Search found 2 matches

by lehuyloc129
Fri 19/02/2016 11:38 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: kiểm tra đăng nhập vb.net giúp em vs. hellp me
Replies: 0
Views: 856

kiểm tra đăng nhập vb.net giúp em vs. hellp me

minh moi vào. cho mình hỏi: vd: mình có hai ô textbox cho nhập email và password mình muốn kiểm tra 2 ô này xem: ô thu nhất kiểm tra: Địa chỉ email phải ở dạng hợp lệ, như x@x.x ô thứ 2 kiểm tra: Mật khẩu phải thoar mãn các yêu cầu sau: • Ít nhất 6 ký tự. • Ít nhất 1 ký tự chữ hoa. • Ít nhất 1 ký tự...
by lehuyloc129
Sat 13/02/2016 10:18 pm
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: Hàm kiểm tra tần xuất xuất hiện trong chuổi , số lần xuất hiện trong chuổi
Replies: 1
Views: 7430

Re: Hàm kiểm tra tần xuất xuất hiện trong chuổi , số lần xuất hiện trong chuổi

minh moi vào. cho mình hỏi: vd: mình có hai ô textbox cho nhập email và password mình muốn kiểm tra 2 ô này xem: ô thu nhất kiểm tra: Địa chỉ email phải ở dạng hợp lệ, như x@x.x ô thứ 2 kiểm tra: Mật khẩu phải thoãi mãn các yêu cầu sau: • Ít nhất 6 ký tự. • Ít nhất 1 ký tự chữ hoa. • Ít nhất 1 ký tự...

Go to advanced search