Search found 1 match

by chipmunk_
Sat 22/09/2018 9:19 am
Forum: [VB] Mã nguồn linh tinh
Topic: Text to Speech
Replies: 8
Views: 13114

Re: Text to Speech

Cái này em cũng đã làm một cái tương tự Em cũng đã sử dụng nó để đọc các câu tiếng Việt, kết quả nghe cũng được.Dạo trước trên msdn có rất nhiều engine cho các thứ tiếng nhưng bây giờ chẳng thấy đâu cả, mục đích là để tìm ra engine nào có thể phát âm tiếng việt chuẩn nhất method speak có thể chứa t...

Go to advanced search