• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 12 matches

by allthing1
Sat 10/08/2019 11:20 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Truyền dữ liệu vào câu lệnh SQL
Replies: 2
Views: 3930

Truyền dữ liệu vào câu lệnh SQL

Trong câu lệnh Sql ta thường viết "Select * from tabel " .... Em muốn hỏi ta có thể gán dấu * trong câu lệnh bằng 1 phép gán đc không Ví dụ: text1.text=* . Viết lại là "Select text.text from table".... E làm không ra.Bài tập của em là muốn gán các trường động từ 1 bảng có sẵn Mìn...
by allthing1
Sun 23/09/2018 10:04 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Thêm mã tự động tăng dần
Replies: 15
Views: 10076

Re: Thêm mã tự động tăng dần

Nếu bản ghi khoảng 1500 thì khi thêm bản ghi sẽ bị chậm.
by allthing1
Wed 06/06/2018 6:17 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tìm kiếm nhiều điều kiện
Replies: 8
Views: 4102

Re: Tìm kiếm nhiều điều kiện

Mình sử dụng cách: bỏ check.tag 2 giá trị nam sinh. Sử dụng cậu truy vấn: rs.Open "Select *From test where ns between " & val(txtns1.text)&" and " &val(txtns2.text) &" and "& x &"", cn, adOpenDynamic, adLockBatchOptimistic.
by allthing1
Tue 05/06/2018 9:56 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tìm kiếm nhiều điều kiện
Replies: 8
Views: 4102

Re: Tìm kiếm nhiều điều kiện

Vậy trong trường hợp này không dùng between thì dùng điều kiện nào để lọc dữ liệu trong khoảng cách các năm. Mình thử đủ kiểu theo hiểu biết của mình rồi vẫn không ra.
by allthing1
Tue 05/06/2018 2:56 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tìm kiếm nhiều điều kiện
Replies: 8
Views: 4102

Re: Tìm kiếm nhiều điều kiện

Mình thêm 1 trường năm sinh nữa trong Access ( cũng để ở dạng TEXT) Nhưng khi chạy lên thì không được. Nó chỉ chạy dc năm cố định thôi. Còn khoảng cách giữa các năm thì datagrid không hiển thị. Nếu chạy câu lệnh between thì text năm sinh phải ở dạng số. Nhưng mình thấy điều kiện ở đây là "and&q...
by allthing1
Mon 04/06/2018 11:02 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tìm kiếm nhiều điều kiện
Replies: 8
Views: 4102

Re: Tìm kiếm nhiều điều kiện

Bạn cho mình hỏi nếu mình thêm 1 textbox về năm sinh. Có nghĩa Tìm kiếm từ năm này đến năm này thì phải dùng thêm điều kiện gì nữa không ?
by allthing1
Mon 04/06/2018 9:55 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tìm kiếm nhiều điều kiện
Replies: 8
Views: 4102

Re: Tìm kiếm nhiều điều kiện

Cái này đúng là nằm ngoài khả năng của mình.
Hôm trước mình có làm cái này để hiểu nhưng ứng dụng sang database thì chưa biết. Thanks bạn
Cái hôm trước mình làm thế này.
by allthing1
Sat 02/06/2018 12:59 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tìm kiếm nhiều điều kiện
Replies: 8
Views: 4102

Tìm kiếm nhiều điều kiện

Mình có bài tập như file đã gửi. Mình muốn tìm theo nhiều điều kiện khác nhau khi tích vào checkbox.
Nếu check vào đâu thì nó sẽ tìm theo diều kiện check. Còn không thì ngược lại.
Cái cách mình làm có khả năng ra nhưng nó dài và không thông minh cho lắm.
Các bạn giúp mình tìm cách tối ưu. Thanks.
by allthing1
Tue 22/05/2018 1:16 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Các bạn giúp mình đếm dữ liệu giống trên datagrid
Replies: 2
Views: 2761

Các bạn giúp mình đếm dữ liệu giống trên datagrid

Mình có bài toán là đếm dữ liệu giống nhau trên datagrid. Có bao nhiêu dữ liệu giống nhau thì cộng lại với nhau
Mình đã làm đc trên listbox nhưng với datagrid thì mình chưa làm được. Nhờ các bạn giúp đỡ
Mình gửi kèm theo file (đã làm sẵn phần listbox)
by allthing1
Fri 06/04/2018 12:22 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Source Code Cho Sinh Viên: Các Chương Trình Quản lý
Replies: 12
Views: 38409

Re: Source Code Cho Sinh Viên: Các Chương Trình Quản lý

Bạn nào có chương trình quản lý thiết bị share cho mình với. (VB6 nhé)
by allthing1
Sun 04/03/2018 2:30 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Sửa hộ mình source này với
Replies: 0
Views: 696

Sửa hộ mình source này với

Mình có tìm được file trên web về chương trình quản lý tài sản.Nhưng khi down về thì không chạy được
Mình nhờ các bạn xem hộ mình lỗi ở chỗ nào.
Link down: https://1drv.ms/u/s!ArVhzd4MvsX_iEshjnP6peyV-4S6

Go to advanced search