• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 2 matches

by VanPhuc
Fri 27/04/2018 12:52 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Mọi người giúp đỡ tôi với!
Replies: 2
Views: 2526

Mọi người giúp đỡ tôi với!

Tôi đưa 1 ảnh vào vb6 , nhưng do kích thước ảnh lớn nên chỉ hiển thị được 1 phần. Mọi người cho hỏi làm thế nào để hiển thị hết được ảnh đó. Các phóng to, thu nhỏ ảnh. Cảm ơn!
by VanPhuc
Fri 27/04/2018 12:47 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Mọi người giúp đỡ tôi với!
Replies: 0
Views: 2056

Mọi người giúp đỡ tôi với!

Tôi đưa ảnh vào vb6 nhưng do kích thước ảnh lớn newn ảnh chỉ hiển thị được 1 phần. Làm thế nào đẻ ảnh hiển thị hết đươc? Cách viết code phóng to, thu nhỏ ảnh? Mong mọi người giúp đỡ. Cam ơn nhiều!

Go to advanced search