• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1 match

by hackieuhung
Fri 15/02/2019 5:08 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tìm hiểm về Windows Media Player
Replies: 2
Views: 3946

Re: Tìm hiểm về Windows Media Player

Private Sub Timer1_Timer()
Label1.Caption = wmp1.playState
End Sub

nếu là 1 thì nó dừng.

Go to advanced search