• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 57 kết quả

gửi bởi conghoangxd07
T.Hai 19/06/2017 7:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tìm kiếm ký tự không dấu
Trả lời: 4
Xem: 482

Re: Tìm kiếm ký tự không dấu

Anh có thể hướng dẫn em phần này không? Từ các ký tự: "NGUYỄN VĂN A". Mình dùng hàm gì để chuyển thành ký tự "NGUYEN VAN A"
gửi bởi conghoangxd07
T.Hai 19/06/2017 10:32 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tìm kiếm ký tự không dấu
Trả lời: 4
Xem: 482

Tìm kiếm ký tự không dấu

Em muốn hỏi làm cách nào tìm các ký tự không dấu không vậy? Ví dụ em có 1 loạt chuỗi trong mảng
Nguyễn Văn A,Nguyễn Văn B,Nguyễn Văn C,Hồ Văn A,Hồ Văn B.... Làm cách nào khi em chọn ký tự Nguyen thì 1 sẽ lọc dữ liệu của các ký tự Nguyễn trong mảng chuỗi đó. Mong mọi người giúp đỡ em ý tưởng làm với.
gửi bởi conghoangxd07
CN 05/03/2017 12:24 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thêm hình ảnh bên trái hoặc bên phải textbox
Trả lời: 1
Xem: 300

Thêm hình ảnh bên trái hoặc bên phải textbox

Hiện tại em đang ngâm cái thêm hình ảnh vào textbox giống như cái label nhưng không ra? Ai hướng dẫn mình với hoặc chia sẻ source code để mình tìm hiểu với.
gửi bởi conghoangxd07
T.Sáu 30/12/2016 9:10 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: MÀN HÌNH VISUAL STUDIO
Trả lời: 0
Xem: 355

MÀN HÌNH VISUAL STUDIO

1. Các anh chị có gặp trường hợp này chưa. Màn hình viết code của em có đường dọc chướng mắt viết code khó chịu quá nhưng không biết tắt sao.
gửi bởi conghoangxd07
T.Ba 06/12/2016 12:38 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đưa dữ liệu vào trong Report
Trả lời: 2
Xem: 434

Re: Đưa dữ liệu vào trong Report

cảm ơn bạn đã hướng dẫn mình
gửi bởi conghoangxd07
T.Ba 29/11/2016 9:12 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đưa dữ liệu vào trong Report
Trả lời: 2
Xem: 434

Đưa dữ liệu vào trong Report

Hiện tại em có 1 file text có dữ liệu gồm 4 trang A4. Sau đó em đọc dữ liệu file text rồi nhưng bị vướng chỗ đưa vào report. Mọi người hướng dẫn em phần này với. Thanks
gửi bởi conghoangxd07
T.Năm 02/06/2016 10:14 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không nhận đăng ký cho Interop
Trả lời: 0
Xem: 308

Không nhận đăng ký cho Interop

Trong registry không nhận được các đăng ký cho Interop nên báo lỗi khi lập trình: "Unable to cast COM object of type 'Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass' to interface type 'Microsoft.Office.Interop.Excel._Application'. This operation failed because the QueryInterface call on the CO...
gửi bởi conghoangxd07
T.Năm 02/06/2016 10:11 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thuật toán hoán vị n phần tử trong VB.NET
Trả lời: 4
Xem: 993

Re: Thuật toán hoán vị n phần tử trong VB.NET

Thanks bạn để mình làm thử
gửi bởi conghoangxd07
T.Ba 24/05/2016 12:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thuật toán hoán vị n phần tử trong VB.NET
Trả lời: 4
Xem: 993

Thuật toán hoán vị n phần tử trong VB.NET

Ví dụ em có dãy số sau: 1,2,3,4,5,n.. Mọi người giúp em thuật toán bằng VB.NET với. Hoặc hướng dẫn cách để em viết thuật toán.
gửi bởi conghoangxd07
T.Ba 24/05/2016 12:36 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thuật toán hoán vị n phần tử trong VB.NET
Trả lời: 0
Xem: 226

Thuật toán hoán vị n phần tử trong VB.NET

Ví dụ em có dãy số sau: 1,2,3,4,5,n.. Mọi người giúp em thuật toán bằng VB.NET với. Hoặc hướng dẫn cách để em viết thuật toán.
gửi bởi conghoangxd07
CN 22/11/2015 4:07 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Select object và edit text trong GDI+
Trả lời: 1
Xem: 332

