• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 1 kết quả

gửi bởi huyenthu86
T.Sáu 28/09/2018 9:15 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Nhờ các anh chị sửa lỗi hàm tính giá trị biểu thức này cho em với ạ
Trả lời: 1
Xem: 1211

Nhờ các anh chị sửa lỗi hàm tính giá trị biểu thức này cho em với ạ

Function Tieu_BT(x As Single) As Single
If x <= 2 Then kq = 1
ElseIf x < 3 Then kq = 3 - x
Else: kq = 0
End If
Tieu_BT = kq
End Function

Khi dịch nó báo lỗi " Else without If", em mới tìm hiểu Visual Basic nên chưa sửa được. Cảm ơn trước ạ!

Chọn tìm kiếm nâng cao