• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1 match

by maicoquoc
Tue 15/05/2018 9:12 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Tính tổng Còn lại - Nợ đầu kỳ (dạng tính tổng tích lũy) trong access
Replies: 1
Views: 2760

Tính tổng Còn lại - Nợ đầu kỳ (dạng tính tổng tích lũy) trong access

Mình có một bảng tính, xin AE trong diễn đàn giúp đỡ cách tính của trường CÒN LẠI và NỢ ĐẦU KỲ : ngay CT Xe masp sl dgv gv G ton nodauky 11/11/2011 0 6412 Gạch 4 lổ80TNDK 5,000.00 1,100.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 4/14/2018 0 07069 gạch4loå 80TNHD 2,000.00 950.00 1,900,000.00 0.00 7,400,000.00...

Go to advanced search