• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 21 matches

by TVTRUNG
Mon 14/07/2014 11:13 pm
Forum: [VB] Bài viết hướng dẫn
Topic: In ấn trong VB6
Replies: 30
Views: 31045

Re: In ấn trong VB6

Chà chà, lâu rồi mà không có Pro nào giúp cả.....
by TVTRUNG
Tue 01/07/2014 10:38 am
Forum: [VB] Bài viết hướng dẫn
Topic: In ấn trong VB6
Replies: 30
Views: 31045

Re: In ấn trong VB6

Tìm mãi không thấy SET khổ giấy in A3 trước khi in báo cáo (Report), các bạn giúp đỡ tui viết câu lệnh đầy đủ để SET khổ giấy của máy in thành A3 trước khi in nha .
Đã viết :
Printer.PaperSize = 8

Nhưng khổ giấy A4 vẫn trơ trơ... không thay đổi.

Thanks các Pro trước.
by TVTRUNG
Tue 20/05/2014 11:24 am
Forum: [VB] Mã nguồn
Topic: Phần mềm quản lý điện thoại
Replies: 2
Views: 3340

Phần mềm quản lý điện thoại

Tên chương trình:
Quản lý điện thoại
Ngôn ngữ lập trình:
VB 6.0
Tác giả: Sưu tầm
Gõ từ nhà xuất bản thống kê có cải tiến
Chức năng:
QUản lý số điện thoại, phân cấp theo đơn vị, phòng ban

by TVTRUNG
Thu 22/09/2011 2:51 pm
Forum: Phần mềm quản lý
Topic: Quản lý bán hàng
Replies: 19
Views: 10496

Re: Quản lý bán hàng

Chào Pro DQHung !
Mình đang thực hành cái quản lý kho, cần nghiêm cứu COD của cái bán hàng, mình còn lơ ngơ lắm.
Dow về rùi mà chạy ko đc, khi mở Project thì nó báo lỗi.

Vậy mong bác chỉ giáo cho.
Thanks bác trước nhé !
by TVTRUNG
Thu 22/09/2011 9:06 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Nhập dữ liệu trên lưới chi tiết
Replies: 5
Views: 1253

Re: Nhập dữ liệu trên lưới chi tiết

Hepl mi !

Mình muốn nhập liệu trên lưới giống như Excel vậy....
by TVTRUNG
Wed 21/09/2011 1:52 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Nhập dữ liệu trên lưới chi tiết
Replies: 5
Views: 1253

Re: Nhập dữ liệu trên lưới chi tiết

Và bạn gtdcomputer à !
Mình đã thực hành việc gán MsFlexGrid vào Form để nhập liệu chi tiết nhưng không thành công
by TVTRUNG
Wed 21/09/2011 1:49 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Nhập dữ liệu trên lưới chi tiết
Replies: 5
Views: 1253

Re: Nhập dữ liệu trên lưới chi tiết

Chào bạn gtdcomputer ! Thanks bạn trước nhé ! Tớ xin trình bày nội dung về File dữ liệu trước, Tệp 1 tổng hợp ( như số hóa đơn, ngày hóa đơn, tên khách, địa chỉ, tổng tiền thanh toán) Tệp 2 chi tiết ( mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá, thành tiền) Như vậy yêu cầu mà mình đang theo đuổi là...
by TVTRUNG
Wed 21/09/2011 11:27 am
Forum: [VB] Mã nguồn chương trình quản lý
Topic: Quản lý bán hàng
Replies: 11
Views: 15838

Re: Quản lý bán hàng

Vụ này hay quá, nhưng fải Việt hóa thôi các Pro ui !
by TVTRUNG
Tue 20/09/2011 10:57 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Nhập dữ liệu trên lưới chi tiết
Replies: 5
Views: 1253

Nhập dữ liệu trên lưới chi tiết

Chào các Pro, chuyên gia về VB ! Mình đã tìm trong nội dung trao đổi của các bạn rồi, nhưng không thấy đề cập đến nội dung này ! Nên mình nêu ra nội dung các Pro có giải pháp nào hay cho mình học tập với nhé ! Trong các ứng dụng hiện nay viết = các ngôn ngữ khác nhau, trong quá trình nhập liệu người...
by TVTRUNG
Tue 12/08/2008 10:47 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Xin chỉ giúp cách tạo report động và trình bày theo hàng nga
Replies: 4
Views: 1960

