• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 61 kết quả

gửi bởi Dark.Cosmos
T.Hai 19/09/2016 1:33 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: SaveAs file MSWord không được như ý muốn.
Trả lời: 2
Xem: 682

Re: SaveAs file MSWord không được như ý muốn.

ko rành về cái này lắm, nhưng link ở dưới có thể giúp đc cho bạn.
https://msdn.microsoft.com/en-us/librar ... 36084.aspx
gửi bởi Dark.Cosmos
T.Hai 19/09/2016 1:32 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: lấy giá trị checkbox
Trả lời: 4
Xem: 1040

Re: lấy giá trị checkbox

Nếu bạn đã chắc chắn là đã lấy đúng hWnd của checkbox ở chương trình khác mà không dùng code ở trên để check được thì bạn thử chạy chương trình check của bạn dưới quyền quản trị xem. (Make ProjectName.exe >> chuột phải lên file ProjectName.exe mới make xong và chọn "Run as Administrator" >...
gửi bởi Dark.Cosmos
T.Hai 25/07/2016 12:53 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: So sánh lớn nhất và nhỏ nhất trong vb6
Trả lời: 1
Xem: 759

Re: So sánh lớn nhất và nhở nhất trong vb6

Dim a&, b&, c&: a=1: b=8: c=5
Dim mx&: mx = iif(a>=b, a, b)
If(c>mx) then mx=c
Msgbox cstr(mx)
gửi bởi Dark.Cosmos
T.Hai 18/07/2016 10:06 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Gõ có dấu trong VB6
Trả lời: 1
Xem: 699

Re: Gõ có dấu trong VB6

Hình như trên 4rum có rồi thì phải. Bạn tìm thử đi.
gửi bởi Dark.Cosmos
T.Hai 18/07/2016 9:59 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Print #filemunber, trong VB6
Trả lời: 1
Xem: 849

Re: Print #filemunber, trong VB6

Đoạn code đó chắc nằm trong 1 vòng lặp hay 1 event nào đấy. Có thể dùng tạm cách dưới đây(cách này sẽ tốn bộ nhớ, ct chạy chậm): Open pathfile for output thay cho append. Static s1$: s1 = s1 & CP & " " & DK & " " & TR & " " & CP & " ...
gửi bởi Dark.Cosmos
T.Hai 18/07/2016 9:04 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: lấy giá trị checkbox
Trả lời: 4
Xem: 1040

Re: lấy giá trị checkbox

Bạn lấy hưnd của checkbox ở chương trình khác như thế nào. Post đoạn mã bạn dùng đề lấy hwnd lên mình xem thử.
gửi bởi Dark.Cosmos
T.Hai 18/07/2016 9:00 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp đỡ lưu dữ liệu vào MS Access bị lộn xộn.
Trả lời: 1
Xem: 716

Re: Giúp đỡ lưu dữ liệu vào MS Access bị lộn xộn.

Ko nhớ là recordset có thuộc tính sort (sắp xếp) hay ko. Nếu có thì bạn thiết lập lại = none hoặc false. Dữ liệu ở dưới mình thấy nó tự sắp xếp theo 0-1 a-z. Cụ thể: 741,876 > 741,882 > 741,888 (tăng dần). 741,876 807,408 872,941 938,475 3:14:05 CH 16/06/2016 741,882 807,414 872,947 938,481 3:14:08 ...
gửi bởi Dark.Cosmos
T.Hai 16/05/2016 8:45 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Nhờ giúp Không tự động xuống hàng trong rictextbox
Trả lời: 1
Xem: 989

Re: Nhờ giúp Không tự động xuống hàng trong rictextbox

Cái bạn đang cần hình như là thuộc tính Wordwrap chứ ko phải Multiline.
Multiline chỉ xuống dòng khi gặp ký tự xuống dòng [vbcr, vbcrlf, vbnewline, chr(vbkeyEnter), chr(13),...]
gửi bởi Dark.Cosmos
T.Sáu 11/03/2016 10:58 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Nhờ dịch và sửa code từ file EXE
Trả lời: 4
Xem: 755

Re: Nhờ dịch và sửa code từ file EXE

.
ReplaceHotKey.zip
(101.4 KiB) Đã tải 75 lần

Chép file DCS_ReplaceHotkey.exe vào thư mục chứa Auto.exe và chạy ReplaceHotkey.exe,
thiết lập lại các phím tắt theo ý muốn rồi nhấn "Run Auto.exe with new HotKey" là đc.
gửi bởi Dark.Cosmos
T.Năm 10/03/2016 3:39 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin giúp đỡ lấy tên file vào 1 textbox
Trả lời: 3
Xem: 924

Re: Xin giúp đỡ lấy tên file vào 1 textbox

Bổ sung thêm hàm lấy tên file: 1. Lấy tên file tin thông qua đường dẫn dù file không tồn tại: [vb] Function dGetFileNameByPath(sFullPathFile$) As String On Error Resume Next Dim lL&: lL = Len(sFullPathFile): If (lL < 1) Then Exit Function Dim aPF: aPF = Split(sFullPathFile, "\"): lL = ...
gửi bởi Dark.Cosmos
T.Năm 10/03/2016 3:22 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin giúp đỡ lấy tên file vào 1 textbox
Trả lời: 3
Xem: 924

Re: Xin giúp đỡ lấy tên file vào 1 textbox

Menu: Project => References. Thêm Microsoft Scripting Runtime . Hàm kiểm tra và tạo thư mục cho cây thư mục nếu nó chưa tồn tại: [vb] Function dMkTreeDir(sFullPathFile$) As Boolean On Error Resume Next Dim lL&: lL = Len(sFullPathFile): If (lL < 1) Then Exit Function Dim aPF: aPF = Split(sFullPat...
gửi bởi Dark.Cosmos
T.Năm 10/03/2016 2:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin hỏi cách lấy cookie trong vb?
Trả lời: 1
Xem: 423

Re: Xin hỏi cách lấy cookie trong vb?

