• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 405 kết quả

gửi bởi nhatlinh0207
Hôm qua 9:20 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: In A5 xoay ngang trên khay giấy A4
Trả lời: 3
Xem: 18

In A5 xoay ngang trên khay giấy A4

Mình đang sử dụng Report của Devexpress. Mình muốn in phiếu là khổ A5 đã xoay ngang vào khay giấy của khổ A4 thì phải làm thế nào? Hiện tại khi tao report thì thiết kế là khổ A4 và tự căn làm sao cho trang in chỉ bằng 1/2 khổ A4 để in được A5 Nhưng khi in report hơn 2 trang thì không được :D Mong an...
gửi bởi nhatlinh0207
T.Hai 21/05/2018 11:11 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)
Trả lời: 19
Xem: 437

Re: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)

Nếu cắm usb ở máy chủ mình nghĩ chỉ làm bằng cách gửi file lên máy chủ, sau khi ký xong thì gửi lại file thôi.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Bảy 19/05/2018 9:34 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tìm phần mềm hỗ trợ chat .net sang android, ios
Trả lời: 2
Xem: 65

Re: Tìm phần mềm hỗ trợ chat .net sang android, ios

Xin cảm ơn. Gửi tin nhắn qua module sim thì làm được.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Sáu 18/05/2018 11:30 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tìm phần mềm hỗ trợ chat .net sang android, ios
Trả lời: 2
Xem: 65

Tìm phần mềm hỗ trợ chat .net sang android, ios

Mình đang cần tìm 1 ứng dụng chat có sẵm hỗ trợ gửi tin nhắn từ vb.net lên cách thiết bị di động Mục địch là có thông tin gì mới từ công ty sẽ báo lên điện thoại cho mọi người. Mình thử với Zalo thì ko làm được vì hình như phải liên lạc với tổng đài để đăng ký việc đó Ai biết app nào thông báo dạng ...
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 03/05/2018 2:44 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách add những file được chọn từ hộp thoại open vào cơ sở dữ liệu
Trả lời: 6
Xem: 280

Re: Cách add những file được chọn từ hộp thoại open vào cơ sở dữ liệu

nếu như vậy thì phải làm dạng máy chủ cho ăn chắc và dễ làm, còn không dùng kiểu share thư mục rồi lưu lại thì mở mạng lan được.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 03/05/2018 11:13 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)
Trả lời: 19
Xem: 437

Re: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)

Mua bản quyền :D hoặc dùng loại khác :D
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 03/05/2018 11:11 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [Help] Hướng dẫn load listbox ?
Trả lời: 1
Xem: 78

Re: [Help] Hướng dẫn load listbox ?

sửa loại file từ txt thành ini
gửi bởi nhatlinh0207
T.Tư 02/05/2018 5:03 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Câu Lệnh SQL Đếm Số Lần Xuất Hiện
Trả lời: 1
Xem: 114

Re: Câu Lệnh SQL Đếm Số Lần Xuất Hiện

[sql]SELECT [Ten],COUNT(Ten) as Dem
FROM [tet]
Group By Ten[/sql]
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 24/04/2018 11:26 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: lấy giá trị từ combobox or textbox xuống datagridview
Trả lời: 1
Xem: 120

Re: lấy giá trị từ combobox or textbox xuống datagridview

[vbnet]DataGridView1.Rows.Add() DataGridView1.Rows(DataGridView1.RowCount - 1).Cells("TenCot1").Value = TextBox1.Text DataGridView1.Rows(DataGridView1.RowCount - 1).Cells("TenCot2").Value = TextBox2.Text DataGridView1.Rows(DataGridView1.RowCount - 1).Cells("TenCot3").Va...
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 10/04/2018 9:16 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhập dữ liệu double từ file excel 2007
Trả lời: 1
Xem: 112

Nhập dữ liệu double từ file excel 2007

[vbnet] Private Function NhapDuLieuTuExcel(ByVal linkexcel As String) As DataTable Dim dt As DataTable = New DataTable() Dim olecon As OleDbConnection = New OleDbConnection() Dim strCon As String = String.Format("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source={0};Extended Properties=""...
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 10/04/2018 8:50 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách add những file được chọn từ hộp thoại open vào cơ sở dữ liệu
Trả lời: 6
Xem: 280

Re: Cách add những file được chọn từ hộp thoại open vào cơ sở dữ liệu

Bạn phải copy file vào trong thư mục phần mềm của bạn chứ. để link bên ngoài sao đc.

