• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1 match

by vinhthichip
Wed 11/01/2017 1:20 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!
Replies: 197
Views: 141518

Chia nhỏ file .pdf

Tôi có 1 thư .pdf gồm nhiều khách hàng. Giờ muốn chia mỗi trang là 1 khách hàng, tên file là mã khách hàng. Sư phụ nào giúp mình với, cảm ơn nhiều.
nnthi.gla@gmail.com
ĐT: 0977990900

Go to advanced search