• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 11 kết quả

gửi bởi allthing1
CN 23/09/2018 10:04 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Thêm mã tự động tăng dần
Trả lời: 15
Xem: 5453

Re: Thêm mã tự động tăng dần

Nếu bản ghi khoảng 1500 thì khi thêm bản ghi sẽ bị chậm.
gửi bởi allthing1
T.Tư 06/06/2018 6:17 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tìm kiếm nhiều điều kiện
Trả lời: 8
Xem: 1122

Re: Tìm kiếm nhiều điều kiện

Mình sử dụng cách: bỏ check.tag 2 giá trị nam sinh. Sử dụng cậu truy vấn: rs.Open "Select *From test where ns between " & val(txtns1.text)&" and " &val(txtns2.text) &" and "& x &"", cn, adOpenDynamic, adLockBatchOptimistic.
gửi bởi allthing1
T.Ba 05/06/2018 9:56 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tìm kiếm nhiều điều kiện
Trả lời: 8
Xem: 1122

Re: Tìm kiếm nhiều điều kiện

Vậy trong trường hợp này không dùng between thì dùng điều kiện nào để lọc dữ liệu trong khoảng cách các năm. Mình thử đủ kiểu theo hiểu biết của mình rồi vẫn không ra.
gửi bởi allthing1
T.Ba 05/06/2018 2:56 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tìm kiếm nhiều điều kiện
Trả lời: 8
Xem: 1122

Re: Tìm kiếm nhiều điều kiện

Mình thêm 1 trường năm sinh nữa trong Access ( cũng để ở dạng TEXT) Nhưng khi chạy lên thì không được. Nó chỉ chạy dc năm cố định thôi. Còn khoảng cách giữa các năm thì datagrid không hiển thị. Nếu chạy câu lệnh between thì text năm sinh phải ở dạng số. Nhưng mình thấy điều kiện ở đây là "and&q...
gửi bởi allthing1
T.Hai 04/06/2018 11:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tìm kiếm nhiều điều kiện
Trả lời: 8
Xem: 1122

Re: Tìm kiếm nhiều điều kiện

Bạn cho mình hỏi nếu mình thêm 1 textbox về năm sinh. Có nghĩa Tìm kiếm từ năm này đến năm này thì phải dùng thêm điều kiện gì nữa không ?
gửi bởi allthing1
T.Hai 04/06/2018 9:55 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tìm kiếm nhiều điều kiện
Trả lời: 8
Xem: 1122

Re: Tìm kiếm nhiều điều kiện

Cái này đúng là nằm ngoài khả năng của mình.
Hôm trước mình có làm cái này để hiểu nhưng ứng dụng sang database thì chưa biết. Thanks bạn
Cái hôm trước mình làm thế này.
gửi bởi allthing1
T.Bảy 02/06/2018 12:59 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tìm kiếm nhiều điều kiện
Trả lời: 8
Xem: 1122

Tìm kiếm nhiều điều kiện

Mình có bài tập như file đã gửi. Mình muốn tìm theo nhiều điều kiện khác nhau khi tích vào checkbox.
Nếu check vào đâu thì nó sẽ tìm theo diều kiện check. Còn không thì ngược lại.
Cái cách mình làm có khả năng ra nhưng nó dài và không thông minh cho lắm.
Các bạn giúp mình tìm cách tối ưu. Thanks.
gửi bởi allthing1
T.Ba 22/05/2018 1:16 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Các bạn giúp mình đếm dữ liệu giống trên datagrid
Trả lời: 2
Xem: 570

Các bạn giúp mình đếm dữ liệu giống trên datagrid

Mình có bài toán là đếm dữ liệu giống nhau trên datagrid. Có bao nhiêu dữ liệu giống nhau thì cộng lại với nhau
Mình đã làm đc trên listbox nhưng với datagrid thì mình chưa làm được. Nhờ các bạn giúp đỡ
Mình gửi kèm theo file (đã làm sẵn phần listbox)
gửi bởi allthing1
T.Sáu 06/04/2018 12:22 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Source Code Cho Sinh Viên: Các Chương Trình Quản lý
Trả lời: 12
Xem: 27371

Re: Source Code Cho Sinh Viên: Các Chương Trình Quản lý

Bạn nào có chương trình quản lý thiết bị share cho mình với. (VB6 nhé)
gửi bởi allthing1
CN 04/03/2018 2:30 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sửa hộ mình source này với
Trả lời: 0
Xem: 307

Sửa hộ mình source này với

Mình có tìm được file trên web về chương trình quản lý tài sản.Nhưng khi down về thì không chạy được
Mình nhờ các bạn xem hộ mình lỗi ở chỗ nào.
Link down: https://1drv.ms/u/s!ArVhzd4MvsX_iEshjnP6peyV-4S6

Chọn tìm kiếm nâng cao