• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 5 matches

by ACM
Wed 13/08/2008 11:35 am
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Hỏi về postback trong UpdatePanel
Replies: 1
Views: 1250

Re: Hỏi về postback trong UpdatePanel

them <asp:PostBackTrigger ControlID="button1" />
Van de rat don gian, co le do cau hoi ko ro rang nen ko ai tra loi :)
Cam on moi nguoi da quan tam
by ACM
Fri 08/08/2008 8:56 am
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Hỏi về postback trong UpdatePanel
Replies: 1
Views: 1250

Hỏi về postback trong UpdatePanel

Cho mình hỏi câu này: làm thế nào để postback full với một button nằm trong một Updatepanel ? (Mình đặt button trong UpdatePanel để có thể đổi màu, nhưng khi click thì không thấy có tác dụng gì nữa)
by ACM
Wed 30/07/2008 9:28 am
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Câu hỏi về postback trong timer
Replies: 0
Views: 1100

Câu hỏi về postback trong timer

Tôi đang phải viết một trang asp.net (code: visualbasic.net 2005) với mục đích như sau: cứ sau khoảng 30s lại gọi hàm CGI đến một địa chỉ IP để kiểm tra thiết bị. Tôi đã sử dụng timer trong 1 UpdatePanel, sau 30s lại thay đổi biến Session.Item("status") và MyIp(là biến public để lưu giá tr...
by ACM
Fri 25/07/2008 9:30 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Làm thế nào để lấy thông tin từ command shell ??
Replies: 2
Views: 1009

Re: Làm thế nào để lấy thông tin từ command shell ??

Tôi đã lấy được giá trị từ command shell rồi. Cách viết như sau: Dim psi As System.Diagnostics.ProcessStartInfo Dim process As System.Diagnostics.Process psi = New System.Diagnostics.ProcessStartInfo("rsh.exe") psi.UseShellExecute = False psi.RedirectStandardOutput = True psi.CreateNoWindo...
by ACM
Thu 24/07/2008 7:23 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Làm thế nào để lấy thông tin từ command shell ??
Replies: 2
Views: 1009

Làm thế nào để lấy thông tin từ command shell ??

Xin hỏi mọi người: có cách nào lấy được giá trị trả về sau khi gọi lệnh command shell không? Tôi đang lập trình với thiết bị ngoại vi, tôi muốn gọi hàm RSH đến thiết bị và lấy kết quả trả về nhưng tìm mãi trên Internet mà không thấy. Cụ thể : nếu vào Start/run/cmd rồi gõ rsh device_name status thì t...

Go to advanced search