• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 7 kết quả

gửi bởi bichhien
T.Năm 23/10/2014 8:57 am
Chuyên mục: [VB] Module, Class, UserControl, OCX
Chủ đề: ActiveX Component can't create object
Trả lời: 1
Xem: 4627

ActiveX Component can't create object

Chào cac anh chi Mình có viết một đoạn Code sử dụng sqldmo.dll trong Vb6 để truy xuất SQL Server 2000 làm số việc .... Global SqlState As New SQLDMO.SQLServer Global connSQL As New Connection Global SqlTable As SQLDMO.Table Global SqlDataBase As SQLDMO.Database ..... Tuy nhiên sau khi biên dịch ra f...
gửi bởi bichhien
T.Ba 14/10/2014 1:07 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Không thể Start Service trên Windows 2003
Trả lời: 0
Xem: 527

Không thể Start Service trên Windows 2003

Chào mọi người Mình có viết tool nhỏ Windows Service bằng Vb6 , sau khi viết xong đang ký & start service thành công trên Win XP ngay trên máy ngồi lập trình. Nhưng khi mang tool này cho chạy trên máy khác Windows 2003 & cả XP thì báo lỗi không Start được mặc dùng đang ký service đã OK, cụ t...
gửi bởi bichhien
CN 12/10/2014 12:29 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Lỗi "User defined type not defined"
Trả lời: 2
Xem: 1299

Re: Lỗi "User defined type not defined"

Thank bạn nhiều
gửi bởi bichhien
T.Sáu 10/10/2014 10:56 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Lỗi "User defined type not defined"
Trả lời: 2
Xem: 1299

Lỗi "User defined type not defined"

Chào mọi người

Khi mình khai báo biến trong VB6 thì bao lỗi "User defined type not defined" ( xem hình),
Xin chi cách khắc phục
gửi bởi bichhien
T.Ba 17/05/2011 9:45 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Ký tự đặc biệt "Nháy kép"
Trả lời: 2
Xem: 1930

Ký tự đặc biệt "Nháy kép"

Chào mọi người Tôi không biết cách nào để nối một chuỗi có dấu nháy kép Giả sử, tôi muốn in ra 1 chuỗi có các ký tự như sau ABCD"1234" --> chuỗi này gồm 10 ký tự và có xuất hiện dấu nháy kép, Dim chuoi as string chuoi= " ABCD"1234" " Msgbox chuoi Nhưng nó báo lỗi vậy ai...
gửi bởi bichhien
T.Bảy 14/05/2011 2:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Kiểm tra trạng thái 1 Dial-up
Trả lời: 1
Xem: 491

Kiểm tra trạng thái 1 Dial-up

Chào mọi người !
Mình đang cần lệnh để kiểm tra trạng tháng 1 dial-ip đã Connected chưa hay đang ở trạng thái Disconnected

Giả sử tên của kết nối vnn1269
Vậy khi Click vào nút "Kiem Tra" chỉ cần thông báo vnn1269 này "Đã kết nối" hoac "Chưa kết nối".

Cảm ơn !
gửi bởi bichhien
T.Tư 08/10/2008 3:56 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Xin giúp đỡ về truyền tham biến trong User Control (.ASCX)
Trả lời: 1
Xem: 1445

Xin giúp đỡ về truyền tham biến trong User Control (.ASCX)

Chào các Bạn, Xin giúp tôi các giải quyết khó khăn sau: Giả sử tại trang Main.aspx là trang chính (tất nhiên các trang ASCX phải nhúng vào trang Main.ASPX) Trang PAGE1.ASCX có 1 Textbox1[...] nhập nội dung bất kỳ. Trang PAGE2.ASCX có 1 cái Lable sẽ thể hiện thông tin của Textbox1 của trang PAGE1.ASC...

Chọn tìm kiếm nâng cao