Còn đây chỉ là khuyên vậy thôi để file access đỡ nặng.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Sáu 06/04/2018 5:34 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách add những file được chọn từ hộp thoại open vào cơ sở dữ liệu
Trả lời: 6
Xem: 280

Re: Cách add những file được chọn từ hộp thoại open vào cơ sở dữ liệu

Không nên làm FileDinhKem là Attachment. FileDinhKem chỉ nên là string lưu đường dẫn file thôi
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 03/04/2018 8:53 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Convert VBA to VB.net
Trả lời: 1
Xem: 294

Re: Convert VBA to VB.net

[vbnet] Public Structure DLTHONGKE
Dim Ten As String
Dim TenCK As String
Dim Dai As String
Dim Rong As String
Dim Cao As String
Dim SL1 As String
Dim SLTB As String
Dim GhiChu As String
Dim Handle As String
End Structure[/vbnet]
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 03/04/2018 8:41 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: làm sao để để bắt buộc phải nhập dữ liệu vào textbox trước khi chuyển qua cái khác ạ
Trả lời: 1
Xem: 186

Re: làm sao để để bắt buộc phải nhập dữ liệu vào textbox trước khi chuyển qua cái khác ạ

[vbnet] Private Sub TextBox1_Leave(sender As Object, e As EventArgs) Handles TextBox1.Leave
If TextBox1.Text = String.Empty Then TextBox1.Focus()
End Sub[/vbnet]
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 08/03/2018 3:08 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tìm top doanh thu của mỗi bàn SQL server
Trả lời: 1
Xem: 243

Tìm top doanh thu của mỗi bàn SQL server

Mình có 1 quản cafe. Để tìm xem bàn nào có doanh thu cao nhất thì không khó, kể cả kèm theo cả thá điều kiện đi kèm. Mình muốn hỏi làm sao tìm được doanh thu cao nhất của mỗi bàn vào trong 1 datatable. Ví dụ như có 10 bàn thì hiện ra bàn 1 max là bao nhiêu, bàn 2 max là bao nhiêu ... Chỉ để hiện ra ...
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 28/12/2017 10:24 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thêm WebBrowser vào form
Trả lời: 5
Xem: 320

Re: Thêm WebBrowser vào form

làm Web rồi còn cần webbrowser làm j nữa :-O
để hiện trang web khác thì dùng iframe
gửi bởi nhatlinh0207
T.Tư 27/12/2017 4:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thêm WebBrowser vào form
Trả lời: 5
Xem: 320

Re: Thêm WebBrowser vào form

webBrowser mặc định có trong windows form. Nếu ko có thử resert toolbox xem sao. ko có nữa cài lại VS :)
gửi bởi nhatlinh0207
T.Sáu 15/12/2017 9:40 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lưu icon của imageComboBoxEdit1 vào SQL Server ?
Trả lời: 2
Xem: 233

Re: Lưu icon của imageComboBoxEdit1 vào SQL Server ?

[vbnet]Dim itcbb As ImageComboBoxItem
itcbb = ImageComboBoxEdit1.SelectedItem
PictureBox1.Image = ImageCollection1.Images(itcbb.ImageIndex)[/vbnet]

còn lại tự làm :)
gửi bởi nhatlinh0207
T.Sáu 08/12/2017 7:41 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?
Trả lời: 4
Xem: 380

Re: Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?

Mình ko biết cách khác. chương trình nào chỉnh sửa trong system 32 đều phải run as admin, đó là những gì mình biết.

Chọn tìm kiếm nâng cao