• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 54 kết quả

gửi bởi conghoangxd07
T.Sáu 30/12/2016 9:10 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: MÀN HÌNH VISUAL STUDIO
Trả lời: 0
Xem: 113

MÀN HÌNH VISUAL STUDIO

1. Các anh chị có gặp trường hợp này chưa. Màn hình viết code của em có đường dọc chướng mắt viết code khó chịu quá nhưng không biết tắt sao.
gửi bởi conghoangxd07
T.Ba 06/12/2016 12:38 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đưa dữ liệu vào trong Report
Trả lời: 2
Xem: 119

Re: Đưa dữ liệu vào trong Report

cảm ơn bạn đã hướng dẫn mình
gửi bởi conghoangxd07
T.Ba 29/11/2016 9:12 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đưa dữ liệu vào trong Report
Trả lời: 2
Xem: 119

Đưa dữ liệu vào trong Report

Hiện tại em có 1 file text có dữ liệu gồm 4 trang A4. Sau đó em đọc dữ liệu file text rồi nhưng bị vướng chỗ đưa vào report. Mọi người hướng dẫn em phần này với. Thanks
gửi bởi conghoangxd07
T.Năm 02/06/2016 10:14 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không nhận đăng ký cho Interop
Trả lời: 0
Xem: 187

Không nhận đăng ký cho Interop

Trong registry không nhận được các đăng ký cho Interop nên báo lỗi khi lập trình: "Unable to cast COM object of type 'Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass' to interface type 'Microsoft.Office.Interop.Excel._Application'. This operation failed because the QueryInterface call on the CO...
gửi bởi conghoangxd07
T.Năm 02/06/2016 10:11 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thuật toán hoán vị n phần tử trong VB.NET
Trả lời: 4
Xem: 427

Re: Thuật toán hoán vị n phần tử trong VB.NET

Thanks bạn để mình làm thử
gửi bởi conghoangxd07
T.Ba 24/05/2016 12:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thuật toán hoán vị n phần tử trong VB.NET
Trả lời: 4
Xem: 427

Thuật toán hoán vị n phần tử trong VB.NET

Ví dụ em có dãy số sau: 1,2,3,4,5,n.. Mọi người giúp em thuật toán bằng VB.NET với. Hoặc hướng dẫn cách để em viết thuật toán.
gửi bởi conghoangxd07
T.Ba 24/05/2016 12:36 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thuật toán hoán vị n phần tử trong VB.NET
Trả lời: 0
Xem: 157

Thuật toán hoán vị n phần tử trong VB.NET

Ví dụ em có dãy số sau: 1,2,3,4,5,n.. Mọi người giúp em thuật toán bằng VB.NET với. Hoặc hướng dẫn cách để em viết thuật toán.
gửi bởi conghoangxd07
CN 22/11/2015 4:07 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Select object và edit text trong GDI+
Trả lời: 1
Xem: 252

Select object và edit text trong GDI+

Hiện em đang có nhiều đường line và text trong picture và không biết dùng phương thức hay thủ thuật gì để chọn đối tượng text và line trong picture đó.Anh chị nào biết hướng dẫn em với.Thanks.(Em dùng ngôn ngữ VB.NET)
gửi bởi conghoangxd07
T.Tư 04/11/2015 5:37 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo file .Exe
Trả lời: 1
Xem: 233

Tạo file .Exe

Hiện nay mình lập trình ra bản form sau đó muốn thêm một nút có khởi động cùng windown không giống như cái Unikey đó. Nhưng không biết phải viết sao. Mọi người hướng dẫn cho mình với.
gửi bởi conghoangxd07
T.Năm 24/09/2015 5:53 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sách học GDI+ cho VB.net
Trả lời: 0
Xem: 208

Sách học GDI+ cho VB.net

Mọi người có sách tiếng anh hay tiếng việt gì cũng được:nói về chủ đề GDI+ cho vb.net cho mình xin với.Ở trên diễn đàn cũng có chủ đề này nhưng ít quá, mình muốn tìm hiểu sâu hơn có web hoặc video hay PDF càng tốt cho mình xin.Thanks.
gửi bởi conghoangxd07
T.Năm 24/09/2015 5:48 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Kết nối excel bằng VB.net
Trả lời: 2
Xem: 294

Re: Kết nối excel bằng VB.net

Thanks
gửi bởi conghoangxd07
T.Ba 22/09/2015 8:34 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Kết nối excel bằng VB.net
Trả lời: 2
Xem: 294

