• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 139 kết quả

gửi bởi thuanfun
T.Tư 08/05/2019 5:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010
Trả lời: 9
Xem: 489

Re: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010

primary key được chứ! Cái Id đó để khi Update không nhầm dòng thôi, miễn mà nó không NULL và không trùng lặp là được.
Ngoài ra bạn cần Edit câu lệnh Update với trường hợp Value không phải là Text (String) thì bỏ dấu nháy '...' 2 bên value đi.
gửi bởi thuanfun
T.Tư 08/05/2019 4:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010
Trả lời: 9
Xem: 489

Re: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010

Bạn tạo một Form tên frmMDBTest , một Button tên cmdLoadMDB , và một DataGridView tên DataGridView1 và Paste đoạn code sau vào nhé: Lưu ý trong ví dụ này: + Trong "My Project" > "Compile" > "Target CPU" bạn để x86 + DataTable có cột đầu tiên là Id [vbnet] Imports System...
gửi bởi thuanfun
T.Tư 08/05/2019 2:28 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010
Trả lời: 9
Xem: 489

Re: Chỉnh sửa file access trong vb.net 2010

Bạn dùng DataGridView để hiển thị và Edit nhé
gửi bởi thuanfun
CN 28/04/2019 10:36 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Chèn ký tự vào chuổi trong C#
Trả lời: 3
Xem: 357

Re: Chèn ký tự vào chuổi trong C#

Đây là đoạn code VB.NET cho speed nhanh: [vbnet] Private Function _autoXuongDong(ByVal s As String, Optional ByVal maxLen As Integer = 27) As String Dim pos As Integer = 0, p As Integer, insertPos As New List(Of Integer) Do Until 1 = 0 p = _getNextPos(s, pos, maxLen) If p < 0 Then Exit Do insertPos....
gửi bởi thuanfun
CN 28/04/2019 9:58 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hiển thị ảnh nền trên button
Trả lời: 2
Xem: 352

Re: Hiển thị ảnh nền trên button

Với các "Button" tùy biến dạng này mình thường dùng PictureBox để thay Button.
Hiệu ứng chuột thì bạn code trong các Event : MouseEnter, MouseDown, MouseUp, MouseLeave để đặt vào các Image tương ứng.
gửi bởi thuanfun
T.Tư 26/12/2018 10:10 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Các bậc tiền bối cho e hỏi về 1 loại mảng trong VB.net với ạ
Trả lời: 3
Xem: 455

Re: Các bậc tiền bối cho e hỏi về 1 loại mảng trong VB.net với ạ

Bạn khai báo DLTHONGKE là class:
[vbnet]
Public Class DLTHONGKE
Public Property Dang As Integer
Public Property SHieu As String
Public Property d As Double
Public Property KT As Double
'...
End Class

[/vbnet]
gửi bởi thuanfun
T.Tư 26/12/2018 10:03 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: chuỗi Json trong vb.net cứ bị thêm dấu \ trước dấu ngoặc kép thì làm thế nào ạ ?
Trả lời: 1
Xem: 277

Re: chuỗi Json trong vb.net cứ bị thêm dấu \ trước dấu ngoặc kép thì làm thế nào ạ ?

Ở hàm API của bạn trong apiController bạn return Object (hoặc class Object của bạn) thay vì return String nhé. VD: GetValue(ByVal Id as String) As myProductClass
gửi bởi thuanfun
T.Ba 18/09/2018 2:30 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Khai báo và thành lập biểu thức toán trong vb.net
Trả lời: 1
Xem: 564

Re: Khai báo và thành lập biểu thức toán trong vb.net

Bạn kiểm tra điều kiện d < 0 chưa? Vì d<0 không khai căn được. Tốt nhất bạn mô tả (chụp hình) lỗi cụ thể vì thông thường VS có giải thích lỗi rồi
gửi bởi thuanfun
T.Ba 07/08/2018 5:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tô màu ô listview như thế nào ?
Trả lời: 2
Xem: 461

Re: Tô màu ô listview như thế nào ?

bạn set BackColor cho SubItems:

ListView1.Items(0).SubItems(0).BackColor = Color.Red
ListView1.Items(0).SubItems(1).BackColor = Color.Blue
gửi bởi thuanfun
T.Sáu 03/08/2018 5:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Khi nhập dữ liệu form luôn ở trên form khác ?
Trả lời: 2
Xem: 397

Re: Khi nhập dữ liệu form luôn ở trên form khác ?

