• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 23 kết quả

gửi bởi duongtranhoang
T.Hai 22/04/2013 8:07 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi Xuất textbox ra Excel!
Trả lời: 0
Xem: 472

Lỗi Xuất textbox ra Excel!

mình xuất ra excel nó không ra được kết quả!
Mọi người xem giúp mình sao vậy.
gửi bởi duongtranhoang
T.Hai 22/04/2013 8:05 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo report có dữ liệu cần xuất kết quả là textbox!
Trả lời: 4
Xem: 477

Re: Tạo report có dữ liệu cần xuất kết quả là textbox!

cho mình hỏi là bây giờ mình mình xuất từ CrystalReport ra Excel phai làm thế nào vậy.
Thanks!
gửi bởi duongtranhoang
CN 21/04/2013 5:04 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đồ Họa Vb.net (Có quà)
Trả lời: 2
Xem: 488

Re: Đồ Họa Vb.net (Có quà)

Cám ơn bạn để mình chạy thử!
gửi bởi duongtranhoang
CN 21/04/2013 5:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đường dẫn tới ảnh trong vb.net
Trả lời: 2
Xem: 913

Đường dẫn tới ảnh trong vb.net

cho mình hỏi tại sao khi mình cop sang máy khác thì PictureBox1 lại không load được hình. Có Phải do đường dẫn không vậy. hay do mình chưa đóng gói. Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged If ComboB...
gửi bởi duongtranhoang
CN 21/04/2013 8:48 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo report có dữ liệu cần xuất kết quả là textbox!
Trả lời: 4
Xem: 477

Re: Tạo report có dữ liệu cần xuất kết quả là textbox!

ý mình là Đưa dữ liệu từ textbox vào crystal report
gửi bởi duongtranhoang
CN 21/04/2013 8:41 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo report có dữ liệu cần xuất kết quả là textbox!
Trả lời: 4
Xem: 477

Tạo report có dữ liệu cần xuất kết quả là textbox!

form của e có các textbox.
e muốn tạo báo cáo in ra các textbox phải làm thế nào ạ.
Mọi người giúp e với,
gửi bởi duongtranhoang
CN 21/04/2013 8:07 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đồ Họa Vb.net (Có quà)
Trả lời: 2
Xem: 488

Đồ Họa Vb.net (Có quà)

Mình có bài tập như thế này về phần vẽ hình (có kèm kích thước được nhập như hình) nhưng chưa làm được. Mọi người ai giúp mình thì mình xin gửi tặng thẻ 100k coi như công sức bỏ ra giúp mình. Mình xin cảm ơn. http://nw5.upanh.com/b1.s36.d1/b0d20627f6accdd38a1bc3c717e2e63b_54994705.t.png Mình đã làm ...
gửi bởi duongtranhoang
CN 14/04/2013 2:17 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: giúp về đọc file text
Trả lời: 29
Xem: 18319

Re: giúp về đọc file text

Form có 3 textbox. Mọi người cho e hỏi. E muốn khi mở file txt như sau để chỉ hiện các số vào các textbox : "a = 1 b = 2 Ket qua phep cong: c = 3" E đã làm theo cách sau thì nó hiện cả chữ. [vbnet]Imports System.IO Public Class Form1 Dim Open As New OpenFileDialog() Dim SR As System.IO.Str...
gửi bởi duongtranhoang
T.Năm 14/03/2013 8:58 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [VB.net]Tạo thanh có các chức năng new, save, open
Trả lời: 6
Xem: 1116

Re: [VB.net]Tạo thanh có các chức năng new, save, open

cho e hỏi cách thiết kế giao diện như hình bên đấy ạ.
e mò mãi mà chưa ra ạ. hiện tại e mới chỉ dùng sự kiện SaveToolStripMenuItem_Click.
gửi bởi duongtranhoang
T.Tư 13/03/2013 3:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [VB.net]Tạo thanh có các chức năng new, save, open
Trả lời: 6
Xem: 1116

Re: [VB.net]Tạo thanh có các chức năng new, save, open

Mọi người cho e hỏi Khi Em save vào file .txt notepad: code: FileOpen(1, SaveFileDialog1.FileName, OpenMode.Output) PrintLine(1, " a = " & TextBox1.Text) PrintLine(1, " b = " & TextBox2.Text) PrintLine(1, vbCrLf & vbCrLf & "Ket qua: " & vbCrLf) 'vbCr...
gửi bởi duongtranhoang
T.Ba 12/03/2013 3:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [VB.net]Tạo thanh có các chức năng new, save, open
Trả lời: 6
Xem: 1116

Re: [VB.net]Tạo thanh có các chức năng new, save, open

Mình muốn khi muốn ấn vào save thì toàn bộ sẽ được lưu vào với đuôi .dat chẳng hạn
Nếu ấn vào New thì các textbox sẽ trống hết.
Còn khi mở ra thì nó sẽ load vào các textbox đã lưu tương ứng.
Chương trình có nhiều form với nhiều textbox khác nhau.
gửi bởi duongtranhoang
T.Ba 12/03/2013 2:50 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [VB.net]Tạo thanh có các chức năng new, save, open
Trả lời: 6
Xem: 1116

[VB.net]Tạo thanh có các chức năng new, save, open

chương trình của mình có nhiều form. các form có chứa các textbox và datagridview.
Mình muốn chương trình như hình vẽ sau thì làm thế nào. Mọi người giúp mình với.
Cảm ơn!
Hình ảnh
gửi bởi duongtranhoang
T.Năm 21/02/2013 10:53 am
Chuyên mục: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Chủ đề: [Thảo luận] Tính diện tích đa giác bất kỳ
Trả lời: 28
Xem: 19047

Re: [Thảo luận] Tính diện tích đa giác bất kỳ

với hình bất kì có thể theo nguyên tắc:

Chia hình thành các vùng được giới hạn bằng đường đơn trị. Tích phân các vùng đó bằng cách cộng các mảnh nhỏ hình chữ nhật hoặc hình thang rồi thì cộng trừ các vùng đó.

Ví dụ hình sau:
Hình ảnh
gửi bởi duongtranhoang
T.Năm 21/02/2013 10:51 am
Chuyên mục: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Chủ đề: lập trình tính diện tích hình bất kì.
Trả lời: 5
Xem: 2680

Re: lập trình tính diện tích hình bất kì.

Nguyên tắc:

Chia hình thành các vùng được giới hạn bằng đường đơn trị. Tích phân các vùng đó bằng cách cộng các mảnh nhỏ hình chữ nhật hoặc hình thang rồi thì cộng trừ các vùng đó.

Ví dụ hình sau:
Hình ảnh
gửi bởi duongtranhoang
T.Năm 21/02/2013 10:42 am
Chuyên mục: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Chủ đề: lập trình tính diện tích hình bất kì.
Trả lời: 5
Xem: 2680

Re: lập trình tính diện tích hình bất kì.

công thức buộc dây giầy này chỉ áp dụng cho đa giác. trường hợp hình bất kì các cạnh không phải đường thẳng (cong) thì còn áp dụng đc không?
gửi bởi duongtranhoang
T.Tư 20/02/2013 10:12 pm
Chuyên mục: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Chủ đề: lập trình tính diện tích hình bất kì.
Trả lời: 5
Xem: 2680

Re: lập trình tính diện tích hình bất kì.

theo e biết thì có thể dựa vào lý thuyết tích phân để làm được nhưng e chưa rõ cách làm. mong mọi người giúp đỡ.

Chọn tìm kiếm nâng cao