• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 4 matches

by cnttlc
Wed 10/04/2019 12:24 pm
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: Có hay không chương trình dịch ngược từ EXE thành source?
Replies: 8
Views: 10315

Re: Có hay không chương trình dịch ngược từ EXE thành source?

mình biết là bài viết này khá lâu rồi. nhưng đến thời điểm này thì đúng là dịch toàn bộ file exe ra thành code. không phải ra project ban đầu nhé. nhưng sẽ ra toàn bộ hàm mà bạn đã viết chỉ bấy nhiêu đây thôi cũng đủ để làm mọi chuyện rồi. còn nếu pm nào chứa chuỗi kết nối sql thì xác định dừng pm
by cnttlc
Tue 30/10/2012 3:57 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress
Replies: 259
Views: 144379

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Bocapit giúp mình với!!! Mình sử có một hàm đổ dữ liệu vào LookUpEdit như này. [vbnet]Public Sub LoaddataCBb(ByVal LookUpEdit As DevExpress.XtraEditors.LookUpEdit, ByVal Table As String, ByVal RowValue As String, ByVal RowShow As String) Try strConn.Open() strSQL = "SELECT DISTINCT " &...
by cnttlc
Mon 15/10/2012 10:08 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress
Replies: 259
Views: 144379

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Mình hỏi một vấn đề này nữa. Mình muốn cho các form show vào tabcontrol. Khi một form mới được show vào tabpage thì kiểm tra xem form này mở hay chưa. Nếu mở rồi thì active nó còn chưa thì tạo một cái tabpage mới cho nó. Hiện mình chỉ làm đc một tabpage khi mở form khách nó thay thế cái tabpage của ...
by cnttlc
Thu 11/10/2012 5:03 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress
Replies: 259
Views: 144379

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Xin hướng dẫn cách đưa phần mềm sử dụng Devexpress sang máy client để chạy. Mình thấy một số chương trình sử dụng companent này chỉ cần copy mấy file dll theo là được. Copy những file nào là đủ để chạy PM.

Thanks!

Go to advanced search