• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 377 kết quả

gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 21/11/2017 4:01 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đóng File excel vừa Output ra
Trả lời: 3
Xem: 32

Re: Đóng File excel vừa Output ra

Có cr@ack mà.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Hai 20/11/2017 2:41 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đóng File excel vừa Output ra
Trả lời: 3
Xem: 32

Re: Đóng File excel vừa Output ra

Bạn dung devexpress rồi chuyển dữ liệu vào Grid View xuất ra excel cực nhanh, ít lỗi, tự động save.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 28/09/2017 2:59 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạm ngừng Sub WndProc(ByRef m As Message)
Trả lời: 1
Xem: 119

Tạm ngừng Sub WndProc(ByRef m As Message)

Xin chào mọi người. Mình dùng code này để kiểm tra Clipboard có thay đổi hay không. [vbnet]Protected Overrides Sub WndProc(ByRef m As Message) Select Case (m.Msg) Case WM_CLIPBOARDUPDATE Dim iData As IDataObject = Clipboard.GetDataObject() ' Clipboard's data. ' Depending on the clipboard's current d...
gửi bởi nhatlinh0207
T.Hai 11/09/2017 7:58 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin hỏi làm thế nào thông báo dưới khay hệ thống
Trả lời: 1
Xem: 145

Re: Xin hỏi làm thế nào thông báo dưới khay hệ thống

làm 1 cái form cho nó hiện ở đó, muốn tùy biến thế nào cũng được.
Vị trí xuất hiện thì lấy kích thước màn hình rồi tùy theo kích thước của form mà hiện.
Âm thanh thì làm file mp3 hay file j đó sẽ chạy khi khởi động form.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Tư 09/08/2017 9:05 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi gửi email đính kèm hơn 10mb
Trả lời: 0
Xem: 113

Lỗi gửi email đính kèm hơn 10mb

Xin chào anh em. Anh em cho hỏi ai gặp lỗi gửi email ở 1 số máy chưa? Code dưới đây send mail bình thường với máy mình và đính kèm được hơn 20mb mà ko lỗi. Sang máy khác cứ hơn 10mb là báo lỗi không gửi được mail. Mong anh em hướng dẫn. [vbnet]Dim SmtpServer As New SmtpClient() SmtpServer.Credential...
gửi bởi nhatlinh0207
CN 09/04/2017 7:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin giúp đỡ về FORM Tìm Kiếm
Trả lời: 2
Xem: 276

Re: Xin giúp đỡ về FORM Tìm Kiếm

thực sự chưa hiểu vấn đề của bạn
"người dùng bắn thiếu một số tem" ko hiểu cái này
bắn vào CSDL là bạn lưu vào đó. thực sự ko hiểu quy trình của bạn là gì
gửi bởi nhatlinh0207
CN 09/04/2017 6:30 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Em cần hướng dẫn ạ !!!
Trả lời: 2
Xem: 231

Re: Em cần hướng dẫn ạ !!!

Focus: ý bạn là chỉ đến 1 control à? như
Textbox1.Focus()
tạo chương trình thì cho nhập số A,B rồi show ra X
gửi bởi nhatlinh0207
T.Tư 31/08/2016 7:44 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xử lý nút Button khi click nhiều lần
Trả lời: 3
Xem: 433

Re: Xử lý nút Button khi click nhiều lần

Nếu mà chỉ muốn nhận thông báo 1 lần thì sau khi click thì khóa button đó lại. Nếu muốn thông báo nhiều lần thì mỗi lần click thì bạn lưu danh sách thời gian thông báo vào 1 mảng rồi sau đó hiện ra
gửi bởi nhatlinh0207
T.Tư 10/08/2016 3:23 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm báo động quá hạn trên Vb.net (Lần 2)
Trả lời: 5
Xem: 501

Re: Làm báo động quá hạn trên Vb.net (Lần 2)