Select object và edit text trong GDI+

Hiện em đang có nhiều đường line và text trong picture và không biết dùng phương thức hay thủ thuật gì để chọn đối tượng text và line trong picture đó.Anh chị nào biết hướng dẫn em với.Thanks.(Em dùng ngôn ngữ VB.NET)
gửi bởi conghoangxd07
T.Tư 04/11/2015 5:37 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo file .Exe
Trả lời: 1
Xem: 421

Tạo file .Exe

Hiện nay mình lập trình ra bản form sau đó muốn thêm một nút có khởi động cùng windown không giống như cái Unikey đó. Nhưng không biết phải viết sao. Mọi người hướng dẫn cho mình với.
gửi bởi conghoangxd07
T.Năm 24/09/2015 5:53 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sách học GDI+ cho VB.net
Trả lời: 0
Xem: 278

Sách học GDI+ cho VB.net

Mọi người có sách tiếng anh hay tiếng việt gì cũng được:nói về chủ đề GDI+ cho vb.net cho mình xin với.Ở trên diễn đàn cũng có chủ đề này nhưng ít quá, mình muốn tìm hiểu sâu hơn có web hoặc video hay PDF càng tốt cho mình xin.Thanks.
gửi bởi conghoangxd07
T.Năm 24/09/2015 5:48 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Kết nối excel bằng VB.net
Trả lời: 2
Xem: 472

Re: Kết nối excel bằng VB.net

Thanks
gửi bởi conghoangxd07
T.Ba 22/09/2015 8:34 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Kết nối excel bằng VB.net
Trả lời: 2
Xem: 472

Kết nối excel bằng VB.net

Em đang bị vướn 1 chỗ là khi em kết nối excel bằng cách Reference trong tab COM: Mircosoft Excel 12.0 Object Library và sau đó tạo ra file.EXE chuyển dữ liệu qua excel. Nhưng khi qua máy khác thì bị lỗi do thư viện nó 14.0. Mọi người có cách nào để khi em tạo file .EXE để không bị lỗi về thư viên 14...
gửi bởi conghoangxd07
CN 23/03/2014 2:50 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đưa dữ liệu của Gridview vào dataset
Trả lời: 1
Xem: 444

Đưa dữ liệu của Gridview vào dataset

Hiện nay em có 1 datatable nằm trong dataset sau đó em cho nó hiển thị vào gridview. Em chỉnh sửa trong gridview và muốn updata ngược lại vào datatable của dataset đó.(vừa thêm cột, và thêm dòng chứa dữ liệu)
gửi bởi conghoangxd07
T.Bảy 22/03/2014 5:09 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sử dụng class Clipboard trong vb.net
Trả lời: 0
Xem: 365

Sử dụng class Clipboard trong vb.net

Anh chị nào có tài liệu nào liên quan sử dụng lớp clipboard này cho em xin với có source ví dụ càng tốt.
gửi bởi conghoangxd07
T.Bảy 07/09/2013 10:59 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Đưa chuỗi vào mảng
Trả lời: 2
Xem: 1034

Đưa chuỗi vào mảng

Hiện em đang có chuỗi như sau: ví dụ: string= "0.3,2*0.2,3*0.5,4*0.6" . Giờ em muốn đưa các số liệu này thành 1 mảng: - Mảng 1 (0.3,0.2,0.2,0.5,0.5,0.5,0.6,0.6,0.6,0.6) ( ví dụ 3*0.5 thì được 3 lần trong mảng là 0.5,0.5,0.5) Ở chuỗi đầu tiên thì 0.3 thì hiểu là 1*0.3 Mong mấy cao thủ giúp ...
gửi bởi conghoangxd07
T.Hai 24/06/2013 10:43 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Các hàm xử lý chuỗi trong VB.NET
Trả lời: 4
Xem: 1378

Các hàm xử lý chuỗi trong VB.NET

Mấy anh chị cho em xin tài liệu về hướng dẫn xử lý chuỗi trong vb6 so với vb.net với. Em chưa quen nên có vài hàm thay đổi nên không biết.Anh chị giúp em với.
gửi bởi conghoangxd07
T.Tư 15/05/2013 6:44 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Tìm những số gần nhau nhất
Trả lời: 2
Xem: 677

Tìm những số gần nhau nhất

Ai giúp mình thuật toán tìm 6 số gần nhau nhất với. Mình đang pó tay chỗ này. Có file luôn. Ví dụ mình có 1 dãy số 1,5,9,11,43,3,8,0,83,79,15... mình sẽ tìm 6 số gần số 2 nhất trong dãy số trên.Như trong bảng excel mình gửi sẽ hiện ra danh sách dữ liệu 6 người có điểm trung bình mình chọn trong bảng...

Chọn tìm kiếm nâng cao