Kết nối excel bằng VB.net

Em đang bị vướn 1 chỗ là khi em kết nối excel bằng cách Reference trong tab COM: Mircosoft Excel 12.0 Object Library và sau đó tạo ra file.EXE chuyển dữ liệu qua excel. Nhưng khi qua máy khác thì bị lỗi do thư viện nó 14.0. Mọi người có cách nào để khi em tạo file .EXE để không bị lỗi về thư viên 14...
gửi bởi conghoangxd07
CN 23/03/2014 2:50 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đưa dữ liệu của Gridview vào dataset
Trả lời: 1
Xem: 379

Đưa dữ liệu của Gridview vào dataset

Hiện nay em có 1 datatable nằm trong dataset sau đó em cho nó hiển thị vào gridview. Em chỉnh sửa trong gridview và muốn updata ngược lại vào datatable của dataset đó.(vừa thêm cột, và thêm dòng chứa dữ liệu)
gửi bởi conghoangxd07
T.Bảy 22/03/2014 5:09 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sử dụng class Clipboard trong vb.net
Trả lời: 0
Xem: 316

Sử dụng class Clipboard trong vb.net

Anh chị nào có tài liệu nào liên quan sử dụng lớp clipboard này cho em xin với có source ví dụ càng tốt.
gửi bởi conghoangxd07
T.Bảy 07/09/2013 10:59 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Đưa chuỗi vào mảng
Trả lời: 2
Xem: 832

Đưa chuỗi vào mảng

Hiện em đang có chuỗi như sau: ví dụ: string= "0.3,2*0.2,3*0.5,4*0.6" . Giờ em muốn đưa các số liệu này thành 1 mảng: - Mảng 1 (0.3,0.2,0.2,0.5,0.5,0.5,0.6,0.6,0.6,0.6) ( ví dụ 3*0.5 thì được 3 lần trong mảng là 0.5,0.5,0.5) Ở chuỗi đầu tiên thì 0.3 thì hiểu là 1*0.3 Mong mấy cao thủ giúp ...
gửi bởi conghoangxd07
T.Hai 24/06/2013 10:43 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Các hàm xử lý chuỗi trong VB.NET
Trả lời: 4
Xem: 1219

Các hàm xử lý chuỗi trong VB.NET

Mấy anh chị cho em xin tài liệu về hướng dẫn xử lý chuỗi trong vb6 so với vb.net với. Em chưa quen nên có vài hàm thay đổi nên không biết.Anh chị giúp em với.
gửi bởi conghoangxd07
T.Tư 15/05/2013 6:44 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Tìm những số gần nhau nhất
Trả lời: 2
Xem: 572

Tìm những số gần nhau nhất

Ai giúp mình thuật toán tìm 6 số gần nhau nhất với. Mình đang pó tay chỗ này. Có file luôn. Ví dụ mình có 1 dãy số 1,5,9,11,43,3,8,0,83,79,15... mình sẽ tìm 6 số gần số 2 nhất trong dãy số trên.Như trong bảng excel mình gửi sẽ hiện ra danh sách dữ liệu 6 người có điểm trung bình mình chọn trong bảng...
gửi bởi conghoangxd07
T.Hai 15/04/2013 11:17 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Không dùng được Common Dialogs
Trả lời: 10
Xem: 664

Re: Không dùng được Common Dialogs

Có phải vào run nhập vào regsvr32 \windows\system32\comdlg32.OCX, thấy nó báo thành công rồi nhưng sao cũng không được. Còn cách nào khác không anh. Hay anh mã code nào giống cái trên vẫn tìm được file thì chỉ em với. Cái này sáng giờ làm mà cứ báo lỗi
gửi bởi conghoangxd07
T.Hai 15/04/2013 8:17 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Không dùng được Common Dialogs
Trả lời: 10
Xem: 664

Re: Không dùng được Common Dialogs

cũng không được luôn anh. Em làm rồi nhưng nó cũng báo vậy giờ sao đây. Ai còn cách nào khác không? chỉ em với
gửi bởi conghoangxd07
T.Hai 15/04/2013 7:16 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Không dùng được Common Dialogs
Trả lời: 10
Xem: 664

Re: Không dùng được Common Dialogs

Em chép file MSVBVM60.DLL, ComDlg32.ocx nhưng nó vẫn không được nó cứ báo lỗi:
run-time error '429':
ActiveX component can't create object
Mong anh chỉ giáo thêm

Chọn tìm kiếm nâng cao