbnet] Dim _masv As String ' biến chứa mã sinh viên muốn xoá Dim dtSV As DataTable ' datatable chứa thông tin sinh viên If Not dtSV Is Nothing AndAlso dtSV.Rows.Count > 0 AndAlso _masv <> "" Then Dim dr() As DataRow = dtSV.Select(String.Format("MaSinhVien='{0}'", _masv)) If dr....
by vietteiv
Sat 25/06/2016 9:55 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lỗi "Object reference not set to an instance of an object. "
Replies: 5
Views: 1630

Re: Lỗi "Object reference not set to an instance of an object. "

cái lỗi Object reference này rất chung chung, nhưng thường xuất hiện khi đối tượng bạn muốn truy xuất bị nothing. vì vậy trước khi select phải kiểm tra đối tượng đã tồn tại chưa. ví dụ: Dim myCustomTable As DataTable = Nothing If Not myDataset Is Nothing AndAlso myDataset.Tables.Contains("He&qu...
by vietteiv
Tue 21/06/2016 2:00 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Code hướng dẫn tạo kết nối giữa máy chủ và máy con bằng Vb.net và Access
Replies: 4
Views: 1265

Re: Code hướng dẫn tạo kết nối giữa máy chủ và máy con bằng Vb.net và Access

bạn tìm hiểu thêm ở đây http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=29090&hilit=th%C6%B0+m%E1%BB%A5c+c%C3%B3+password hoặc http://caulacbovb.com/forum/search.php?keywords=th%C6%B0+m%E1%BB%A5c+c%C3%B3+password nói chung là hiện giờ cũng chưa có cách giải quyết triệt để, chạy lúc được lúc ...
by vietteiv
Wed 15/06/2016 11:01 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Vấn tin SQL Server có sử dụng IIF với kiểu bool ?
Replies: 7
Views: 1450

Re: Vấn tin SQL Server có sử dụng IIF với kiểu bool ?

áp dụng câu 1 cho câu 2 thử xem: sử dụng isnull(soluong,0) cho tất cả các field

góp ý:
lúc thiết database bạn nên gán giá trị mặc định cho field luôn
by vietteiv
Sat 04/06/2016 11:03 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: SQL không cho lưu số có dấu chấm
Replies: 3
Views: 1334

Re: SQL không cho lưu số có dấu chấm

float vẫn sử dụng được mà boy1234

nếu không lưu được thì kiểm tra lại định dạng kiểu số của máy tính trong Region And Language.
có thể control nhập liệu bị format theo định dạng của máy tính nên khi lưu xuống sql bị hiểu nhầm thành dấu phân cách hàng ngàn
2016-06-04_11-02-13.png
by vietteiv
Sat 04/06/2016 10:47 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Vấn tin giữa 2 ngày với between ?
Replies: 4
Views: 1333

Re: Vấn tin giữa 2 ngày với between ?

SQL2005 với SQL2008 đều có kiểu dữ liệu DATETIME mà.
SQL lưu dữ liệu ngày tháng theo kiểu yyyy-mm-dd nên hàm zConvertDateSQL mục đích cũng chỉ là đổi kiểu định dạng giống SQL rồi mới so sánh thôi.

bạn thử chạy câu select này trong SQL2005 xem được không

Code: Select all

SELECT CONVERT(DATETIME,'04/06/2016')
by vietteiv
Wed 01/06/2016 5:03 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Vấn tin giữa 2 ngày với between ?
Replies: 4
Views: 1333

Re: Vấn tin giữa 2 ngày với between ?

mình hay sử dụng hàm convert này khi đụng đến ngày tháng Shared Function zConvertDateSQL(ByVal StrDateVN As Object) As String Dim sResult As String = "1900-01-01" Try If StrDateVN.ToString.Contains("CONVERT(DATETIME,") Then Return StrDateVN Dim dd As Date = CDate(StrDateVN) sResu...
by vietteiv
Tue 12/04/2016 2:52 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: xin hỏi VB6 và SQL server 2005
Replies: 6
Views: 1681

Re: xin hỏi VB6 và SQL server 2005

lần 1, lần 2 và lần thứ n của bạn chắc chắn sẽ sai vì lỗi cơ bản nằm ở câu sql sql_u = "insert into tblDMMaytinh(idmaytinh,idnhaCC,idnuocSX,maMT,chungloai,ngaymua,tinhtrang) values(" & Val(Text1.Text) & "," & id_nhaCC & "," & id_nuocSX & ",'...
by vietteiv
Thu 17/03/2016 11:18 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Nhờ giúp câu truy vấn SQL khó này với các bạn.
Replies: 6
Views: 2214

Re: Nhờ giúp câu truy vấn SQL khó này với các bạn.

về mặt sử dụng dữ liệu, dễ làm các báo cáo phân tích mở rộng sau này theo nhu cầu của khách hàng thì em nên thêm cột tkcha và có thể làm theo cách của cuibaphp. nếu là kinh doanh phần mềm thì dữ liệu mỗi khách hàng mỗi kiểu. nếu có cột tkcha thì nó cũng giải quyết luôn trường hợp khách hàng thích đặ...

Go to advanced search