Bạn sử dụng ShowDialog để gọi frmPopup [vbnet] Dim frm As New frmPopup If frm.ShowDialog(Me) <> Windows.Forms.DialogResult.OK Then Return '... nếu ShowDialog = OK thì .... [/vbnet] Nếu bạn muốn vẫn có thể thao tác với frmMain khi hiển thị frmPopup thì trong frmMain bạn gọi frmPopup.Show( Me ) [vbnet...
gửi bởi thuanfun
T.Năm 05/10/2017 12:39 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Login Webpage with engine Webkit
Trả lời: 1
Xem: 592

Re: Login Webpage with engine Webkit

Bạn dùng button.InvokeMember("click") để Click

[vbnet]
Dim buttons As WebKit.DOM.NodeList = doc.GetElementsByTagName("button")
For Each button As WebKit.DOM.Element In buttons
If ..... then
button.InvokeMember("click")
Exit For
End If
Next
[/vbnet]
gửi bởi thuanfun
T.Năm 05/10/2017 12:34 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm thế nào để sử dụng nhiều Timer mà không bị lag VB.NET
Trả lời: 4
Xem: 1028

Re: Làm thế nào để sử dụng nhiều Timer mà không bị lag VB.NET

Một mẹo nhỏ mình hay làm với Timer là ở đầu sự kiện Timer.Tick mình sẽ Stop Timer này lại, sau đó thực thi code, và cuối cùng sẽ Start lại. [vbnet] Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick Timer1.Stop() Try 'Do something... Catch ex As Exception 'Lỗi rồi Finally ...
gửi bởi thuanfun
T.Năm 05/10/2017 12:29 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạm ngừng Sub WndProc(ByRef m As Message)
Trả lời: 1
Xem: 492

Re: Tạm ngừng Sub WndProc(ByRef m As Message)

Bạn thử dùng Timer xem sao
gửi bởi thuanfun
T.Năm 05/10/2017 12:27 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hiện thanh chọn event dưới thanh tab trong Visual studio
Trả lời: 1
Xem: 530

Re: Hiện thanh chọn event dưới thanh tab trong Visual studio

Bạn vào menu View => Other Windows rồi chọn thử xem cái nào nhé
gửi bởi thuanfun
T.Năm 05/10/2017 12:25 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Phép cộng trong vb.net
Trả lời: 2
Xem: 772

Re: Phép cộng trong vb.net

Vì Label1.Text có kiểu dữ liệu là chuỗi ký tự String (Text) nên phép cộng được hiểu là phép nối 2 chuỗi ký tự. Để cho code hiểu là số bạn phải chuyển kiểu dữ liệu qua kiểu số rồi mới thực hiện phép toán. Bạn xem thêm tại đây: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/visual-basic/language-reference/fu...
gửi bởi thuanfun
T.Sáu 26/05/2017 11:22 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi về lệnh split trong VB.net
Trả lời: 1
Xem: 787

Re: Hỏi về lệnh split trong VB.net

Bạn dùng:
Dim Arr() As String = s2.Split({vbTab}, StringSplitOptions.None)

Hoặc đơn giản hơn là:
Dim Arr() As String = Split(s2, vbTab)
gửi bởi thuanfun
T.Sáu 07/04/2017 3:43 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: label có thể đánh dấu khối bằng chuột ?
Trả lời: 3
Xem: 748

Re: label có thể đánh dấu khối bằng chuột ?

Xuống dòng là vbNewLinebạn nhé.

[vbnet]TextBox1.Text = "Dòng 1" & vbNewLine & "Dòng 2"[/vbnet]
gửi bởi thuanfun
T.Sáu 07/04/2017 2:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: label có thể đánh dấu khối bằng chuột ?
Trả lời: 3
Xem: 748

Re: label có thể đánh dấu khối bằng chuột ?

Bạn dùng TextBox nhé. Thuộc tính ReadOnly và Multiline để True là ok
gửi bởi thuanfun
T.Ba 04/04/2017 10:43 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [KHAI BÁO ĐỐI TƯỢNG] Tìm toét mắt rồi ! Xin các bạn hướng dẫn vậy !
Trả lời: 1
Xem: 599

Re: [KHAI BÁO ĐỐI TƯỢNG] Tìm toét mắt rồi ! Xin các bạn hướng dẫn vậy !

Việc dùng cái nào tối ưu hơn thì mình ko rõ, tuy nhiên về việc giải phóng bộ nhớ mình thường làm như sau:

Bước 1: Biến.Dispose() (Nhiều loại Biến không có Dispose thì bỏ qua)
Bước 2: If Biến IsNot Nothing Then GC.SuppressFinalize(Biến)
Bước 3: Biến = Nothing
gửi bởi thuanfun
T.Ba 04/04/2017 9:25 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ tắt thông báo lỗi Script
Trả lời: 2
Xem: 494

Re: Nhờ tắt thông báo lỗi Script

Trong Control WebBrowser bạn để thuộc tính ScriptErrorsSuppressed = True

Chọn tìm kiếm nâng cao