• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 623 matches

by QuangHoa
Mon 27/10/2014 8:04 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xin giúp về vòng lặp For
Replies: 11
Views: 1870

Re: Xin giúp về vòng lặp For

Khó quá thì kêu. Mình làm loại này nhiều nên khá sành :D
by QuangHoa
Sun 26/10/2014 10:47 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xin giúp về vòng lặp For
Replies: 11
Views: 1870

Re: Xin giúp về vòng lặp For

Thêm cái ý, 10 vòng for lồng nhau, đại khái nó sẽ có số lần lặp là 100^10, Tính ra là 10^20=100*(10^9) * (10^9) : Một trăm tỷ tỷ Cái CPU máy bạn cùng lắm tốc độ khoảng 3 Ghz, (chạy 1 lõi), nó cùng lắm là lặp được khoảng 100 triệu lần lặp trong 1s. (Vì để lặp 1 lần, nó phải tính toán đủ trò trên bit,...
by QuangHoa
Sun 26/10/2014 10:42 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xin giúp về vòng lặp For
Replies: 11
Views: 1870

Re: Xin giúp về vòng lặp For

Đọc lộn đề, mình làm tổng = n trong khi đề bài là <n

Thôi cậu trên kia tự sửa được thì sửa nhé, cũng không khó lắm đâu :D
by QuangHoa
Sun 26/10/2014 10:36 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xin giúp về vòng lặp For
Replies: 11
Views: 1870

Re: Xin giúp về vòng lặp For

Đoán theo ý là thế này Có 1 số nguyên n biết trước, in ra các dãy số có tổng bằng n đó. Ngoài ra : - Giới hạn 10 số là tối đa - Trong mỗi kết quả, không có 2 số giống nhau Mình viết đoạn code thế này bằng C#, bạn chuyển qua VB NET nha [csharp]static int count = 10; static int[] kq = new int[count]; ...
by QuangHoa
Wed 22/10/2014 9:40 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: bài tập về ước số help help help !!!!!
Replies: 2
Views: 817

Re: bài tập về ước số help help help !!!!!

Viết chương trình in ra trong phạm vi từ 0 đến 10000 các số có tổng các ước số = chính nó ( số hoàn hảo) không kể chính nó em viết như thế này nó k chạy anh chị giúp em Dim i As Integer, n As Integer Dim s As String s = 0 n = txt.Text For n = 0 To 10000 For i = 1 To n \ 2 If n Mod i = 0 Then s = s ...
by QuangHoa
Mon 20/10/2014 8:46 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Bài tập xử lý chuỗi
Replies: 4
Views: 1062

Re: Bài tập xử lý chuỗi

Lâu rồi ko viết VB nên chắc có sai nhiều [vb]Dim strArray as String Dim i as integer Dim strResult as String String strArray = lblNhap.Text String arrString = Split(strArray) for i=0 to UBound(arrString) if CInt(arrString(i)) MOD 2 = 1 then strResult = arrString(i) exit for end next if Len(strResult...
by QuangHoa
Sun 19/10/2014 10:45 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Bài tập xử lý chuỗi
Replies: 4
Views: 1062

Re: Bài tập xử lý chuỗi

Chả hiểu hỏi gì, chỉ là sửa giùm cái hình cho dễ coi :D
Image
by QuangHoa
Sun 19/10/2014 10:42 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tính sin và cos cho kết quả không đúng
Replies: 1
Views: 726

Re: Tính sin và cos cho kết quả không đúng

Lúc máy tính thực hiện phép toán trên số thực, bản chất là gần đúng. Cho nên cái thể loại trên kia mình có thể định nghĩa dạng

if abs(a)<1E-6 then a=0

Nghĩa là trị tuyệt đối bé quá thì coi như = 0
by QuangHoa
Fri 17/10/2014 8:57 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Xin hướng dẫn về ListView
Replies: 2
Views: 672

Re: Xin hướng dẫn về ListView

Bạn chỉ cần dùng lệnh Shell hoặc ShellExecute Shell là lệnh có sẵn nên viết đơn giản [vb]Shell <Đường dẫn tới file>, 1[/vb] Còn ShellExecute là lệnh từ API Window, nhiều chức năng hơn xíu. Vì đây đang là VB6 nên cần khai báo nó thế này [vb]Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Al...
by QuangHoa
Tue 14/10/2014 12:52 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: add item lítview giúp ^^
Replies: 7
Views: 1762

Re: add item lítview giúp ^^

Email của mình : voquanghoa@gmail.com nếu bạn cần giúp đỡ thêm.
Tuy nhiên bạn chỉ nên gửi mail hỏi về một vấn đề gì đó bạn đã thực sự nghiên cứu về nó.
Cơ bản là mình không có nhiều thời gian chỉ để giải quyết 1 vấn đề gì đó mà đáng ra bạn chịu khó một chút là cũng làm được.
by QuangHoa
Mon 13/10/2014 11:11 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: add item lítview giúp ^^
Replies: 7
Views: 1762

