• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 389 kết quả

gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 28/12/2017 10:24 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thêm WebBrowser vào form
Trả lời: 5
Xem: 202

Re: Thêm WebBrowser vào form

làm Web rồi còn cần webbrowser làm j nữa :-O
để hiện trang web khác thì dùng iframe
gửi bởi nhatlinh0207
T.Tư 27/12/2017 4:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thêm WebBrowser vào form
Trả lời: 5
Xem: 202

Re: Thêm WebBrowser vào form

webBrowser mặc định có trong windows form. Nếu ko có thử resert toolbox xem sao. ko có nữa cài lại VS :)
gửi bởi nhatlinh0207
T.Sáu 15/12/2017 9:40 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lưu icon của imageComboBoxEdit1 vào SQL Server ?
Trả lời: 2
Xem: 139

Re: Lưu icon của imageComboBoxEdit1 vào SQL Server ?

[vbnet]Dim itcbb As ImageComboBoxItem
itcbb = ImageComboBoxEdit1.SelectedItem
PictureBox1.Image = ImageCollection1.Images(itcbb.ImageIndex)[/vbnet]

còn lại tự làm :)
gửi bởi nhatlinh0207
T.Sáu 08/12/2017 7:41 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?
Trả lời: 4
Xem: 221

Re: Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?

Mình ko biết cách khác. chương trình nào chỉnh sửa trong system 32 đều phải run as admin, đó là những gì mình biết.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 05/12/2017 4:55 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi kết nối dữ liệu SQL Server qua internet ?
Trả lời: 2
Xem: 184

Re: Lỗi kết nối dữ liệu SQL Server qua internet ?

[vbnet] Property conn As SqlConnection Property cmd As SqlCommand Property AddressIP As String Property SQLName As String Property UserName As String Property Password As String Public Function ConnectDB() As Boolean conn = New SqlConnection(String.Format("Data Source={0};Initial Catalog={1};Us...
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 05/12/2017 9:58 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Ẩn Thanh toolbar hoặc ẩn nút in trong XtraReport ?
Trả lời: 4
Xem: 183

Re: Ẩn Thanh toolbar hoặc ẩn nút in trong XtraReport ?

[vbnet]printTool.PrintingSystem.SetCommandVisibility(PrintingSystemCommand.ExportCsv, CommandVisibility.None) printTool.PrintingSystem.SetCommandVisibility(PrintingSystemCommand.ExportDocx, CommandVisibility.None) printTool.PrintingSystem.SetCommandVisibility(PrintingSystemCommand.ExportFile, Comman...
gửi bởi nhatlinh0207
CN 03/12/2017 4:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Ẩn Thanh toolbar hoặc ẩn nút in trong XtraReport ?
Trả lời: 4
Xem: 183

Re: Ẩn Thanh toolbar hoặc ẩn nút in trong XtraReport ?

[csharp] XtraReport2 rep = new XtraReport2();
rep.CreateDocument();
rep.PrintingSystem.SetCommandVisibility(PrintingSystemCommand.Print, CommandVisibility.None);
rep.ShowPreviewDialog();[/csharp]
DevExpress Support trả lời vậy
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 30/11/2017 8:26 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: {HỎI} access listbox edit
Trả lời: 7
Xem: 236

Re: {HỎI} access listbox edit

Query Insert cấu trúc viết sai. tự tìm lại cấu trúc của hàm insert đi.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Tư 29/11/2017 4:09 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: {HỎI} access listbox edit
Trả lời: 7
Xem: 236

Re: {HỎI} access listbox edit

tệp đính kèm báo có virut. Miêu tả lại chi tiết chức năng insert của bạn
Từ đâu, vào đâu, hiện ra cái j ....
gửi bởi nhatlinh0207
T.Tư 29/11/2017 9:29 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: {HỎI} access listbox edit
Trả lời: 7
Xem: 236

Re: {HỎI} access listbox edit

[vbnet]ListBox1.SelectedValue[/vbnet]
sẽ lấy được ID mà bạn đang chọn trong list box.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Hai 27/11/2017 1:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: {HỎI} access listbox edit
Trả lời: 7
Xem: 236

Re: {HỎI} access listbox edit

cái này là cơ bản mà

[vbnet]'ListBox1.SelectedIndex trả về dòng hiện tại đang chọn (dạng integer)
ListBox1.Items.Add("thêm")
ListBox1.Items(1) = "sửa"
ListBox1.Items.RemoveAt(0) 'xóa[/vbnet]
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 21/11/2017 4:01 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đóng File excel vừa Output ra
Trả lời: 5
Xem: 271

Re: Đóng File excel vừa Output ra

Có cr@ack mà.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Hai 20/11/2017 2:41 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đóng File excel vừa Output ra
Trả lời: 5
Xem: 271

Re: Đóng File excel vừa Output ra

Bạn dung devexpress rồi chuyển dữ liệu vào Grid View xuất ra excel cực nhanh, ít lỗi, tự động save.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 28/09/2017 2:59 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạm ngừng Sub WndProc(ByRef m As Message)
Trả lời: 1
Xem: 213

Tạm ngừng Sub WndProc(ByRef m As Message)

Xin chào mọi người. Mình dùng code này để kiểm tra Clipboard có thay đổi hay không. [vbnet]Protected Overrides Sub WndProc(ByRef m As Message) Select Case (m.Msg) Case WM_CLIPBOARDUPDATE Dim iData As IDataObject = Clipboard.GetDataObject() ' Clipboard's data. ' Depending on the clipboard's current d...
gửi bởi nhatlinh0207
T.Hai 11/09/2017 7:58 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin hỏi làm thế nào thông báo dưới khay hệ thống
Trả lời: 1
Xem: 234

Re: Xin hỏi làm thế nào thông báo dưới khay hệ thống

làm 1 cái form cho nó hiện ở đó, muốn tùy biến thế nào cũng được.
Vị trí xuất hiện thì lấy kích thước màn hình rồi tùy theo kích thước của form mà hiện.
Âm thanh thì làm file mp3 hay file j đó sẽ chạy khi khởi động form.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Tư 09/08/2017 9:05 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi gửi email đính kèm hơn 10mb
Trả lời: 0
Xem: 194

Lỗi gửi email đính kèm hơn 10mb

Xin chào anh em. Anh em cho hỏi ai gặp lỗi gửi email ở 1 số máy chưa? Code dưới đây send mail bình thường với máy mình và đính kèm được hơn 20mb mà ko lỗi. Sang máy khác cứ hơn 10mb là báo lỗi không gửi được mail. Mong anh em hướng dẫn. [vbnet]Dim SmtpServer As New SmtpClient() SmtpServer.Credential...
gửi bởi nhatlinh0207
CN 09/04/2017 7:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin giúp đỡ về FORM Tìm Kiếm
Trả lời: 2
Xem: 381

Re: Xin giúp đỡ về FORM Tìm Kiếm

thực sự chưa hiểu vấn đề của bạn
"người dùng bắn thiếu một số tem" ko hiểu cái này
bắn vào CSDL là bạn lưu vào đó. thực sự ko hiểu quy trình của bạn là gì
gửi bởi nhatlinh0207
CN 09/04/2017 6:30 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Em cần hướng dẫn ạ !!!
Trả lời: 2
Xem: 322

Re: Em cần hướng dẫn ạ !!!

Focus: ý bạn là chỉ đến 1 control à? như
Textbox1.Focus()
tạo chương trình thì cho nhập số A,B rồi show ra X

Chọn tìm kiếm nâng cao