• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 367 matches

by akira
Sat 21/01/2017 6:54 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Sử dụng lệnh between lấy giữa 2 ngày ?
Replies: 3
Views: 1750

Re: Sử dụng lệnh between lấy giữa 2 ngày ?

SET DATETIME DMY

SELECT * FROM [TABNHANVIEN]
WHERE [NGAYSINH] BETWEEN '01/11/2015' AND '30/11/2015'
by akira
Sat 24/12/2016 4:52 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Kính nhờ các Anh Chị giúp đỡ về cách viết code chuyển Form và viết code cho Report Viewer
Replies: 1
Views: 585

Re: Kính nhờ các Anh Chị giúp đỡ về cách viết code chuyển Form và viết code cho Report Viewer

+ gọi form thì phải thêm New vào: Dim frm As New frm_ShowReport
Form1 chỉ hide đi thôi, close như vậy báo lỗi là đúng rồi :v

+ tham khảo:
http://vb.net-informations.com/crystal- ... y_step.htm
làm theo ko đc nữa thì chịu :v
by akira
Thu 22/12/2016 8:34 am
Forum: Android
Topic: Basic4Android v6.50 Full Portable
Replies: 2
Views: 3014

Basic4Android v6.50 Full Portable

Bản portable (kèm theo thư viện mẫu, app mẫu...) mở lên đăng ký với email nào cũng đc.

https://www.fshare.vn/file/BXHD2V16JYWC
by akira
Wed 16/11/2016 2:02 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lỗi mở vb.net
Replies: 2
Views: 795

Re: Lỗi mở vb.net

Code: Select all

Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.

thiếu cái Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs
by akira
Tue 01/11/2016 1:43 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi về lấy tổng số file có trong folder
Replies: 4
Views: 1095

Re: Hỏi về lấy tổng số file có trong folder

file mới là file text hay file như thế nào vậy b?
có nhiều cách lắm, tham khảo 1 trong số đó: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/wt3h7b61.aspx
by akira
Tue 01/11/2016 1:39 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi về Debug chương trình ?
Replies: 2
Views: 761

Re: Hỏi về Debug chương trình ?

biến toàn cục có gán giá trị thì nó break tại đó là đúng rồi mà!
by akira
Mon 24/10/2016 9:26 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cần giúp tạo from trong vb.net?
Replies: 4
Views: 1273

Re: Cần giúp tạo from trong vb.net?

1 form
1 groupbox
5 label
5 textbox
4 button
1 datagridview

giao diện thì cứ dùng VS mà kéo thả thôi chứ có gì khó khăn đâu mà phải hỏi!?!
by akira
Mon 24/10/2016 9:20 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lấy tất cả đường dẫn đến tập tin trong ổ đĩa như AV
Replies: 4
Views: 1216

Re: Lấy tất cả đường dẫn đến tập tin trong ổ đĩa như AV

add một file manifest vào project của bạn rồi kiếm node requestedExecutionLevel, sửa giá trị level thành highestAvailable là đc. soft của bạn khi chạy tự cấp quyền là admin luôn.
by akira
Sat 22/10/2016 4:02 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lấy tất cả đường dẫn đến tập tin trong ổ đĩa như AV
Replies: 4
Views: 1216

Re: Lấy tất cả đường dẫn đến tập tin trong ổ đĩa như AV

[vbnet]Imports System
Imports System.IO

For Each dr As String In Directory.GetDirectories("c:\")
Dim listFile As String() = Directory.GetFiles(dr)
For Each fi As String In listFile
'fi
Next
Next[/vbnet]
by akira
Wed 19/10/2016 9:32 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: cần giúp lỗi chương trình vb.net 2013?
Replies: 3
Views: 923

Re: cần giúp lỗi chương trình vb.net 2013?

chụp cái hình ko thấy đc gì!!!
by akira
Mon 03/10/2016 10:38 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: cái control line trong visual studio ?
Replies: 2
Views: 768

Re: cái control line trong visual studio ?

xài Visual Basic Power Packs:
https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=25169
máy khác cũng phải cài cái này nếu muốn sử dụng app của bạn
by akira
Tue 24/03/2015 10:54 pm
Forum: Ý tưởng của bạn
Topic: Xin giúp viết phần mềm Find and Replace Batch Text
Replies: 4
Views: 5517

Re: Xin giúp viết phần mềm Find and Replace Batch Text

chi tiết hơn một chút đi bạn
by akira
Tue 24/03/2015 12:12 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Help ! Chạy file VB.Net 2010
Replies: 1
Views: 651

Re: Help ! Chay file VB.Net 2010

đừng để proj đó trong ổ đĩa C, mang qua ổ khác rồi build lại
by akira
Sun 22/03/2015 3:37 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: giải mã qr code bhyt
Replies: 2
Views: 1671

Re: giải mã qr code bhyt

tên và địa chỉ là chuyển từ ASCII sang Hex nha bạn :)
nếu tên trên thẻ ghi là NGUYỄN VĂN AN, bạn chuyển thành Nguyễn Văn An rồi vào trang này thử biết ngay: http://www.asciitohex.com

Go to advanced search