• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 12 kết quả

gửi bởi Devil888
T.Bảy 22/10/2016 11:56 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách bắt sự kiện của các control tạo bằng code
Trả lời: 6
Xem: 1002

Re: Cách bắt sự kiện của các control tạo bằng code

Mình làm được rồi. Cảm ơn bạn!
gửi bởi Devil888
T.Sáu 21/10/2016 11:04 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách bắt sự kiện của các control tạo bằng code
Trả lời: 6
Xem: 1002

Re: Cách bắt sự kiện của các control tạo bằng code

Xin lỗi, mình post lộn code. Cái code này nó không chịu hiện lên
gửi bởi Devil888
T.Năm 20/10/2016 8:32 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách bắt sự kiện của các control tạo bằng code
Trả lời: 6
Xem: 1002

Re: Cách bắt sự kiện của các control tạo bằng code

Khi mình tạo button thì nó không chịu hiển thị lên form, bạn có thể xem giùm mình được không?
gửi bởi Devil888
T.Tư 19/10/2016 7:05 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách bắt sự kiện của các control tạo bằng code
Trả lời: 6
Xem: 1002

Cách bắt sự kiện của các control tạo bằng code

Mình tính tự tạo một button khi chương trình đang chạy nhưng lại không thể bắt được các sự kiện như của một button bình thường khi tạo bằng design view được. Có bạn nào giúp mình với!
gửi bởi Devil888
T.Tư 19/10/2016 7:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: bạn nào hướng dẫn giúp mình môn toán khi làm trên VBA với.
Trả lời: 1
Xem: 560

Re: bạn nào hướng dẫn giúp mình môn toán khi làm trên VBA với.

Đầu tiên bạn phải chắc chắn trên đoạn đó chỉ có một nghiệm, sau đó lấy đạo hàm hàm đó rồi dùng công thức : x(n+1)=xn-f(xn)/f'(xn) với x0 bạn chọn tùy ý
gửi bởi Devil888
T.Ba 11/10/2016 7:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo Licence giới hạn thời gian dùng thử 30 ngày ?
Trả lời: 6
Xem: 1976

Re: Tạo Licence giới hạn thời gian dùng thử 30 ngày ?

Như vậy nếu người dùng chỉnh ngày lại thì không ổn lắm! Mình nghĩ nên dùng timer để đếm số giây người dùng thực sự mở chương trình rồi cập nhập liên tục số giây vào My.Settings sẽ an toàn hơn!
gửi bởi Devil888
T.Sáu 07/10/2016 6:59 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cần giúp nhập dữ liệu trong form
Trả lời: 5
Xem: 1766

Re: Cần giúp nhập dữ liệu trong form

Hiển thị form :

Mã: Chọn hết

Form2.Show() 'Tất nhiên là bạn phải tạo trước Form2

Hiển thị dữ liệu vào bảng : Mình nghĩ bạn có thể dùng Textbox
gửi bởi Devil888
T.Bảy 01/10/2016 8:16 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: move các file có 5 ký tự đầu tiên giống nhau vào cùng 1 thư mục
Trả lời: 2
Xem: 1473

Re: move các file có 5 ký tự đầu tiên giống nhau vào cùng 1 thư mục

Private Sub abc(path_nguon As String, path_dich As String) 'Lấy tên tất cả các file trong đường dẫn path Dim data As New List(Of String) Dim tg As String For Each a As String In Directory.GetFiles(path_nguon) tg = "" While True If a(a.Length - 1) = "\" Then Exit While Else tg = ...
gửi bởi Devil888
T.Sáu 30/09/2016 8:41 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Gán phím enter cho button trong vb6
Trả lời: 18
Xem: 7089

Re: Gán phím enter cho button trong vb6

Cho hỏi là tại sao khi em đổi thuộc tính Height của 1 combobox thì nó lại báo lỗi "Height" property is read-only ? Làm sao để khắc phục lỗi này và đổi được chiều cao cho combobox? Bạn không thể thay đổi trực tiếp chiều cao và rộng của control nhưng có thể dùng cách này : Button1.size=new ...
gửi bởi Devil888
T.Tư 28/09/2016 7:03 pm
Chuyên mục: Ý tưởng của bạn
Chủ đề: Xin giúp viết phần mềm Find and Replace Batch Text
Trả lời: 4
Xem: 2311

Re: Xin giúp viết phần mềm Find and Replace Batch Text

Bạn xem thử code này được không?
gửi bởi Devil888
CN 04/09/2016 5:23 pm
Chuyên mục: Ý tưởng của bạn
Chủ đề: Xin giúp viết phần mềm Find and Replace Batch Text
Trả lời: 4
Xem: 2311

Re: Xin giúp viết phần mềm Find and Replace Batch Text

Trong Original value và trong Replacing Value có ký tự " ' " không vậy bạn?
gửi bởi Devil888
T.Bảy 03/09/2016 11:36 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo Licence giới hạn thời gian dùng thử 30 ngày ?
Trả lời: 6
Xem: 1976

Re: Tạo Licence giới hạn thời gian dùng thử 30 ngày ?

Bạn có thể dùng My.setting và Timer để tính giờ

Chọn tìm kiếm nâng cao