• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1 match

by hqnhan
Thu 06/04/2017 8:01 pm
Forum: [VB] Bài viết hướng dẫn
Topic: Một số câu lệnh và hàm trong VB
Replies: 5
Views: 130273

Re: Một số câu lệnh và hàm trong VB

Ở câu lệnh cuối cùng bạn giới thiệu là hàm IIF. Trong khi ví dụ là hàm IFF, vậy chính xác là lệnh nào mới đúng

Go to advanced search