• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 2 matches

by phanvantuan6
Fri 13/09/2013 7:45 pm
Forum: [VB] Mẹo vặt khác
Topic: Xem mật khẩu sau các dấu ***
Replies: 5
Views: 5341

Re: Xem mật khẩu sau các dấu ***

Xem mật khẩu sau các dấu *** Sưu tầm Xem mật khẩu sau các dấu *** http://www.nirsoft.net/vb/passrev.html [vb]'Password Revealer 'Copyright (c) 2002 Nir Sofer 'Web site: http://nirsoft.mirrorz.com ' 'The following code sample scans all opened windows, and reveals the passwords 'behind the password t...

Go to advanced search