• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 2 matches

by minhnam
Sat 06/09/2014 7:10 am
Forum: [.NET] Module, Class, UserControl, DLL
Topic: DLL giọng nói
Replies: 18
Views: 24615

Re: DLL giọng nói

DLL giọng nói DLL VB.Net DLL giọng nói, đọc văn bản Lên mạng tìm thấy được cái này, tuy mình không rành về nó nhưng thấy xài cũng được... :D :D :D Chắc một số người đã biết, nhưng sẽ có ích cho những người không biết... :)) Cách sử dụng: 'Khai báo không gianImports SpeechLib Dim voice As New SpVoic...

Go to advanced search