• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 12 matches

by phucxuan
Mon 09/02/2015 1:46 pm
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?
Replies: 369
Views: 148043

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Có thể hướng dẫn em cách đánh stt duoc khong anh
by phucxuan
Thu 05/02/2015 9:06 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Giúp câu truy vấn những người có thành tích khen thưởng chiến sĩ thi đua 2 năm liên tục
Replies: 6
Views: 1576

Re: Giúp câu truy vấn những người có thành tích khen thưởng chiến sĩ thi đua 2 năm liên tục

Sẵn đây mình muốn hỏi nếu mình muốn truy xuất những thành tích khen thưởng 2 năm hoặc 3 năm liên tục mình có thể viết giống như trên được không bạn
by phucxuan
Thu 05/02/2015 8:54 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Giúp câu truy vấn những người có thành tích khen thưởng chiến sĩ thi đua 2 năm liên tục
Replies: 6
Views: 1576

Re: Giúp câu truy vấn những người có thành tích khen thưởng chiến sĩ thi đua 2 năm liên tục

thank nha FlyingFox mình đã truy vấn ra giờ mình muốn cập thêm 1 điều kiện là những người mà mình vừa truy xuất có makt là giấy khen công đoàn ngành (GKCDN)
by phucxuan
Thu 05/02/2015 8:22 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Giúp câu truy vấn những người có thành tích khen thưởng chiến sĩ thi đua 2 năm liên tục
Replies: 6
Views: 1576

Re: Giúp câu truy vấn những người có thành tích khen thưởng chiến sĩ thi đua 2 năm liên tục

đại khái là trong csdl có query loccstd chính là lọc ra những người đạt chiến sĩ thi đua cơ sở còn demcstd là query total mình group và đếm số lần đạt chiến sĩ thi đua của từng người còn query cstd_chuaxong là phần mình đang lỗi mình đã query ra được các cán bộ đạt 2 lần trở lên giờ chỉ còn làm sao ...
by phucxuan
Sat 31/01/2015 8:31 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Giúp câu truy vấn những người có thành tích khen thưởng chiến sĩ thi đua 2 năm liên tục
Replies: 6
Views: 1576

Giúp câu truy vấn những người có thành tích khen thưởng chiến sĩ thi đua 2 năm liên tục

em có đồ án quản lí khen thưởng công đoàn viên hiện nay hầu như truy vấn các câu đơn giản đã hoàn thành chỉ gặp khó khăn ở chỗ truy vấn ra được những người có thành tích khen thưởng chiến sĩ thi đua 2 năm liên tục ví dụ cụ thể: em đạt được danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 2004 và 2005 thì em có đủ đ...
by phucxuan
Tue 16/12/2014 9:42 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: giúp mính xử lí dữ liệu null với
Replies: 7
Views: 1430

Re: giúp mính xử lí dữ liệu null với

các bác xem dùm cái đồ án của mình với
tk admin
pass 123456
by phucxuan
Tue 16/12/2014 9:40 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: giúp mính xử lí dữ liệu null với
Replies: 7
Views: 1430

Re: giúp mính xử lí dữ liệu null với

chắc code sai rồi mình muốn tính tổng sau đó xếp loại rồi lưu vào csdl luôn mà tính hoài không ra có ai giúp với :(
[img]Untitled.png[/img]
by phucxuan
Mon 15/12/2014 1:21 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: giúp mính xử lí dữ liệu null với
Replies: 7
Views: 1430

Re: giúp mính xử lí dữ liệu null với

null thì các biến null sẽ gắn = 0 để tính còn k null thì sẽ lấy dữ liệu ở ô text box để tính tổng
by phucxuan
Mon 15/12/2014 1:19 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: giúp mính xử lí dữ liệu null với
Replies: 7
Views: 1430

Re: giúp mính xử lí dữ liệu null với

mình có để cái đồ án lên bạn xem rồi giúp mình với :(
by phucxuan
Mon 15/12/2014 1:17 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: giúp mính xử lí dữ liệu null với
Replies: 7
Views: 1430

Re: giúp mính xử lí dữ liệu null với

ví dụ bạn A có điểm 5 mục và điểm cộng thêm thì mình sẽ lấy điểm cộng 5 mục cộng thêm điểm cộng
còn bạn B chỉ có 5 mục điểm cộng thì tổng sẽ là 5 mục điểm cộng
by phucxuan
Mon 15/12/2014 1:15 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: giúp mính xử lí dữ liệu null với
Replies: 7
Views: 1430

Re: giúp mính xử lí dữ liệu null với

vấn đề là trong csdl của mình có dữ liệu null mình muốn đạt điều kiện sau cho nếu 1 cột nào đó trong record null thì sẽ thay null =0 và công thức tổng vẫn tính bình thường
by phucxuan
Mon 15/12/2014 10:46 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: giúp mính xử lí dữ liệu null với
Replies: 7
Views: 1430

giúp mính xử lí dữ liệu null với

Trong form hienthi_thongnhat có cột tính tổng cong thức tính tổng = điểm 5 mục +điểm cộng+ điểm-(điểm vi phạm * số lần)- điểm quy chế đào tạo trong dó điểm 5 mục thì không null còn các mục khác thì có dữ liệu null các bác pro sử lí giúp mình nha cám ơn :( mình cập code vào trong nút next code minh t...

Go to advanced search