• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 1 kết quả

gửi bởi foxnova1234
T.Ba 26/06/2018 11:40 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Mình ko bik đổ dữ liệu của radionbutton nam nữ vào gridview
Trả lời: 2
Xem: 297

Mình ko bik đổ dữ liệu của radionbutton nam nữ vào gridview

Patient Management System.rar [csharp][/csharp][csharp][/csharp] namespace Patient_Management_System { public partial class frmMain : Form { string flag; DataTable dtPR; int index; public frmMain() { InitializeComponent(); } public DataTable createTable() { DataTable dt = new DataTable(); dt.Column...

Chọn tìm kiếm nâng cao