• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 6 matches

by mrsiro
Fri 03/05/2019 3:12 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Thêm cột stt trong unbound xtrareport có sử dụng group
Replies: 1
Views: 1322

Thêm cột stt trong unbound xtrareport có sử dụng group

Chào mọi người mình có 1 blank xtrareport được set datasource = datatable, vì thế cho nên trong phần design ko có hiển thị field list. Report này mình có sử dụng group. Mình có 1 label để đánh số thứ tự với code như sau: Private Sub Detail_BeforePrint(sender As Object, e As PrintEventArgs) Handles D...
by mrsiro
Mon 15/04/2019 10:13 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Gridcontrol devexpree
Replies: 9
Views: 2164

Re: Gridcontrol devexpree

thuộc tính gridview.VertScrollVisibility = ScrollVisibility.Never thì mình biết rồi nhưng nó hide cái scrollbar luôn chứ không phải lock, ý mính là vẫn hiển thị scrollbar nhưng lock nó lại đó. Mình tìm mãi mà không có thuộc tính enabled hay lock đế set false cho nó, có mỗi cái VertScrollVisibility m...
by mrsiro
Sat 13/04/2019 7:24 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Gridcontrol devexpree
Replies: 9
Views: 2164

Re: Gridcontrol devexpree

ko đúng ý rồi bạn ơi, mình đã set readonly cho grid rồi, user chỉ có thể sửa trong 3 textbox ở dưới rồi ấn nút lưu mới được lưu vô grid. Ý mình muốn là khi ấn nút sửa thì lock grid lại không cho di chuyển bằng scrollbar luôn, lock ngay vị trí đó luôn không cho người dùng di chuyển bằng scrollbar nữa...
by mrsiro
Thu 11/04/2019 6:15 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Gridcontrol devexpree
Replies: 9
Views: 2164

Re: Gridcontrol devexpree

Image
bạn xem hình sau sẽ rõ mục đích của mình.
by mrsiro
Mon 08/04/2019 7:26 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Gridcontrol devexpree
Replies: 9
Views: 2164

Re: Gridcontrol devexpree

Chào bạn, mình không có chỉnh sửa trực tiếp trên grid. Nó là như thế này mình có 1grid hiển thị danh sách có các column: ID, name, gender. Mình có 3 textbox bindding với 3 column của grid. Mình có thêm nút lưu, sửa, bỏ qua. Khi mình click vào 1 record ở grid thì lúc này 3txtbox nhận dữ liệu. Khi mìn...
by mrsiro
Tue 02/04/2019 8:00 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Gridcontrol devexpree
Replies: 9
Views: 2164

Gridcontrol devexpree

Chào các bạn, mình có sử dụng gridcontrol của devexpress và thiết kế thêm các textbox trên form được bindding đến datasource của grid. Mình có thêm các button: Thêm, sửa, lưu, bỏ qua. Khi mình click vào nút sửa mình có code gridcontrol.enable = false, mục đích là lock grid lại không cho user click v...

Go to advanced search