• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 4 kết quả

gửi bởi SQLCUIBAP1981
T.Ba 12/06/2018 3:09 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách tạo bản quyền cho phần mềm
Trả lời: 28
Xem: 16655

Re: Cách tạo bản quyền cho phần mềm

Có ai thử cách này chưa : -Thuê 1 host chứa Database (SQLSERVER hoặc MYSQL) -Thu thập thông tin về địa chỉ MAC của máy tính người dùng và lưu lại trên server. -Mỗi khi chạy , chường trình sẽ kết nối với server , kiểm tra địa chỉ MAC , nếu có thì cho chạy chương trình , không có thì thoát -Ưu điểm : ...
gửi bởi SQLCUIBAP1981
T.Năm 07/06/2018 8:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm sao để lưu dữ liệu từ file word vào database
Trả lời: 5
Xem: 165

Re: Làm sao để lưu dữ liệu từ file word vào database

Tạo một Table trong Database , Cơ bản gồm hai cột , cột 1 chứa nội dung câu hỏi có kiểu dữ liệu là ntext , cột 2 là hình ảnh có kiểu định dạng là image .
Cách insert kiểu dữ liệu Image vào table thì bạn có thể tự tìm hiểu
Chúc thành công.
gửi bởi SQLCUIBAP1981
CN 03/06/2018 9:17 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Hỏi về code nhận dạng trang cuối
Trả lời: 1
Xem: 330

Re: Hỏi về code nhận dạng trang cuối

Code này tui viết bằng VBA trong access2010
Option Compare Database

Private Sub Command2_Click()
Dim db As Database
Set db = CurrentDb
Dim Rs As Recordset
Set Rs = db.OpenRecordset(Sinhvien)
If Rs.EOF = False Then
Rs.MoveNext
End If
End Sub

Chọn tìm kiếm nâng cao