• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 4 kết quả

gửi bởi luuvanthai
T.Ba 02/01/2018 8:56 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi màu Background chương trình
Trả lời: 0
Xem: 486

Lỗi màu Background chương trình

[text] chào cả nhà . E có viết một chương trình nhỏ VB.net để tác động vào một phần mềm thiết kế đồ họa khác (cụ thể là CATIA) . khi e chạy chương trình và ấn nút tác động thì giao diện chương trình bị đổi sang màu xanh . Có bác nào chỉ được nguyên nhân cà cách khắc phục giúp e không ạ ? e cám ơn rấ...
gửi bởi luuvanthai
T.Sáu 29/12/2017 11:19 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Lựa chọn session phần mềm để tác động
Trả lời: 0
Xem: 500

Lựa chọn session phần mềm để tác động

[vbnet]cả nhà ơi giúp e với ạ. E dùng phần mềm catia thiết kế đồ họa. E có viết một chương trình nhỏ vb.net để tác động tới nó : Public Catia as Infitf.application Catia = system.runtime.interopservices.marshal.getactiveObject("Catia.appliation" Vấn đề là chương trình của e chỉ nhận sessio...
gửi bởi luuvanthai
T.Tư 29/06/2016 3:19 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: khởi tạo listbox từ text file
Trả lời: 1
Xem: 419

Re: khởi tạo listbox từ text file

có ai chỉ giùm em được không ạ ?
gửi bởi luuvanthai
T.Ba 28/06/2016 2:50 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: khởi tạo listbox từ text file
Trả lời: 1
Xem: 419

khởi tạo listbox từ text file

[vb] Private Sub LoadList(ByVal oList As ListBox) Call oList.Clear Dim oTStream As Object Set oTStream = CATIA.FileSystem If oTStream.FileExists(Key_path) Then Dim sTemp As String Dim fnum As Integer fnum = FreeFile() oList.Clear Open Key_path For Input As #fnum While Not EOF(fnum) Line Input #fnum,...

Chọn tìm kiếm nâng cao