• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1 match

by haidangxp
Sun 03/01/2016 9:33 pm
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: Dùng VB.Net lấy serial number cua winxp - win7...
Replies: 1
Views: 2793

Dùng VB.Net lấy serial number cua winxp - win7...

Các bạn ơi cho mình hỏi. Mình ở cơ quan có sử dụng 1 phần mềm nội bộ. nhưng khi cài vào thì nó nhận Code từ Windown (10EA3C99 1282F15A 14584ECE 26A338A3 26B50B24 26FBD344 282C491E 327AD54A 34344B2B 3641F236 36AC94F9 3A1D9053 3EE3FD1F). em ko biết là những Code đó phần mềm lấy từ lệnh gì. ACE chỉ giú...

Go to advanced search