• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 35 matches

by bietchetlien
Tue 26/04/2016 10:52 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Không thể đè ảnh trong suốt lên nhau VB.NET
Replies: 9
Views: 1850

Re: Không thể đè ảnh trong suốt lên nhau VB.NET

Chịu khó tìm đọc GDI+ để làm nhé!
by bietchetlien
Sun 17/04/2016 8:51 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hiện thông báo khi chương trình bị tắt bởi Task Manager
Replies: 8
Views: 1231

Re: Hiện thông báo khi chương trình bị tắt bởi Task Manager

Lúc không biết thì hỏi, tìm ra cách thì không chia sẻ.
Cần coi lại thái độ sống!
by bietchetlien
Wed 13/04/2016 7:15 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hiện thông báo khi chương trình bị tắt bởi Task Manager
Replies: 8
Views: 1231

Re: Hiện thông báo khi chương trình bị tắt bởi Task Manager

Vậy bạn có thể viết lại cái OS cho nó raise event đó nhé :D
by bietchetlien
Tue 05/04/2016 2:35 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi về thuộc tính Building ?
Replies: 1
Views: 566

Re: Hỏi về thuộc tính Building ?

Any CPU là dùng hệ điều hành phiên bản 32 hay 64bit đều được.
Còn chỉnh x64 chỉ chạy trên hệ điều hành 64bit, x86 chạy đc trên cả 32 và 64bit :D
by bietchetlien
Wed 16/09/2015 1:37 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: bị lỗi khi chạy debug trong C#
Replies: 5
Views: 1395

Re: bị lỗi khi chạy debug trong C#

Thêm dòng Console.ReadLine(); nữa để xem kết quả nghen!
by bietchetlien
Fri 11/09/2015 1:27 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi về hàm select trong SQL server
Replies: 6
Views: 1114

Re: Hỏi về hàm select trong SQL server

Vậy là số lượng của tất cả số lô của mỗi mã thuốc đều bằng 0 đúng không bạn?
by bietchetlien
Thu 10/09/2015 3:11 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi về hàm select trong SQL server
Replies: 6
Views: 1114

Re: Hỏi về hàm select trong SQL server

Không hiểu, bạn cho thử 10 rows của mỗi table để mình hình dung nó ntn???
by bietchetlien
Thu 10/09/2015 10:58 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi về hàm select trong SQL server
Replies: 6
Views: 1114

Re: Hỏi về hàm select trong SQL server

SELECT * FROM DanhSachThuoc Where MaThuoc IN (SELECT MaThuoc FROM SoLoThuoc Where SoLo = 0)
by bietchetlien
Mon 24/08/2015 1:36 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cấm lấy link từ chương trình
Replies: 2
Views: 854

Re: Cấm lấy link từ chương trình

Đã là link cho người ta sử dụng còn sợ bị lấy thì thôi dẹp luôn show ra chi??
by bietchetlien
Mon 10/08/2015 10:31 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đây là ứng dụng nào trong toolbox?
Replies: 5
Views: 1074

Re: Đây là ứng dụng nào trong toolbox?

@tanta: mày bao tuổi mà bố láo vậy?
by bietchetlien
Tue 21/07/2015 10:37 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lấy toàn bộ url trong web vb.net
Replies: 7
Views: 1262

Re: Lấy toàn bộ url trong web vb.net

bạn NTN chịu khó tư duy xíu đi, cái gì cũng lấy toàn bộ hết thì lập trình còn ý nghĩa gì nữa???
by bietchetlien
Tue 26/05/2015 8:42 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Kiểm tra chữ trong text VB6
Replies: 8
Views: 1477

Re: Kiểm tra chữ trong text VB6

NTN wrote:
bietchetlien wrote:Dim không phải là một hàm nhóe!!!

Nó là hàm Dim
VD : Dim a As String
a = Text1.Text
Text2.Text = a

http://stackoverflow.com/questions/1033 ... -and-basic
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/7ee5a7s1.aspx
by bietchetlien
Fri 22/05/2015 1:20 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Kiểm tra chữ trong text VB6
Replies: 8
Views: 1477

Re: Kiểm tra chữ trong text VB6

Dim không phải là một hàm nhóe!!!
by bietchetlien
Fri 22/05/2015 1:18 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Mô hình MVC (Model View Controller)
Replies: 2
Views: 1353

Re: Mô hình MVC (Model View Controller)

Bạn cứ hiểu như vậy cho dễ:
- M (Model) làm việc với CSDL
- C (Controller) xử lý yêu cầu từ user
- V (View) trả kết quả hiển thị về browser của user
:D:D:D:D

Go to advanced search