• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 367 kết quả

gửi bởi akira
T.Bảy 21/01/2017 6:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sử dụng lệnh between lấy giữa 2 ngày ?
Trả lời: 3
Xem: 1320

Re: Sử dụng lệnh between lấy giữa 2 ngày ?

SET DATETIME DMY

SELECT * FROM [TABNHANVIEN]
WHERE [NGAYSINH] BETWEEN '01/11/2015' AND '30/11/2015'
gửi bởi akira
T.Bảy 24/12/2016 4:52 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Kính nhờ các Anh Chị giúp đỡ về cách viết code chuyển Form và viết code cho Report Viewer
Trả lời: 1
Xem: 524

Re: Kính nhờ các Anh Chị giúp đỡ về cách viết code chuyển Form và viết code cho Report Viewer

+ gọi form thì phải thêm New vào: Dim frm As New frm_ShowReport
Form1 chỉ hide đi thôi, close như vậy báo lỗi là đúng rồi :v

+ tham khảo:
http://vb.net-informations.com/crystal- ... y_step.htm
làm theo ko đc nữa thì chịu :v
gửi bởi akira
T.Năm 22/12/2016 8:34 am
Chuyên mục: Android
Chủ đề: Basic4Android v6.50 Full Portable
Trả lời: 2
Xem: 1660

Basic4Android v6.50 Full Portable

Bản portable (kèm theo thư viện mẫu, app mẫu...) mở lên đăng ký với email nào cũng đc.

https://www.fshare.vn/file/BXHD2V16JYWC
gửi bởi akira
T.Tư 16/11/2016 2:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi mở vb.net
Trả lời: 2
Xem: 730

Re: Lỗi mở vb.net

Mã: Chọn hết

Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.

thiếu cái Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs
gửi bởi akira
T.Ba 01/11/2016 1:43 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi về lấy tổng số file có trong folder
Trả lời: 4
Xem: 954

Re: Hỏi về lấy tổng số file có trong folder

file mới là file text hay file như thế nào vậy b?
có nhiều cách lắm, tham khảo 1 trong số đó: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/wt3h7b61.aspx
gửi bởi akira
T.Ba 01/11/2016 1:39 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi về Debug chương trình ?
Trả lời: 2
Xem: 689

Re: Hỏi về Debug chương trình ?

biến toàn cục có gán giá trị thì nó break tại đó là đúng rồi mà!
gửi bởi akira
T.Hai 24/10/2016 9:26 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần giúp tạo from trong vb.net?
Trả lời: 4
Xem: 1138

Re: Cần giúp tạo from trong vb.net?

1 form
1 groupbox
5 label
5 textbox
4 button
1 datagridview

giao diện thì cứ dùng VS mà kéo thả thôi chứ có gì khó khăn đâu mà phải hỏi!?!
gửi bởi akira
T.Hai 24/10/2016 9:20 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lấy tất cả đường dẫn đến tập tin trong ổ đĩa như AV
Trả lời: 4
Xem: 1125

Re: Lấy tất cả đường dẫn đến tập tin trong ổ đĩa như AV

add một file manifest vào project của bạn rồi kiếm node requestedExecutionLevel, sửa giá trị level thành highestAvailable là đc. soft của bạn khi chạy tự cấp quyền là admin luôn.
gửi bởi akira
T.Bảy 22/10/2016 4:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lấy tất cả đường dẫn đến tập tin trong ổ đĩa như AV
Trả lời: 4
Xem: 1125

Re: Lấy tất cả đường dẫn đến tập tin trong ổ đĩa như AV

[vbnet]Imports System
Imports System.IO

For Each dr As String In Directory.GetDirectories("c:\")
Dim listFile As String() = Directory.GetFiles(dr)
For Each fi As String In listFile
'fi
Next
Next[/vbnet]
gửi bởi akira
T.Bảy 22/10/2016 3:34 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: cần giúp lỗi chương trình vb.net 2013?
Trả lời: 3
Xem: 834

Re: cần giúp lỗi chương trình vb.net 2013?

hàm GetDC() là gì vậy??
gửi bởi akira
T.Tư 19/10/2016 9:32 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: cần giúp lỗi chương trình vb.net 2013?
Trả lời: 3
Xem: 834

Re: cần giúp lỗi chương trình vb.net 2013?

chụp cái hình ko thấy đc gì!!!
gửi bởi akira
T.Hai 03/10/2016 10:38 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: cái control line trong visual studio ?
Trả lời: 2
Xem: 680

Re: cái control line trong visual studio ?

xài Visual Basic Power Packs:
https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=25169
máy khác cũng phải cài cái này nếu muốn sử dụng app của bạn
gửi bởi akira
T.Ba 24/03/2015 10:54 pm
Chuyên mục: Ý tưởng của bạn
Chủ đề: Xin giúp viết phần mềm Find and Replace Batch Text
Trả lời: 4
Xem: 2918

Re: Xin giúp viết phần mềm Find and Replace Batch Text

chi tiết hơn một chút đi bạn
gửi bởi akira
T.Ba 24/03/2015 12:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Help ! Chạy file VB.Net 2010
Trả lời: 1
Xem: 605

Re: Help ! Chay file VB.Net 2010

đừng để proj đó trong ổ đĩa C, mang qua ổ khác rồi build lại
gửi bởi akira
CN 22/03/2015 3:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: giải mã qr code bhyt
Trả lời: 2
Xem: 1546

Re: giải mã qr code bhyt

tên và địa chỉ là chuyển từ ASCII sang Hex nha bạn :)
nếu tên trên thẻ ghi là NGUYỄN VĂN AN, bạn chuyển thành Nguyễn Văn An rồi vào trang này thử biết ngay: http://www.asciitohex.com
gửi bởi akira
CN 22/03/2015 2:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Mình vướng chổ code lấy thông tin file mọi người xem code góp ý hộ nhé
Trả lời: 1
Xem: 682

Re: Mình vướng chổ code lấy thông tin file mọi người xem code góp ý hộ nhé

tìm đến file thì dùng OpenFileDialog chứ đâu phải FolderBrowserDialog

Chọn tìm kiếm nâng cao