Mình chưa thử nên ko dám chắc kết quả.
Nếu muốn bạn có thể thử hàm: InternetGetCookie hoặc InternetGetCookieEx.

https://msdn.microsoft.com/en-us/librar ... 85%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/librar ... 85%29.aspx
gửi bởi Dark.Cosmos
T.Năm 10/03/2016 2:30 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Dễ mà không dễ với xuống dòng
Trả lời: 1
Xem: 414

Re: Dễ mà không dễ với xuống dòng

Nếu vậy bạn phải tự thực hiện chi tiết các bước vẽ để tùy ý vẽ nội dung theo loại font và font size mà bạn muốn.
Ở đây bạn cần kiểm tra: nếu gặp ký tự xuống dòng như vbCrlf, vbCr, vbNewLine, chr$(13) thì hãy thiết lập font size nhỏ lại là được.
Các hàm gợi ý: CreateFontW, TextOutW, SetTextAlign
gửi bởi Dark.Cosmos
T.Năm 10/03/2016 1:53 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin code load tên file vào form
Trả lời: 3
Xem: 813

Re: Xin code load tên file vào form

Vấn đề mà bạn đang yêu cầu giúp đỡ có sẵn trên forum rồi, bạn chịu khó tìm sẽ thấy.
gửi bởi Dark.Cosmos
T.Năm 10/03/2016 1:45 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Code chuyển cột thành hàng
Trả lời: 1
Xem: 353

Re: Code chuyển cột thành hàng

Bạn có thể cung cấp thêm chút thông tin về câu hỏi không?
gửi bởi Dark.Cosmos
T.Năm 31/12/2015 5:09 am
Chuyên mục: [VB] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Chạy ứng dụng với quyền Admin (Run as Administrator)
Trả lời: 6
Xem: 2790

Re: Chạy ứng dụng với quyền Admin (Run as Administrator)

@Kieu Manh:
Nếu muốn send key thì vẫn đc chứ bạn.
Dùng hàm sendMessage, than số đầu là cán cửa sổ (handle window), tham số 2 là wm_keydown, tham số 3 là virtual key code, tham số 4 la 0.
Cũng có nhiều cách khác tương tự nữa.
gửi bởi Dark.Cosmos
T.Tư 23/12/2015 12:54 am
Chuyên mục: [VB] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Chạy ứng dụng với quyền Admin (Run as Administrator)
Trả lời: 6
Xem: 2790

Re: Chạy ứng dụng với quyền Admin (Run as Administrator)

@kieu manh:
Cái đó hình như là do cấu hình user trong hđh windows (user account control settings). Nếu là máy của bạn thì bạn có thể tự cấu hình lại để nó không báo nữa. Còn nếu là máy của người dùng thì ... bạn biết rồi đó. ^^!
gửi bởi Dark.Cosmos
T.Năm 17/12/2015 7:57 am
Chuyên mục: [VB] Module, Class, UserControl, OCX
Chủ đề: Lấy địa chỉ hàm thuộc ClassModule, Form, ... (In Object)
Trả lời: 0
Xem: 2043

Lấy địa chỉ hàm thuộc ClassModule, Form, ... (In Object)

Function Pointer Maker (ActiveX Dll) 1.0.0 Dark.Cosmos Lấy địa chỉ hàm nằm trong Object (ClassModule, Form, ...). VB6 cung cấp hàm AddressOf để lấy địa chỉ hàm, nhưng chỉ lấy được địa chỉ của những hàm toàn cục thuộc standard module. Còn trong module class, form, ... thì không thể. ...
gửi bởi Dark.Cosmos
T.Năm 17/12/2015 7:01 am
Chuyên mục: [VB] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Chạy ứng dụng với quyền Admin (Run as Administrator)
Trả lời: 6
Xem: 2790

Chạy ứng dụng với quyền Admin (Run as Administrator)

Chép đoạn code sau vào Form, make (build) thành file exe và chạy thử sẽ thấy kết quả. [vb]Option Explicit Private Declare Function GetVersion Lib "kernel32" () As Long Private Declare Function IsAdminMode Lib "shell32" Alias "#680" () As Long Private Declare Function Sh...
gửi bởi Dark.Cosmos
T.Tư 09/12/2015 7:52 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Kiểm tra sự hợp lý của thời gian
Trả lời: 6
Xem: 764

Re: Kiểm tra sự hợp lý của thời gian

Project dưới đây mình code lại với Listview. (Add Component: microsoft windows common controls 5.0 + References: microsoft DAO 3.6 Library). Các function mình code bạn có thể chỉnh lại cho phù hợp với project của bạn nếu cần. Dim c&: c = CheckDBFromFile(App.Path & "\db1.mdb", False...

Chọn tìm kiếm nâng cao