• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 13 matches

by levanduyet
Tue 27/11/2012 2:06 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Thêm text vào một file text *.txt
Replies: 1
Views: 1654

Thêm text vào một file text *.txt

Chào các bạn, Tôi có viết một đoạn code để thêm text vào một file text. Ta có thể cho phép thêm vào đầu hoặc cuối file text. Nhưng khi chạy thử thì thêm vào cuối code thực hiện đúng, nhưng khi thêm vào đầu file text code thực hiện sai, và nếu gọi thủ tục này nhiều lần, nó chỉ có thể thêm vào một lần...
by levanduyet
Sat 07/07/2012 2:07 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH
Replies: 758
Views: 248925

Re: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Lỗi thể hiện nút "close" của Unitab
Tôi thử dùng Unitab, mặc dù đã thiết lập không cho hiện nút close nhưng nó vẫn hiện. Xin xem hình bên dưới:

Image

Lê Văn Duyệt
by levanduyet
Sun 04/09/2011 1:12 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Dùng hàm SetUniMenu trên diễn đàn
Replies: 8
Views: 1656

Re: Dùng hàm SetUniMenu trên diễn đàn

Chào bạn tungblt, Các code trong ví dụ của bạn, có nhiều đoạn không cần thiết ngoài ra các khai báo Public không có mục đích gì cả (chắc có lẻ bạn lấy code của ai chăng?). Vấn đề tôi đã phát hiện ra là: nếu dùng phương pháp này, thì chúng ta tránh đi việc sử dụng lệnh End , mà thay vào đó chúng ta d...
by levanduyet
Mon 22/08/2011 7:33 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Dùng hàm SetUniMenu trên diễn đàn
Replies: 8
Views: 1656

Re: Dùng hàm SetUniMenu trên diễn đàn

Trong code của bạn có đoạn quét qua các menu để chuyển về tiếng việt: [vb] ncnt = GetMenuItemCount(hMenu) If ncnt Then For i = 0 To ncnt - 1 MII.cbSize = LenB(MII) MII.fMask = MIIM_TYPE Or MIIM_DATA MII.dwTypeData = String(&HFF, 0) MII.cch = Len(MII.dwTypeData) 'MII.hbmpChecked = MF_CHECKED Or M...
by levanduyet
Mon 22/08/2011 9:14 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Dùng hàm SetUniMenu trên diễn đàn
Replies: 8
Views: 1656

Re: Dùng hàm SetUniMenu trên diễn đàn

Chào tungblt, Xin lỗi vì project của mình không thể upload lên đây được. Bạn giúp mình với code của ThuongAll ở trên là được . Với code của bạn khi tôi chạy project của bạn thì không có vấn đề gì, nhưng khi tôi đưa vào project của tôi, thì khi tôi Unload MDI form thì Visual Basic bị treo luôn (chắc ...
by levanduyet
Sun 21/08/2011 3:53 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Dùng hàm SetUniMenu trên diễn đàn
Replies: 8
Views: 1656

Re: Dùng hàm SetUniMenu trên diễn đàn

Cám ơn tungblt, Nếu tôi thử run Project ở trên thì OK. Nhưng nếu tôi copy qua và thử ở project của tôi thì nó lại bị treo máy. Giả sử tôi vẫn muốn dùng hàm ở trên (hình như của thuongall@yahoo.com thì phải. Link tại đây: http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=41&t=1076&p=6996&hilit=...
by levanduyet
Sun 21/08/2011 9:06 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Dùng hàm SetUniMenu trên diễn đàn
Replies: 8
Views: 1656

Dùng hàm SetUniMenu trên diễn đàn

Chào các bạn, Tôi thấy có một hàm dùng để thiết lập tiếng việt cho menu trên diễn đàn như sau: [vb]Public Sub SetUniMenu(sCaption As String, mnu As Menu, ByVal mnuItem As Long, _ Optional ByVal mnuParentItem As Long = -1, _ Optional isDefault As Boolean = False) Dim hMenu As Long Dim mInfo As MENUIT...
by levanduyet
Sat 06/11/2010 8:36 am
Forum: [VB] Bài viết hướng dẫn
Topic: Hướng dẫn viết VBA Excel chạy trên ứng dụng VB6
Replies: 21
Views: 37146

Re: Hướng dẫn viết VBA Excel chạy trên ứng dụng VB6

Tôi xin có góp ý: MySheet.Range("A1").Value= "Peter" Đối tượng Range, thuộc tính mặc định là Value, do đó đoạn mã ở trên ta có thể bỏ Value. Khi thao tác đối tượng Range trong Excel, thông thường người ta sẽ dùng phương thức "Clear" để xóa dữ liệu thay vì dùng "Del...
by levanduyet
Sat 06/11/2010 8:27 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Kết nối sever và nhiều client
Replies: 6
Views: 1164

Re: Kết nối sever và nhiều client

Chào bạn,

Hình như bạn post sai box thì phải. Đây là box VBA.

Lê Văn Duyệt
by levanduyet
Sat 06/11/2010 8:25 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Chuyển dữ liệu từ sheetA vào sheet B
Replies: 3
Views: 1851

Re: Chuyển dữ liệu từ sheetA vào sheet B

Chào bạn, Tôi xin có một vài nhận xét: 1. Với cách bố trí dữ liệu của bạn, tôi nghĩ bạn nên nhập trực tiếp ở sheet Data. 2. Còn nếu bạn vẫn có ý định nhập liệu để kiểm tra thì nên nhập liệu qua một form > Kiểm tra > Đưa vào sheet Data. Tiêu đề theo tôi bạn nên đặt tiêu đề khác chứ không phải "C...
by levanduyet
Sun 24/10/2010 8:53 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Tính Hàng Tồn Kho
Replies: 30
Views: 15009

Re: Tính Hàng Tồn Kho

Chào các bạn,

Cho tôi hỏi, thông thường việc tính tồn kho người ta thường tính như thế này:

Code: Select all

Tồn kho ngày hiện tại = Tồn kho đầu kỳ + Tổng nhập trong kỳ - Tổng xuất trong kỳ

Vậy thủ thuật để lưu trữ/Tính/Cập nhật Tồn kho đầu kỳ trong bảng dữ liệu như thế nào?

Xin cám ơn.

LVD
by levanduyet
Sun 24/10/2010 10:22 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH
Replies: 758
Views: 248925

Re: Trao đổi về Unicode Full Controls ™ - DQH

Chào các bạn,

Sao mình không download được "Unicode Full Control Version 2.3 Build 178 [4/9/2010]" tại đây: viewtopic.php?f=36&t=8746
Báo lỗi: "Tập tin đính kèm vừa chọn không tồn tại."
Xin các mod xem lại.

Lê Văn Duyệt
by levanduyet
Wed 23/06/2010 6:05 pm
Forum: Ebook - Link tham khảo
Topic: ADO toàn tập
Replies: 2
Views: 7973

ADO toàn tập

ADO toàn tập Lê Văn Duyệt Căn bản Sách dưới dạng ebook, cung cấp các kiến thức cơ bản về ADO. Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, ngòai các điều khiển (controls) để thể hiện dữ liệu, thành phần quan trọng khác trong chương trình chắc chắn là thành phần đảm nhiệm việc kết nối và liên lạc gi...

Go to advanced search