Search found 511 matches

by ducpkh
Sun 10/01/2016 3:37 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: So sánh phần trăm giống nhau của TextBox VB.NET
Replies: 2
Views: 960

Re: So sánh phần trăm giống nhau của TextBox VB.NET

Đưa nội dung 2 textbox vào chuỗi sau đó so sánh các ký tự xem có b.nhiêu % giống nhau rồi đưa ra label bạn!
by ducpkh
Sun 10/01/2016 3:34 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Không xuất được report - Failed login pcname\guest
Replies: 1
Views: 782

Re: Không xuất được report - Failed login pcname\guest

Lỗi đó là do cách tạo báo cáo của bạn. Bạn tạo báo cáo dùng liên kết CSDL tĩnh nên chuyển máy khác bị lỗi ngay!
by ducpkh
Fri 08/01/2016 7:42 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xin các pro chỉ giáo Code VB.net
Replies: 3
Views: 1070

Re: Xin các pro chỉ giáo Code VB.net

Bạn đưa App lên mọi người xem rồi mới biết mà giúp chứ!
by ducpkh
Tue 22/12/2015 10:12 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lỗi khi chạy vb 2012
Replies: 0
Views: 732

Lỗi khi chạy vb 2012

Mình bị lỗi thế này. Bạn nào biết xin chỉ cách khách phục!
by ducpkh
Sun 02/08/2015 10:40 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Sử dụng Namespace
Replies: 0
Views: 652

Sử dụng Namespace

Mình sử dụng Namespace "Imports Microsoft.VisualBasic.CompilerServices" nhưng không được. Bạn nào biết xin chỉ giúp!
  1. Imports Microsoft.VisualBasic.CompilerServices

:)
by ducpkh
Thu 30/07/2015 10:49 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Xin mọi người chỉ giúp nhập dữ liệu qua mạng internet
Replies: 1
Views: 810

Re: xin mọi người chỉ giúp gấp

Mạng Lan hay net thì vấn đề là nhập dữ liệu vào phần mềm và dữ liệu đó lưu ở trên máy nào thôi bạn!
by ducpkh
Thu 30/07/2015 10:45 pm
Forum: Dự án mã nguồn mở
Topic: Mã nguồn phần mềm điều khiển nhà kính SmartLeaf
Replies: 13
Views: 15255

Re: Mã nguồn phần mềm điều khiển nhà kính SmartLeaf

Bạn có phần code kết nối các bo mạch không share cho ai có nhu cầu thì tham khảo đi!
by ducpkh
Thu 30/07/2015 10:30 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: giải thích đoạn Code khi sử dụng Store Procedue
Replies: 0
Views: 618

giải thích đoạn Code khi sử dụng Store Procedue

[vbnet] Public Shared Function SelectTableSP(ByVal storedProcedure As String, ByVal param As Object()) As DataTable If (UDB.DBType = DatabaseType.SQLServer) Then Try UDB.BeginTransaction() If Not UDB.bTransaction Then UDB.connSql = New SqlConnection(UDB.str) UDB.connSql.Open() UDB.CmdSql = New SqlCo...
by ducpkh
Tue 03/02/2015 10:17 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tạo merge columns với XtraGrid
Replies: 0
Views: 641

Tạo merge columns với XtraGrid

Có bạn nào biết tạo Merge Columns với XtraGrid trong DevExpress không?
by ducpkh
Mon 26/01/2015 11:23 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Kết nối 2 máy tính qua cổng COM
Replies: 8
Views: 2049

Re: Kết nối 2 máy tính qua cổng COM

Nếu chỉ truyền nhận giữa 2 máy tính hoặc nhiều máy với nhau thì dùng mạng Lan đi.
RS232 thì thường được dùng kết nối với các thiết bị ngoại vi như cảm biến: Tốc độ, nhiệt độ, độ ẩm... thông qua các VĐK: PIC, AVR, ATMEL...
:D :D
by ducpkh
Mon 17/11/2014 7:03 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Ghi dữ liệu sang Microsoft Office Word
Replies: 6
Views: 1320

Re: Ghi dữ liệu sang Microsoft Office Word

Chủ đề này có nhiều rồi. Bạn chịu khó search!
by ducpkh
Mon 10/11/2014 7:38 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Update nhiều hàng trong Access
Replies: 1
Views: 970

Update nhiều hàng trong Access

Có bác nào biết cách Update nhiều hàng trong Vb.net không. Xin chỉ giúp? [vbnet] For j = 0 To Tong_so j = j + 1 Dim sql1 As String = "Update tbl_Hocvien set SBD = '" & mangSB(j) & "' where KetLuan = 'A' " Dim Command1 As New OleDb.OleDbCommand(sql1, con) con.Open() Comman...
by ducpkh
Sun 20/04/2014 11:01 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Giúp em code này sai chổ nào ?
Replies: 7
Views: 1305

Re: Giúp em code này ? :(

Hàm toán Căn bậc 2 là: SQRT bạn!
by ducpkh
Fri 18/04/2014 1:52 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield
Replies: 38
Views: 8437

Re: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield

Vào lại C:\Window\System32 tìm lại xem MSADODC.OCX còn không.Nếu còn thì đăng ký lại!
by ducpkh
Fri 18/04/2014 11:02 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield
Replies: 38
Views: 8437

Re: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield

Chọn lại trong Components và Tick vào là bạn dùng được thôi.
by ducpkh
Fri 18/04/2014 8:43 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield
Replies: 38
Views: 8437

Re: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield

Không có trong ToolBox hay không có trong VB6.
Nếu không có trong ToolBox thì bạn Add Reference là được thôi.
by ducpkh
Thu 17/04/2014 11:56 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: [Help] Giúp mình về hàm trong CSDL dùng ado
Replies: 3
Views: 1077

Re: [Help] Giúp mình về hàm trong CSDL dùng ado

Kiểu số bạn !
Call Tinhtong (Dongia, Tonggia)
by ducpkh
Thu 17/04/2014 10:31 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: [Help] Giúp mình về hàm trong CSDL dùng ado
Replies: 3
Views: 1077

Re: [Help] Giúp mình về hàm trong CSDL dùng ado

Trong CSDL "truong" của bạn phải là kiểu số. Khi đó khai báo
  1. X là kiểu số Integer, double...
by ducpkh
Wed 16/04/2014 2:07 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield
Replies: 38
Views: 8437

Re: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield

Nếu bạn dùng Win 7 thì nó không cho đăng ký UnicodeControl như cách ở trên đâu?

Go to advanced search