Re: add item lítview giúp ^^

Mình có 3 ý thế này - Bạn nên chọn new Class, chọn tên gì đó cũng được, kiểu như CShellStorage, sau đó dán chổ code đó vào thay vì là dán vào form như vậy. Bởi vì dán vào thế, code nó quá nhiều khó kiểm soát. Ngoài ra sẽ gặp khó khăn khi tái sử dụng mã. Ví dụ bạn có 1 form khác, hoặc 1 dự án khác cũ...
by QuangHoa
Mon 13/10/2014 9:02 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: add item lítview giúp ^^
Replies: 7
Views: 1762

Re: add item lítview giúp ^^

Ngoài ra, dùng xml cũng tiện [csharp]using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.IO; using System.Xml.Serialization; namespace Favorites4Npp.Libs { public class ShellInfo { public String IpServer { get; set; } public String AccountName { get; se...
by QuangHoa
Mon 13/10/2014 8:29 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: add item lítview giúp ^^
Replies: 7
Views: 1762

Re: add item lítview giúp ^^

Bài cơ bản mà, đọc mấy bài liên quan đến kết nối cơ sở dữ liệu ấy.
Còn nếu không, đơn giản thì đọc ghi file thôi
by QuangHoa
Thu 02/10/2014 9:05 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tính giá trị của biểu thức S =1/2+2/3+.....+N/(N+1)
Replies: 2
Views: 1096

Re: có bài này minh ko nghĩ ra. giúp mình với

Có VB rồi thì mình viết C# :D
[csharp]private int Sum(int n)
{
int s=0;
for(int i=1;i<=n;i++)
s+=i;
return s;
}
[/csharp]

[csharp]private int Sum(int n)
{
return n<=1?n:sum(n-1)+n;
}
[/csharp]

[csharp]private int Sum(int n)
{
return n*(n+1)/2;
}[/csharp]
by QuangHoa
Sun 20/07/2014 11:42 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi về CreateImageFromResources lưu ảnh ở đâu ?
Replies: 2
Views: 1021

Re: Hỏi về CreateImageFromResources lưu ảnh ở đâu ?

Check attachment

Untitled.png
Untitled.png (23.66 KiB) Viewed 892 times
by QuangHoa
Mon 30/06/2014 1:24 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Chuyển đổi thành tiếng việt cho chuỗi chưa bỏ dấu
Replies: 3
Views: 1191

Re: Chuyển đổi thành tiếng việt cho chuỗi chưa bỏ dấu

Thay thế này xem sao

Từ

Code: Select all

kq.Replace("as", "á")


Thành

Code: Select all

kq = kq.Replace("as", "á")
by QuangHoa
Mon 30/06/2014 1:17 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tính toán trên cùng 1 Textbox
Replies: 9
Views: 2176

Re: Tính toán trên cùng 1 Textbox

Chào các bạn! Có 1 câu hỏi nhỏ nhỏ muốn diễn đàn, các cao thủ ra tay. Mình có 1 textbox, sau khi nhập data vào đó, muốn nó tính toán và trả về kết quả luôn trên đó. Ví dụ nhập vào như sau: 1+2 và kết quả nhận được ngay trên đó là: 1+2=3. Sau đó lại có thể lấy kết quả để thực hiện một phép tính thứ ...
by QuangHoa
Mon 30/06/2014 1:09 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [Hỏi] Lệnh copy- paste và rê chuột trong vb.net
Replies: 2
Views: 979

Re: [Hỏi] Lệnh copy- paste và rê chuột trong vb.net

Cái này viết = .net thì hơi phiêu. Nên làm 1 cái add on cho trình duyệt thì dễ hơn
by QuangHoa
Sun 29/06/2014 11:34 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Trao đổi dữ liệu giữa 2 form trong C# ?
Replies: 7
Views: 2007

Re: Trao đổi dữ liệu giữa 2 form trong C# ?

Trong Form2, chọn cái thuộc tính Modifier của cái Label1 là public


Trong phần code của form1 mình add 1 cái code thế này.

Private Form2 frm2;

Trong sự kiện của nút Send, mình add đoạn code thế này.

if (frm2 == null) {
frm2 = new Form2();
}

frm2.Show();
frm2.lebel1.Text = textbox1.Text;
by QuangHoa
Sun 05/12/2010 1:31 am
Forum: Phần mềm quản lý
Topic: Quản lý thu chi, quỹ lớp, quỹ ăn nhậu
Replies: 94
Views: 39213

Re: Quản lý thu chi, quỹ lớp, quỹ ăn nhậu

Lỗi thư viện thì phải. Lúc bấm vào cái nút "Báo cáo"
Image

Go to advanced search