• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 39 matches

by Phung Manh Ninh
Sat 14/04/2012 1:42 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: xin được hướng dẫn viết code tính điểm trung bình môn
Replies: 3
Views: 2088

Re: xin được hướng dẫn viết code tính điểm trung bình môn

Câu hỏi của bạn không rõ ràng lắm, nhưng mình nghĩ bạn có thể tính điểm trung bình môn bằng công thức: Nếu <trung bình môn lần 1> nhỏ hơn 5 thì trả về <trung bình môn lần 2>, nếu không trả về <trung bình môn lần 1>. (Tức là nếu thi lần 1 mà bị trượt thì ta tính thi lần 2, nếu không thì tính thi lần ...
by Phung Manh Ninh
Sun 01/01/2012 8:45 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hiển thị Datagridview
Replies: 1
Views: 1016

Re: Hiển thị Datagridview

Với DataGridView, bạn hãy khai báo các cột với thứ tự bạn muốn ở thuộc tính Columns của nó. Mỗi field của bảng sẽ tương ứng với một cột bạn add vào, mỗi cột liên kết với một field của bảng thông qua thuộc tính DataPropertyName của cột đó, bạn hãy điền tên field cần hiển thị vào đây.
by Phung Manh Ninh
Tue 28/06/2011 11:15 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: newbie-MDI form
Replies: 1
Views: 830

Re: newbie-MDI form

MDI Form không có thuộc tính Picture, nhưng nó có thuộc tính BackgroundImage. Thay vì sử dụng PictureBox, bạn hãy sử dụng thuộc tính đó. Còn nếu bạn muốn show Form 2, đồng thời unload MDI form đi thì button 2 code lệnh như sau: [vbnet] Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e...
by Phung Manh Ninh
Tue 28/06/2011 10:32 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: DataSet không xảy ra haschange?
Replies: 1
Views: 817

Re: DataSet không xảy ra haschange?

Bạn thử bỏ lọc đi rồi kiểm tra lại xem có HasChange không?
by Phung Manh Ninh
Tue 28/06/2011 10:14 am
Forum: Ebook - Link tham khảo
Topic: Các giải pháp lập trình VB.NET
Replies: 22
Views: 22867

Re: Các giải pháp lập trình VB.NET

nhut2 wrote:Hic, ko bít phần mềm nào để ráp file kia lại hít cả.


Dùng winrar giải nén part1 là nó tự động ghép mà. hix
by Phung Manh Ninh
Tue 28/06/2011 10:10 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hiển thị dữ liệu lên DataGridView
Replies: 1
Views: 836

Re: Hiển thị dữ liệu lên DataGridView

2 DataGridView của bạn sử dụng nguồn dữ liệu là gì vậy, bạn nên nói rõ hơn thì mới giúp được chớ
by Phung Manh Ninh
Tue 28/06/2011 9:56 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Các bác ơi giúp em cai Crystalreport
Replies: 3
Views: 929

Re: Các bác ơi giúp em cai Crystalreport

Mình chưa dùng SQL Server bao giờ nên không biết cái đó.
by Phung Manh Ninh
Mon 30/05/2011 10:57 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi về kết nối DB access roi hiện dữ liệu ra DataGridView
Replies: 1
Views: 776

Re: Hỏi về kết nối DB access roi hiện dữ liệu ra DataGridVie

Bạn có thể tham khảo code này xem:[vbnet]Imports System.Data.OleDb Public Class Form1 Dim cntKetnoi As New OleDbConnection Dim dat As OleDbDataAdapter Dim dts As New DataSet Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Dim strSQL As String ' ...
by Phung Manh Ninh
Mon 30/05/2011 10:25 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi về MDIForm và ChildForm trong VB.net
Replies: 2
Views: 1171

Re: Hỏi về MDIForm và ChildForm trong VB.net

Khoảng của bạn là khoảng không gian hay thời gian thế?
by Phung Manh Ninh
Mon 30/05/2011 10:23 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cusor Của TextBox Mutiline biến mất?
Replies: 2
Views: 875

Re: Cusor Của TextBox Mutiline biến mất?

