• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1 match

by tuandrcbaclieu
Fri 12/02/2016 7:21 pm
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?
Replies: 369
Views: 148048

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Bạn cho mình hỏi đoạn code của mình hiển thị được trên datagrigview mà không hiện dữ liệu ra report. Bạn có thể giúp mình cho nó hiển thị ra report nhé.Mình cảm ơn bạn nhiều lắm. Private Sub loaddulieuin() Taoketnoi() Dim ngay As String = thanhtoan.txtngaytra.Text Dim thang As String = thanhtoan.txt...

Go to advanced search