• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 1 kết quả

gửi bởi dinhquyvb
T.Ba 14/04/2015 5:34 pm
Chuyên mục: [VB] Module, Class, UserControl, OCX
Chủ đề: Copy file từ máy tính sang FTP
Trả lời: 1
Xem: 3915

Re: Copy file từ máy tính sang FTP

Mình sử dụng thư viện để thực hiện đồng bộ Trước tiên bạn import thư viện [vbnet]Imports System.Collections.Generic Imports Utilities.FTP Imports System.Data.OleDb Imports System.IO[/vbnet] Sau đó sử dụng thủ tục này để giải quyết [vbnet] Dim ftp As New FTPclient("" & txtDiaChi.Text &a...

Chọn tìm kiếm nâng cao