• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 54 kết quả

gửi bởi Valentino
T.Tư 11/06/2014 5:55 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [VB.Net]Trợ giúp về lưu Text trong TextBox ra file txt
Trả lời: 4
Xem: 675

Re: [VB.Net]Trợ giúp về lưu Text trong TextBox ra file txt

Chuẩn khỏi chỉnh public void WriteFile(string fileName, string noidung) { if (File.Exists(fileName)) File.Delete(fileName); FileStream myFile = new FileStream(fileName, FileMode.Create); StreamWriter sw = new StreamWriter(myFile,Encoding.UTF8); sw.WriteLine(noidung); sw.Flush(); sw.Close(); myFile.C...
gửi bởi Valentino
T.Ba 30/07/2013 10:44 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hướng dẫn copy thư mục qua mạng
Trả lời: 2
Xem: 594

Re: Hướng dẫn copy thư mục qua mạng

Không có WindowsIdentity(username, password);
sao nó đăng nhập được bạn.
gửi bởi Valentino
T.Sáu 26/07/2013 4:41 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: code VB.net đưa thông tin listbox vao textbox để sửa
Trả lời: 4
Xem: 830

Re: code VB.net đưa thông tin listbox vao textbox để sửa

http://c.thuvienit.com/csharp-to-vb.aspx
Nếu không biết thì ít ra bạn cũng biết cách lấy từ khóa trên và search trên google với ngôn ngữ vb.net
gửi bởi Valentino
T.Sáu 26/07/2013 4:10 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: code VB.net đưa thông tin listbox vao textbox để sửa
Trả lời: 4
Xem: 830

Re: đưa thông tin listbox vao textbox để sửa

Bạn đọc qua bài này sẽ giải quyết được vấn đề http://www.codeproject.com/Articles/141 ... ween-Forms
gửi bởi Valentino
T.Tư 17/07/2013 5:07 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Timer trong vb.net
Trả lời: 4
Xem: 1025

Re: Timer trong vb.net

Ở form chính bạn đã gọi Me.Close() rồi thì không còn ẩn,Form chính đóng thì form phụ cũng đóng theo,trong sự kiện bạn gọi form phụ ra,bạn thêm timer1.stop() hoặc timer1.enabled=false
gửi bởi Valentino
T.Ba 11/06/2013 8:43 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sữa dữ liệu trên datagirdview! Help me
Trả lời: 5
Xem: 1217

Re: Sữa dữ liệu trên datagirdview! Help me

không dùnng database nghĩa là sao nhỉ
gửi bởi Valentino
T.Bảy 08/06/2013 6:13 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin giúp tính tổng các tetbox trong VB.Net
Trả lời: 3
Xem: 749

Re: Xin giúp tính tổng các tetbox trong VB.Net

Dim kq= int.parse(txtbox1.text)+........
gửi bởi Valentino
T.Tư 05/06/2013 7:20 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Giải quyết lỗi! tìm ra và đếm số hàng cuối cùng !Help
Trả lời: 15
Xem: 1617

Re: Giải quyết lỗi! tìm ra và đếm số hàng cuối cùng !Help

Sau khi trừ thì giảm bớt số dòng đi 1
gửi bởi Valentino
T.Bảy 01/06/2013 9:15 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi khi kết nối với csdl MS Access khi chạy trên máy khác
Trả lời: 2
Xem: 787

Re: Lỗi khi kết nối với csdl MS Access khi chạy trên máy khá

Bạn kiểm tra chuỗi kết nối đến database.Đem sang máy khác có thể sai đường dẫn do bạn để đường dẫn tuyệt đối.
gửi bởi Valentino
T.Năm 09/05/2013 11:14 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi về msgbox trong vb.net
Trả lời: 3
Xem: 950

Re: Hỏi về msgbox trong vb.net

thiết kế cái form theo yêu cầu.
gửi bởi Valentino
T.Bảy 27/04/2013 2:42 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi về hiển thị ảnh lên form khi kết nối csdl Access
Trả lời: 7
Xem: 1617

Re: Hỏi về hiển thị ảnh lên form khi kết nối csdl Access

Bạn lấy dữ liệu nhân viên bằng cách nào để hiển thị được lên Form,mình thấy lạ thật,bạn làm được bước này mà lại không thể load được ảnh.
gửi bởi Valentino
T.Bảy 27/04/2013 9:23 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: datagridview trong vb.net
Trả lời: 2
Xem: 992

Re: datagridview trong vb.net

Bạn cần nêu rõ chức năng của từng button,các bài viết tương tự như bạn mình nghĩ sẽ rất ít người muốn trả lời.
Viết ngắn gọn nhưng cụ thể và có đầu tư vào bài viết 1 chút đi.
gửi bởi Valentino
T.Bảy 27/04/2013 9:20 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi về hiển thị ảnh lên form khi kết nối csdl Access
Trả lời: 7
Xem: 1617

Re: Hỏi về hiển thị ảnh lên form khi kết nối csdl Access

Làm thế nào mà bạn hiển thị được thông tin của 1 nhân viên,bạn trả lời cái này cộng với sử dụng đối tượng picturebox gán cho nó đường dẫn là được.
gửi bởi Valentino
T.Ba 02/04/2013 4:07 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi về PasswordChar trong VB.NET
Trả lời: 5
Xem: 1500

Re: Hỏi về PasswordChar trong VB.NET

Dùng sự kiện CheckedChanged của checkbox.

Mã: Chọn hết

If CheckBox1.Checked = True Then
            TextBox1.PasswordChar = "*"
        End If
gửi bởi Valentino
T.Sáu 29/03/2013 9:46 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không có kết nối server client trong vbnet
Trả lời: 10
Xem: 1961

Re: Không có ket noi server client trong vbnet

Bạn vào sql server management studio tạo 1 database,sau đó detach nó,rồi từ màn hình bạn đang hỏi,chọn Brower đến file database vừa tạo,sau khi detach bạn có thể copy nó qua thư mục # :)
gửi bởi Valentino
T.Ba 19/03/2013 4:49 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo báo cáo trong VS 2010
Trả lời: 5
Xem: 2219

Re: Tạo báo cáo trong VS 2010

mình thì dùng Crytal report,tạo viền,màu,ảnh,và dùng cả barcode cho tùy ứng dụng,nhìn như biểu mẫu thực vậy.
gửi bởi Valentino
T.Ba 12/03/2013 5:47 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [VB.net]Tạo thanh có các chức năng new, save, open
Trả lời: 6
Xem: 1104

Re: [VB.net]Tạo thanh có các chức năng new, save, open

Bạn đặt câu hỏi như vậy thì mình thấy bạn chưa nắm được những cái cơ bản,các sự kiện của button,textbox.tìm hiểu những cái này trước đi rồi còn save và open thì đó là thao tác với tập tin.
gửi bởi Valentino
T.Ba 12/03/2013 7:03 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin hỏi về cách update dữ liệu vào trong CSDL bằng access
Trả lời: 5
Xem: 978

Re: Xin hỏi về cách update dữ liệu vào trong CSDL bằng acces

Bạn xem lại nhé,hàm mà chứa 2 câu lệnh đó bạn chưa gọi để sử dụng.có gì pm yahoo cho mình tmlien_siro

Chọn tìm kiếm nâng cao