• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 511 kết quả

gửi bởi boy1234
T.Sáu 17/06/2016 4:39 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không thể thực hiện câu lệnh "INSERT INTO"
Trả lời: 3
Xem: 614

Re: Không thể thực hiện câu lệnh "INSERT INTO"

Bạn nên viết câu truy vấn Insert trong Access gọi lên truyền tham số cho nó dễ hơn là mò từng dấu chấm, dấu phẩy... rồi định dạng kiểu dữ liệu nữa!
gửi bởi boy1234
T.Sáu 17/06/2016 4:34 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Code hướng dẫn tạo kết nối giữa máy chủ và máy con bằng Vb.net và Access
Trả lời: 4
Xem: 1189

Re: Code hướng dẫn tạo kết nối giữa máy chủ và máy con bằng Vb.net và Access

Trước đây tôi cũng tính làm như vậy nhưng đối với sql server thì dễ còn Access thì ko có cách ngoại trừ share thư mục cho read - write nhưng dễ bị người khác lỡ tay delete Database Access trong máy chính thì khốn.
gửi bởi boy1234
T.Sáu 03/06/2016 6:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm sau để đưa ảnh Gif vào Form
Trả lời: 1
Xem: 1051

Re: Làm sau để đưa ảnh Gif vào Form

Trên thanh công cụ chọn control PictureBox vẽ vào form trong property chọn picture chọn đường dẫn trỏ đến file *.gif
gửi bởi boy1234
T.Sáu 03/06/2016 5:53 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: SQL không cho lưu số có dấu chấm
Trả lời: 3
Xem: 1259

Re: SQL không cho lưu số có dấu chấm

Nếu là số thập phân thì trong SQL phải khai báo kiểu dữ liệu là real


[sql]
CREATE TABLE Demo
(
Songuyen int,
Sothapphan real
)
go

INSERT Demo VALUES(5, 0.15)
INSERT Demo VALUES(4, 0.34)
go
SELECT * FROM Demo
[/sql]
gửi bởi boy1234
T.Ba 31/05/2016 12:59 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Bị lỗi thêm 1 và xóa 1 mẫu tin ?
Trả lời: 4
Xem: 512

Re: Bị lỗi thêm 1 và xóa 1 mẫu tin ?

Góp ý bạn tí về việc Update. Bạn nên viết dưới SQL Server Store Procedure prc_InsertHangHoa thi hành nó dưới sql [sql] CREATE PROC prc_InsertHangHoa @MAHANG nvarchar(10), @TENHANG nvarchar(255), @GHICHU nvarchar(255) AS BEGIN INSERT INTO TABHANGHOA(MAHANG, TENNHOM, GHICHU) VALUES (@MAHANG, @TENHANG,...
gửi bởi boy1234
T.Năm 14/04/2016 8:03 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: xin hỏi VB6 và SQL server 2005
Trả lời: 6
Xem: 1592

Re: xin hỏi VB6 và SQL server 2005

Trước mình ưa viết câu sql trực tiếp để dùng Insert, Update... Nhưng ưa bị lủng lắm, mà mò nó ghét nhất là dấu nháy tìm mỏi mắt lại thêm kiểu dữ liệu ngày tháng thì rất dể đuối => dể dẫn đến sửa đổi cấu trúc các fields trong Database lắm :( :( Nếu dùng nhiều mình thấy nên viết Procedure dể test từ d...
gửi bởi boy1234
T.Hai 07/03/2016 4:19 pm
Chuyên mục: Dự án mã nguồn mở
Chủ đề: Game bắn pháo
Trả lời: 1
Xem: 1481

Re: Game bắn pháo

=D> Lâu wa vẫn còn mê VB6 hả bác.
gửi bởi boy1234
T.Bảy 20/02/2016 2:19 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Hỏi về VB6 và Cơ sở dữ liệu SQL
Trả lời: 5
Xem: 1560

Re: Hỏi về VB6 và Cơ sở dữ liệu SQL

Chào bạn lâu rồi cũng không còn màng đến món VB6 kết nối SLQ Server 2000. Nhưng mình còn 1 ví dụ nhỏ dùng kết nối từ VB6 đến SLQ Server 2000 dùng ADO chứ không dùng DAO. Vui lòng tải file đính kèm tham khảo nhé. Lâu wa cũng không nhớ hết nữa. Lưu ý: Nhớ cài SQL Server 2000. Vào VB6 mở module mDataDB...
gửi bởi boy1234
T.Hai 04/05/2015 12:43 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Anh các Anh giúp về Nhập xuất tồn VB 6.0 và SQL 2000 (code)
Trả lời: 9
Xem: 1082

Re: Anh các Anh giúp về Nhập xuất tồn VB 6.0 và SQL 2000 (code)

Do hơi bận đi làm nên quên :D Theo Database tôi nêu bên trên thì việc tính tồn từ ngày - đến ngày sẽ tính theo cách: - Xác định hàng tồn đến thời điểm từ ngày trước 1 ngày, sau đó lấy tồn kho đó là tồn đầu kỳ của từ ngày. - Việc còn lại dựa trên nhập xuất từ ngày đến ngày sẽ tính ra nhập xuất tồn từ...
gửi bởi boy1234
T.Tư 22/04/2015 5:05 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Chọn dữ liệu bảng này từ combobox hiện dữ liệu bảng khác lên listview
Trả lời: 1
Xem: 413

Re: Chọn dữ liệu bảng này từ combobox hiện dữ liệu bảng khác lên listview

Thì truy vấn theo mã Nhà sx trong combobox được chọn.

