• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 11 matches

by quydo89
Sun 12/10/2014 10:14 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Giúp đỡ về nén dữ liệu
Replies: 0
Views: 595

Giúp đỡ về nén dữ liệu

em vừa đọc qua code nén dữ liệu access http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=9801 nhưng vẫn chưa hiểu lắm .. em đang muốn compact and repair dữ liệu acccess ở cuối chương trình cho nhẹ dung lượng ... mong anh chị em giúp đỡ
by quydo89
Fri 30/05/2014 12:04 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Giúp đỡ về datareport :(
Replies: 0
Views: 478

Giúp đỡ về datareport :(

mình đang dùng datareport lập báo cáo . Mình muốn tính tổng của một fields trong bảng truy vấn sql các recordset theo điều kiện nhưng khi insert funcition ở group footer thì báo lỗi " Report section do not match data source " ... mong mọi người giúp đỡ .
by quydo89
Mon 07/04/2014 2:58 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Lỗi datareport khi đóng gói
Replies: 2
Views: 600

Re: Lỗi datareport khi đóng gói

có ai biết không chỉ hộ mình lỗi trên là bị gì với help help :(((
by quydo89
Fri 04/04/2014 11:36 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Lỗi datareport khi đóng gói
Replies: 2
Views: 600

Lỗi datareport khi đóng gói

m dùng installshield để đóng gói vb6 ... chương trình chạy trên máy không vấn đề gì nhưng khi đóng gói cài sang máy khác mà mở datareport thì nó báo lỗi method '~' of object '~' failed mong anh chị em xem giùm lỗi này là lỗi gì vậy :(
by quydo89
Sun 05/01/2014 9:51 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Lỗi lọc dữ liệu trong DTPicker
Replies: 2
Views: 763

Re: Lỗi lọc dữ liệu trong DTPicker

bạn sửa thế nào với chỉ mình được không . trong region mình chỉnh là format dd/MM/yyyy trong dtpicker cũng customer chọn y vậy mà sao khi chọn ngày rồi lọc ra ko được .... dtpicker hình như nó vẫn theo format MM/dd/yyyy
by quydo89
Sun 05/01/2014 2:05 pm
Forum: [VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng
Topic: Tạo file lưu những thiết đặt của chương trình
Replies: 4
Views: 5151

Re: Tạo file lưu những thiết đặt của chương trình

bạn ơi với cái thuộc tính enabled của text sao mình không làm theo được .... bạn viết câu thuộc tính enabled của text để lưu hộ mình với thanks bạn nhiều
by quydo89
Thu 02/01/2014 12:25 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Làm mới DataGrid hàng ngày
Replies: 7
Views: 1253

Re: Làm mới DataGrid hàng ngày

mình vẫn dùng câu lệnh đó để update vào acess thông qua ado và dùng datagrid để hiện thị đó chứ nhưng như thế thì ý mình là datagrid sẽ quá dài
nên mình muốn sang ngày mới thì datagrid lại trống để add tiếp dữ liệu của ngày mới
by quydo89
Thu 02/01/2014 10:06 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Làm mới DataGrid hàng ngày
Replies: 7
Views: 1253

Re: HELP LÀM MỚI DATAGRID HÀNG NGÀY

mình mới chỉ biết cập nhật csdl từ access đổ vào datagrid để hiển thị nên chưa hiểu cách thức insert record bạn nói rõ cái này hộ mình với
by quydo89
Thu 02/01/2014 2:34 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Làm mới DataGrid hàng ngày
Replies: 7
Views: 1253

Re: HELP LÀM MỚI DATAGRID HÀNG NGÀY

mọi người giúp mình với
by quydo89
Wed 01/01/2014 3:40 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Làm mới DataGrid hàng ngày
Replies: 7
Views: 1253

Làm mới DataGrid hàng ngày

Mình đang kết nối ADO nguồn ACESS vào DATAGRID cập nhật dữ liệu bằng các textbox vấn đề cuả mình là 1. muốn làm bảng datagrid trống khi bắt đầu ngày mới để nhập dữ liệu (các dữ liệu cũ vẫn lưu để cần truy xuất ) 2. ngày mới thì bảng datagrid cột SCT trở về 000 rồi nếu thêm mới thì tự động tăng mong ...

Go to advanced search