• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 369 kết quả

gửi bởi nhatlinh0207
T.Tư 31/08/2016 7:44 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xử lý nút Button khi click nhiều lần
Trả lời: 3
Xem: 272

Re: Xử lý nút Button khi click nhiều lần

Nếu mà chỉ muốn nhận thông báo 1 lần thì sau khi click thì khóa button đó lại. Nếu muốn thông báo nhiều lần thì mỗi lần click thì bạn lưu danh sách thời gian thông báo vào 1 mảng rồi sau đó hiện ra
gửi bởi nhatlinh0207
T.Tư 10/08/2016 3:23 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm báo động quá hạn trên Vb.net (Lần 2)
Trả lời: 5
Xem: 375

Re: Làm báo động quá hạn trên Vb.net (Lần 2)

Trời đất, bạn suy nghĩ chút đi, vẫn code lần trước chỉ cần thêm 1 dòng code tính toán là được.
nếu < 6 tháng (~180 ngày) và > 3 tháng (~90 ngày) thì màu xanh
Nếu < 3 tháng (~90 ngày) và > 1 tháng (~30 ngày) thì màu vàng
gửi bởi nhatlinh0207
T.Bảy 16/07/2016 11:04 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm báo động quá hạn trên Vb.net
Trả lời: 2
Xem: 237

Re: Làm báo động quá hạn trên Vb.net

Quá hạn ngày thuê đất thì bạn phải có 1 trường lưu thời gian riêng mới tính dễ, bạn để thánh string thì khó hơn. Vẽ màu đỏ ở trên Datagridview với code như sau: [vbnet] For Each row As DataGridViewRow In DataGridView1.Rows If Convert.ToInt32(row.Cells(0).Value) < 10 Then row.DefaultCellStyle.BackCol...
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 30/06/2016 4:16 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin code form theo dõi truy cập VB.net
Trả lời: 2
Xem: 233

Re: Xin code form theo dõi truy cập VB.net

Làm cái log update. Lưu lại khoảng 10 lần cập nhật mới nhất. Lưu lại dữ liệu cũ là gì.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Tư 01/06/2016 2:58 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: làm thế nào để select ngày và giờ
Trả lời: 4
Xem: 312

Re: làm thế nào để select ngày và giờ

Bạn có thể tự kiểm tra nó là dạng j trong sql mà
gửi bởi nhatlinh0207
T.Bảy 28/05/2016 9:02 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin giúp đỡ đổ dữ liệu vào combobox
Trả lời: 2
Xem: 316

Re: Xin giúp đỡ lính mới về VB.net

Đổ dữ liệu vào combobox thi bạn nên dùng cách
Combobox.datasource
Tìm trong diễn đàn có nhiều rồi
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 12/05/2016 9:04 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: kiểm tra dữ liệu nhập vào textbox
Trả lời: 7
Xem: 421

Re: kiểm tra dữ liệu nhập vào textbox

tức là "4 số 1 chữ và 4 số" cố định như vậy à?
còn kiểm tra mã chi đoàn thì trước khi insert thì dùng 1 private funtion dạng boolen hay bằng cách nào đó tùy bạn, làm sao để select trong sql mà ko thấy mã chi đoàn đó thì không cho insert và hiện ra thông báo.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 12/05/2016 8:26 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: kiểm tra dữ liệu nhập vào textbox
Trả lời: 7
Xem: 421

Re: kiểm tra dữ liệu nhập vào textbox

nhập theo mẫu trong dữ liệu là sao? ko hiểu cái này?
để kiểm tra MÃ CHI ĐOÀN mà bạn nói ngoài hàm select sql ra thì ko biết cách nào
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 28/04/2016 3:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lọc dữ liệu từ datagridview này sang datagridview khác
Trả lời: 7
Xem: 467

Re: Lọc dữ liệu từ datagridview này sang datagridview khác

Đấy là cách chọn theo giá như bạn nói. nhưng ở demo mình ko làm 2 gridview mà giá trị được tìm từ 1 textbox nên bạn hãy sửa lại theo như gridview của bạn [vbnet]For i = 0 To DataGridView1.RowCount - 1 If DataGridView1.Rows(i).Cells("ID").Value = TextBox1.Text Then DataGridView1.Rows(i).Sel...
gửi bởi nhatlinh0207
T.Hai 25/04/2016 9:07 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không thể đè ảnh trong suốt lên nhau VB.NET
Trả lời: 9
Xem: 418

Re: Không thể đè ảnh trong suốt lên nhau VB.NET

mình chưa tìm hiểu cách nhiều cái lên nhau. cách mình chỉ cho bạn chỉ được nhiều cái đè lên 1 cái thôi.
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 21/04/2016 4:39 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không thể đè ảnh trong suốt lên nhau VB.NET
Trả lời: 9
Xem: 418

Re: Không thể đè ảnh trong suốt lên nhau VB.NET

[vbnet]PictureBox1.BackColor = Color.Transparent
PictureBox1.Parent = PictureBox2[/vbnet]
pic2 là nền, pic1 ở trên
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 21/04/2016 4:26 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lọc dữ liệu từ datagridview này sang datagridview khác
Trả lời: 7
Xem: 467

Re: Lọc dữ liệu từ datagridview này sang datagridview khác

còn nếu bạn sửa dụng các control ngoài thì còn có cách không cần sửa dụng sql nữa mà chỉ dùng vài hàm để lọc dự liệu theo ý mình.
ví như bộ công cụ Devexpress. nhưng bộ công cụ đó khá khó dùng cho người mới tìm hiểu
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 21/04/2016 4:24 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lọc dữ liệu từ datagridview này sang datagridview khác
Trả lời: 7
Xem: 467

Re: Lọc dữ liệu từ datagridview này sang datagridview khác

Bạn có thể sửa dụng lệnh SQL như sau [sql]Select * from tbl3 Where [MQD] in (Select MQD from tbl2 Where MDV = '01')[/sql] tbl1: chứa thông tin đoàn viên tbl2: chứa mã đoàn viên + mã quyết định tbl3: hình thức quyết định mình sẽ đọc lệnh sql này cho bạn như sau: lấy toàn bộ thông tin hình thức phạt v...
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 19/04/2016 5:26 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xử lý dấu " , “ , ” giùm em
Trả lời: 4
Xem: 300

Re: Xử lý dấu " , “ , ” giùm em

sao lại không? viết code sao bảo ko thay thế được?
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 19/04/2016 3:46 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không thể đè ảnh trong suốt lên nhau VB.NET
Trả lời: 9
Xem: 418

Re: Không thể đè ảnh trong suốt lên nhau VB.NET

hiện ảnh trong suốt trong vb.net thì cứ load file png thôi
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 19/04/2016 3:28 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xử lý dấu " , “ , ” giùm em
Trả lời: 4
Xem: 300

Re: Xử lý dấu " , “ , ” giùm em

dùng hàm Replace
Ví dụ:
[vbnet]Dim a as string = "ABC"
a.Replace("A","C")
[/vbnet]
nó sẽ sửa ký tự A thành ký tự C
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 19/04/2016 10:18 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần giúp đỡ về insert Datetimepicker vào SQL
Trả lời: 5
Xem: 332

Re: Cần giúp đỡ về insert Datetimepicker vào SQL

thế mình chịu, chưa bao h dùng .text cho 1 giá trị cả

Chọn tìm kiếm nâng cao