• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 5 matches

by SQLCUIBAP1981
Sat 21/07/2018 9:03 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Mình ko bik đổ dữ liệu của radionbutton nam nữ vào gridview
Replies: 2
Views: 664

Re: Mình ko bik đổ dữ liệu của radionbutton nam nữ vào gridview

Vì bạn viết bằng C nên mình không thể cung cấp code cho bạn được . MÌnh chỉ nói về nguyên tắc đổ dữ liệu từ Radiobutton vào datagridview như sau : -Đầu tiên , thiết kế cột Nam/Nữ cho datagridview : tạo colunmName,header text tùy ý . Chọn Colunm type là datagridviewcheckboxcolunm(Nam=yes/Nữ=No hoặc n...
by SQLCUIBAP1981
Tue 12/06/2018 3:09 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cách tạo bản quyền cho phần mềm
Replies: 31
Views: 20719

Re: Cách tạo bản quyền cho phần mềm

Có ai thử cách này chưa : -Thuê 1 host chứa Database (SQLSERVER hoặc MYSQL) -Thu thập thông tin về địa chỉ MAC của máy tính người dùng và lưu lại trên server. -Mỗi khi chạy , chường trình sẽ kết nối với server , kiểm tra địa chỉ MAC , nếu có thì cho chạy chương trình , không có thì thoát -Ưu điểm : ...
by SQLCUIBAP1981
Thu 07/06/2018 8:00 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Làm sao để lưu dữ liệu từ file word vào database
Replies: 5
Views: 1006

Re: Làm sao để lưu dữ liệu từ file word vào database

Tạo một Table trong Database , Cơ bản gồm hai cột , cột 1 chứa nội dung câu hỏi có kiểu dữ liệu là ntext , cột 2 là hình ảnh có kiểu định dạng là image .
Cách insert kiểu dữ liệu Image vào table thì bạn có thể tự tìm hiểu
Chúc thành công.
by SQLCUIBAP1981
Sun 03/06/2018 9:17 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hỏi về code nhận dạng trang cuối
Replies: 1
Views: 2972

Re: Hỏi về code nhận dạng trang cuối

Code này tui viết bằng VBA trong access2010
Option Compare Database

Private Sub Command2_Click()
Dim db As Database
Set db = CurrentDb
Dim Rs As Recordset
Set Rs = db.OpenRecordset(Sinhvien)
If Rs.EOF = False Then
Rs.MoveNext
End If
End Sub

Go to advanced search