Ừ, có đấy, bạn cho nhỏ font chữ đi cho phù hợp với heith của txt. Cusor sẽ hiện ra và nhấp nháy bình thường.
by Phung Manh Ninh
Mon 30/05/2011 10:11 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Crystal Report 8.5 runtime với VB6
Replies: 3
Views: 2018

Re: Crystal Report 8.5 runtime với VB6

Bạn có chắc không, vì theo mình biết thì mỗi phiên bản CR đều có các file runtime. Chỉ cần có được các file này là có thể chạy được ở máy khách mà. Thực tế là mình đã làm được với CR đơn rồi đấy thôi. Mình nghĩ là chỉ cần tìm đủ file là được. Còn nếu phải tích hợp trọn bộ CR vào bộ cài thì dung lượn...
by Phung Manh Ninh
Fri 27/05/2011 6:17 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Crystal Report 8.5 runtime với VB6
Replies: 3
Views: 2018

Crystal Report 8.5 runtime với VB6

Tôi đã tạo một project (xem phần đính kèm) để test report tạo bằng Crystal Report 8.5, tất nhiên là tôi test trên máy chưa cài VB6 và CR8.5. Ở đây tôi đã tìm ra được các file runtime cần thiết cho việc chạy file report trên máy không cài CR8.5 (xem phần đính kèm). Tôi đã thành công với report đơn. N...
by Phung Manh Ninh
Fri 27/05/2011 6:11 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Load thông tin nhập vào txtbox , kiểm tra đ/k nhập
Replies: 2
Views: 738

Re: Load thông tin nhập vào txtbox , kiểm tra đ/k nhập

có 2 text box ID và Name khi nhập ID xong, chuyển con chỏ vào txtName(nói chung là rời con chỏ ra khỏi txtID), thông tin ID vừa nhập vào sẽ tự kiểm tra xem đã tồn tại hay chưa?rồi thông báo sang 1 cái label bên canhk chẳng hạn. em k biết textbox đó dùng event j ạ? Cái này bạn xử lý trong event Lost...
by Phung Manh Ninh
Fri 27/05/2011 6:04 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: đóng gói VB với CR8.5
Replies: 4
Views: 898

Re: đóng gói VB với CR8.5

Bạn đóng gói bằng Package & Deployment Wizard của VB hay bằng phần mềm gì, bạn phải nói rõ.
Ngoài ra bạn cũng phải mô tả lỗi gặp phải thì ae mới giúp bạn được chứ.
by Phung Manh Ninh
Fri 27/05/2011 5:38 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: giúp đỡ với datacombo
Replies: 1
Views: 767

Re: giúp đỡ với datacombo

Theo mình thấy thì DataCombo không hiển thị được 2 cột đâu. Chỉ có dùng thủ thuật ghép chuỗi để khi hiển thị lên DataCombo trông giống như là 2 cột thôi.
by Phung Manh Ninh
Fri 27/05/2011 5:24 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Các bác ơi giúp em cai Crystalreport
Replies: 3
Views: 929

Re: Các bác ơi giúp em cai Crystalreport

Bạn bảo là code lệnh 2 form như nhau, nhưng thật ra không phải. Ở form 1 bạn dùng lệnh: CR_BC.DataFiles(1) = App.Path & "\data\data.mdb" Ở form 2 bạn dùng lệnh CR_BC.DataFiles(0) = App.Path & "\data\data.mdb" ________________________________________________________- Như v...
by Phung Manh Ninh
Fri 27/05/2011 4:23 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Thoát khỏi VB và thay đổi độ rộng cột trong grid?
Replies: 2
Views: 973

Re: Thoát khỏi VB và thay đổi độ rộng cột trong grid?

Bạn hãy chỉnh độ rộng của gird ngay từ lúc thiết kế cho từng cột của gird.
by Phung Manh Ninh
Fri 27/05/2011 9:42 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: VB6 báo lỗi run-time error ?
Replies: 1
Views: 1097

Re: VB6 báo lỗi run-time error ?

Có thể do câu lệnh của bạn chưa đầy đủ. Bạn thử sửa lại dòng 3 như sau xem: rsDataGrid.Open "SELECT tabCBNV.FullName, tabCBNV.Birthday, tabCBNV.Position From tabCBNV ORDER BY tabCBNV.FullName", DataCustomers, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdText Còn dòng 4 bạn nên sử dụng lệnh như sau...

Go to advanced search