Re: Xin chỉ giúp cách tạo report động và trình bày theo hàng nga

Bạn viết câu lệnh SQL rồi từ đó muốn ngang dọc gì mà không được !
Select * from sinhvien, dieumuc, khoanmuc, PDGChitiet where sinhvien.? = Dieumuc.? and Dieumuc.madieu = khoanmuc.#madieu and PDGChitiet.MSSV = sinhvien.MSSV

Sau đó tạo report lấy dữ liệu từ SQL trên.
Chào
by TVTRUNG
Sun 10/08/2008 11:06 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Xin H­ướng dẫn Report Động Có Group bằng VB 6
Replies: 5
Views: 2917

Re: Xin H­ướng dẫn Report Động Có Group bằng VB 6

Chưa hiểu lắm ý bạn nói động là sao ?
Chứ còn GROUP thì được chứ sao không !
Chào !
by TVTRUNG
Sun 10/08/2008 10:44 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: SẮP XẾP GIÁ TRỊ TĂNG DẦN TRONG QUERY
Replies: 6
Views: 4471

Re: SẮP XẾP GIÁ TRỊ TĂNG DẦN TRONG QUERY

Không biết bạn muốn giá trị nào tăng dần.
Chào
by TVTRUNG
Fri 08/08/2008 4:13 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: không in được DataReport nằm ngang
Replies: 1
Views: 861

Re: không in được DataReport nằm ngang

Cái bịnh này, bạn thử SET máy in ngang rồi hãy chạy DATA REPORT xem.
Chưa hiểu tại sao !!!!
by TVTRUNG
Fri 08/08/2008 3:55 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cho mình hỏi về cách tạo report
Replies: 2
Views: 1165

Re: Cho mình hỏi về cách tạo report

Tạo cái SQL = ...... where ( hàng hóa cần in ra)

Và cái REPORT của bạn nhận dữ liệu kết xuất từ SQL này.
by TVTRUNG
Fri 08/08/2008 2:33 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tìm kiếm ngày tháng từ QuerySelect?
Replies: 1
Views: 930

Re: Tìm kiếm ngày tháng từ QuerySelect?

Trước hết kiểm tra cái CONTROL PANEL xem thử bạn đã set cái ngày tháng ( Môi trường ) đúng theo yêu cầu chưa. Thứ 2 theo tôi nghĩ bạn nên dùng hàm DATE(TUNGAY), MONTH(TUNGAY), YEAR(TUNGAY) để chia cái TUNGAY ra : Ngay, Thang, Nam sau đó SQL ..... WHERE TextBox.Ngay > Ngay and TextBox.Thang = Thang a...
by TVTRUNG
Fri 08/08/2008 2:07 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hỏi về MaskEdBox
Replies: 3
Views: 1441

Re: Hỏi về MaskEdBox

Khi tạo mới xong theo yêu cầu. COPY nó hỏi YES, NO thì No nghe.
Chào
by TVTRUNG
Fri 08/08/2008 11:03 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Xắp xếp FullName theo trình từ AlphaB
Replies: 5
Views: 1564

Re: Xắp xếp FullName theo trình từ AlphaB

Vô lý đùng đùng ! Trong thực tiễn này chẳng ai lại đi sắp xếp họ tên của mình theo an pha b chi đó. Phỏng có ý nghĩa gì ? Cái ny theo tui hiểu thì bạn muốn sắp xếp 1 danh sách tên, họ, lót hoặc có thể thứ tự ưu tiên các cột này khác nhau theo yêu cầu kết xuất. Cái ny khó đó nghe, cần phải nghiên cứu...
by TVTRUNG
Fri 08/08/2008 10:46 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Giúp Mình in Phiếu Chi
Replies: 2
Views: 863

Re: Giúp Mình in Phiếu Chi

Select * from (Data của bạn) Where theo trường nào đây ?

Vậy là REPORT của bạn in ra 1 phiếu cho bạn theo yêu cầu đó !

Chào
by TVTRUNG
Fri 08/08/2008 10:30 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Data Report Dộng....?
Replies: 4
Views: 1509

Re: Data Report Dộng....?

Coi trong tệp gửi kèm đây.
Chào !
by TVTRUNG
Fri 08/08/2008 8:56 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: IN Hóa Đơn được tạo bằng Report
Replies: 3
Views: 1939

Re: IN Hóa Đơn được tạo bằng Report

Tạo cái SQL đi.

Select a.*, b.*, (a.Tiền KS + b.Tiền DV) As tientong From A, B Where A.Makh = B.Makh

Chào !

Go to advanced search