Mã: Chọn hết

Select * From [Table] Where Manhasx = Combobox.text...
gửi bởi boy1234
T.Ba 21/04/2015 9:25 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Anh các Anh giúp về Nhập xuất tồn VB 6.0 và SQL 2000 (code)
Trả lời: 9
Xem: 1082

Re: Anh các Anh giúp về Nhập xuất tồn VB 6.0 và SQL 2000 (code)

Bạn nên tự làm lấy 1 Database và tập truy vấn cho thuần thục. Bí thì chia sẽ lên đây để mọi người cùng tham khảo. Dưới đây là 1 Script tạo database và 1 số truy vấn cần thiết cho 1 chương trình quản lý vật tư. [sql] ---------------------------------------------------- -- CREATE DB -- ---------------...
gửi bởi boy1234
T.Ba 14/04/2015 5:01 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Anh các Anh giúp về Nhập xuất tồn VB 6.0 và SQL 2000 (code)
Trả lời: 9
Xem: 1082

Re: Anh các Anh giúp về Nhập xuất tồn VB 6.0 và SQL 2000 (code)

Hãy tạo các quan hệ ràng buộc và nhập 1 vài mẫu tin. Truy vấn 1 lần 4 Table dựa vào các mẩu tin nhập vào nhé.
gửi bởi boy1234
CN 12/04/2015 5:20 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Anh các Anh giúp về Nhập xuất tồn VB 6.0 và SQL 2000 (code)
Trả lời: 9
Xem: 1082

Re: Anh các Anh giúp về Nhập xuất tồn VB 6.0 và SQL 2000 (code)

Không biết đã làm đến đâu rồi. Nhưng muốn tính việc quản lý nhập xuất tồn đơn giản cho 1 kho nhỏ thì cần ít nhất 4 Table: KHACHHANG(MaKhach, Tenkhach, Diachi,..) PHIEUNHAPXUAT(Sophieu, Makhach, Ngay, MaNX,..) CHITIETNHAPXUAT(Sophieu, Mahang, soluong, dongia) MATHANG(Mahang, Tenhang, Quicach,..) Hãy ...
gửi bởi boy1234
T.Năm 31/10/2013 12:06 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Form chính hiển thị không đầy đủ khi chạy trên máy khác.
Trả lời: 14
Xem: 3034

Re: Form chính hiển thị không đầy đủ khi chạy trên máy khác.

Bạn dùng thử câu lệnh này khi Load form lên thử


[vb]
Me.Move (Screen.Width - Me.Width) / 2, (Screen.Height - Me.Height) / 2
[/vb]
gửi bởi boy1234
CN 27/10/2013 2:49 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Sửa lỗi khi cài VBlibrary
Trả lời: 2
Xem: 1235

Re: Sửa lỗi khi cài VBlibrary

Cài cái chạy bằng VBNet đi viewtopic.php?f=62&t=303
gửi bởi boy1234
T.Hai 14/10/2013 10:09 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: cách sử dụng ListBox_Selection Changed trong c#
Trả lời: 3
Xem: 982

Re: cách sử dụng ListBox_Selection Changed trong c#

Hình như dùng sự kiện

[csharp]
private void ListBox_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)
{

}[/csharp]
gửi bởi boy1234
T.Sáu 11/10/2013 4:34 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Tính Hàng Tồn Kho
Trả lời: 30
Xem: 13882

Re: Tính Hàng Tồn Kho

Câu truy vấn trong ngoặc vuông [] bạn nên viết riêng thành 1 query và câu query sau dựa trên query đó thay vì viết gộp như vậy rất khó test lỗi. :D
gửi bởi boy1234
T.Năm 10/10/2013 2:15 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Lỗi Font chữ tiếng Việt khi Insert dữ liệu vào Table ?
Trả lời: 3
Xem: 2407

Re: Lỗi Font chữ tiếng Việt khi Insert dữ liệu vào Table ?

Thêm chữ N chỉ dùng cho unicode 1 byte thui. Bạn nên chuyển sang các Font unicode đi cũng dễ sử dụng mà. Mặc dù Vb6 không hổ trợ unicode trực tiếp trên các control chuẩn nhưng trong forum có rất nhiều usercontrol tự tạo bạn có thể search cho mình 1 bộ control để dùng hoặc dùng bộ của Dương Quốc Hưng...
gửi bởi boy1234
T.Tư 09/10/2013 8:16 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: help ! đổ dữ liệu từ csdl lên datagrid
Trả lời: 8
Xem: 1581

Re: help ! đổ dữ liệu từ csdl lên datagrid

Bạn thay dòng này

Set rs = cn.Execute("SELECT * FROM Ban")

bằng dòng này thử

rs.Open "SELECT * FROM Ban", cn, adOpenStatic, adLockOptimistic
gửi bởi boy1234
T.Bảy 28/09/2013 11:42 am
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: VB6 hấp hối
Trả lời: 16
Xem: 4203

Re: VB6 hấp hối

Chà! Nói gì chứ mới đây do công việc excel không kham nổi nữa. Nên mình đành viết 1 tool nhỏ dùng cho công việc và VB6 là lựa chọn. :D
"Mười lăm năm vẫn chạy tốt" :D

Chọn tìm kiếm nâng cao