Trời đất, bạn suy nghĩ chút đi, vẫn code lần trước chỉ cần thêm 1 dòng code tính toán là được.
nếu < 6 tháng (~180 ngày) và > 3 tháng (~90 ngày) thì màu xanh
Nếu < 3 tháng (~90 ngày) và > 1 tháng (~30 ngày) thì màu vàng
gửi bởi nhatlinh0207
T.Bảy 16/07/2016 11:04 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm báo động quá hạn trên Vb.net
Trả lời: 2
Xem: 312

Re: Làm báo động quá hạn trên Vb.net

Quá hạn ngày thuê đất thì bạn phải có 1 trường lưu thời gian riêng mới tính dễ, bạn để thánh string thì khó hơn. Vẽ màu đỏ ở trên Datagridview với code như sau: [vbnet] For Each row As DataGridViewRow In DataGridView1.Rows If Convert.ToInt32(row.Cells(0).Value) < 10 Then row.DefaultCellStyle.BackCol...
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 30/06/2016 4:16 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin code form theo dõi truy cập VB.net
Trả lời: 2
Xem: 349

Re: Xin code form theo dõi truy cập VB.net

Làm cái log update. Lưu lại khoảng 10 lần cập nhật mới nhất. Lưu lại dữ liệu cũ là gì.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Tư 01/06/2016 2:58 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: làm thế nào để select ngày và giờ
Trả lời: 4
Xem: 387

Re: làm thế nào để select ngày và giờ

Bạn có thể tự kiểm tra nó là dạng j trong sql mà
gửi bởi nhatlinh0207
T.Bảy 28/05/2016 9:02 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin giúp đỡ đổ dữ liệu vào combobox
Trả lời: 2
Xem: 444

Re: Xin giúp đỡ lính mới về VB.net

Đổ dữ liệu vào combobox thi bạn nên dùng cách
Combobox.datasource
Tìm trong diễn đàn có nhiều rồi
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 12/05/2016 9:04 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: kiểm tra dữ liệu nhập vào textbox
Trả lời: 7
Xem: 754

Re: kiểm tra dữ liệu nhập vào textbox

tức là "4 số 1 chữ và 4 số" cố định như vậy à?
còn kiểm tra mã chi đoàn thì trước khi insert thì dùng 1 private funtion dạng boolen hay bằng cách nào đó tùy bạn, làm sao để select trong sql mà ko thấy mã chi đoàn đó thì không cho insert và hiện ra thông báo.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 12/05/2016 8:26 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: kiểm tra dữ liệu nhập vào textbox
Trả lời: 7
Xem: 754

Re: kiểm tra dữ liệu nhập vào textbox

nhập theo mẫu trong dữ liệu là sao? ko hiểu cái này?
để kiểm tra MÃ CHI ĐOÀN mà bạn nói ngoài hàm select sql ra thì ko biết cách nào
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 28/04/2016 3:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lọc dữ liệu từ datagridview này sang datagridview khác
Trả lời: 7
Xem: 781

Re: Lọc dữ liệu từ datagridview này sang datagridview khác

Đấy là cách chọn theo giá như bạn nói. nhưng ở demo mình ko làm 2 gridview mà giá trị được tìm từ 1 textbox nên bạn hãy sửa lại theo như gridview của bạn [vbnet]For i = 0 To DataGridView1.RowCount - 1 If DataGridView1.Rows(i).Cells("ID").Value = TextBox1.Text Then DataGridView1.Rows(i).Sel...
gửi bởi nhatlinh0207
T.Hai 25/04/2016 9:07 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không thể đè ảnh trong suốt lên nhau VB.NET
Trả lời: 9
Xem: 721

Re: Không thể đè ảnh trong suốt lên nhau VB.NET

mình chưa tìm hiểu cách nhiều cái lên nhau. cách mình chỉ cho bạn chỉ được nhiều cái đè lên 1 cái thôi.

Chọn tìm kiếm nâng cao