• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 425 kết quả

gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 04/09/2018 3:46 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo Usercontrol Treeview
Trả lời: 11
Xem: 715

Re: Tạo Usercontrol Treeview

không phải gọi lại nhiều lần cái j bạn
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 04/09/2018 3:07 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo Usercontrol Treeview
Trả lời: 11
Xem: 715

Re: Tạo Usercontrol Treeview

UserControl [vbnet]Public Class UserControl1 Public Event ThucHienTrenFrom_Event() Private Sub TreeView1_AfterSelect(sender As Object, e As TreeViewEventArgs) Handles TreeView1.AfterSelect ThucHienTenUserControl() End Sub Sub ThucHienTenUserControl() End Sub Sub ThucHienTrenFrom() RaiseEvent ThucHie...
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 04/09/2018 2:48 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo Usercontrol Treeview
Trả lời: 11
Xem: 715

Re: Tạo Usercontrol Treeview

Không hiểu bạn viết thế để làm j?
TreeView1.AfterSelect => Sub trên Usercontrol => Sub trên form phải ko?
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 04/09/2018 1:40 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo Usercontrol Treeview
Trả lời: 11
Xem: 715

Re: Tạo Usercontrol Treeview

Thế thì Public Event nào thì tùy bạn, trong sự kiện của TreeView thì gọi sự kiện đó là xong
gửi bởi nhatlinh0207
T.Ba 04/09/2018 10:18 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo Usercontrol Treeview
Trả lời: 11
Xem: 715

Re: Tạo Usercontrol Treeview

UserControl [vbnet]Public Class UserControl1 Public Event TreeView_AfterSelect(sender As Object, e As TreeViewEventArgs) Private Sub TreeView1_AfterSelect(sender As Object, e As TreeViewEventArgs) Handles TreeView1.AfterSelect RaiseEvent TreeView_AfterSelect(sender, e) MsgBox("1") End Sub ...
gửi bởi nhatlinh0207
T.Tư 11/07/2018 7:59 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: WebClient DownloadStringAsync lỗi trên Mp3.Zing.Vn
Trả lời: 1
Xem: 551

WebClient DownloadStringAsync lỗi trên Mp3.Zing.Vn

[vbnet]Private Sub DownloadInformation(ByVal url As String) Dim wc As WebClient = New WebClient() wc.Headers(HttpRequestHeader.UserAgent) = "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2" wc.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8 A...
gửi bởi nhatlinh0207
T.Hai 11/06/2018 7:19 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm sao để lưu dữ liệu từ file word vào database
Trả lời: 5
Xem: 629

Re: Làm sao để lưu dữ liệu từ file word vào database

"Nghĩa là không lưu dữ liệu richtextbox mà lưu cả richtexbox đó à bạn?"

2 cái này khác nhau không? mục đích là hiện ra richtextbox thì làm đúng mục đích thôi
gửi bởi nhatlinh0207
T.Sáu 08/06/2018 3:16 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi về đọc và ghi dữ liệu với đầu đọc thẻ từ
Trả lời: 5
Xem: 699

Re: Hỏi về đọc và ghi dữ liệu với đầu đọc thẻ từ

chưa làm giao tiếp đầu đọc bao giờ cả, còn kết nối HID thì phải có PID và VID bạn có chưa?
Xem PID và VID trong manager của win
gửi bởi nhatlinh0207
T.Sáu 08/06/2018 8:19 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm sao để lưu dữ liệu từ file word vào database
Trả lời: 5
Xem: 629

Re: Làm sao để lưu dữ liệu từ file word vào database

nếu bạn đã cho vào được richtextbox thì lưu vào sql dạng "RichTextBox1.Rtf" dạng này lưu vào sql với loại dữ liệu là text vì nó ko có unicode. đó là trường dữ liệu sẽ hiển thị lên RichTextBox. còn nếu bạn muốn hiển thị cả string unicode lên gridview hay kiểu 1 đoạn đầu tiên của câu hỏi (kh...
gửi bởi nhatlinh0207
CN 03/06/2018 8:19 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi về đọc và ghi dữ liệu với đầu đọc thẻ từ
Trả lời: 5
Xem: 699

Re: Hỏi về đọc và ghi dữ liệu với đầu đọc thẻ từ

Nó kết nối theo cổng COM thì dùng serialport
Còn 1 kiểu kết nối HID thì google
gửi bởi nhatlinh0207
CN 03/06/2018 8:15 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [Help] Hướng dẫn load listbox ?
Trả lời: 3
Xem: 475

Re: [Help] Hướng dẫn load listbox ?

Sửa txt thành ini phải mở lại bằng Notepad++ xem đc chưa. Còn nếu ko đc thử ngăn cách dòng bằng ngăn cách ký tự khác xong thì tách ném vào list view
gửi bởi nhatlinh0207
CN 03/06/2018 8:11 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: TableLayout và FlowLayout
Trả lời: 1
Xem: 336

Re: TableLayout và FlowLayout

Có nhất thiết phải chia 2 ra ko hay là chỉ cần thiết kế dùng đc là đc?
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 31/05/2018 10:04 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [VB.NET]THAY THẾ THEO THỨ TỰ. NHỜ MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ Ạ.
Trả lời: 3
Xem: 417

Re: [VB.NET]THAY THẾ THEO THỨ TỰ. NHỜ MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ Ạ.

Dùng tạm [vbnet] Dim s As String = "chúng ta có bài là abc, bài là xyz, bài là ?" Dim d As Integer = 1 Dim i As Integer = 1 Do If i > s.Length - 2 Then Exit Do Else Debug.Print(Mid(s, i, 3)) If Mid(s, i, 3).ToLower = "bài" Then s = s.Insert(i + 2, " " & d.ToString) ...
gửi bởi nhatlinh0207
T.Hai 28/05/2018 9:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: In A5 xoay ngang trên khay giấy A4
Trả lời: 8
Xem: 712

Re: In A5 xoay ngang trên khay giấy A4

Gửi mail cho xin file report của devexpress với bạn. nhatlinh0207@gmail.com tks.

Mình in thử trên con Canon 2900 toàn lỗi. Đểu thật
gửi bởi nhatlinh0207
T.Sáu 25/05/2018 4:45 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: In A5 xoay ngang trên khay giấy A4
Trả lời: 8
Xem: 712

Re: In A5 xoay ngang trên khay giấy A4

không được :D
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 24/05/2018 10:39 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: lập trình giao tiếp cổng USB? -xin giúp đỡ.
Trả lời: 2
Xem: 2653

Re: lập trình giao tiếp cổng USB? -xin giúp đỡ.

[vbnet] Delegate Sub SetTextCallback(ByVal [text] As String) Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived ReceivedText(SerialPort1.ReadExisting()) End Sub Private Sub ReceivedText(ByVal [text] As...
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 24/05/2018 9:45 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tìm và gán trường có kiểu DataView tại sao không được ?
Trả lời: 2
Xem: 449

Re: Tìm và gán trường có kiểu DataView tại sao không được ?

[vbnet]
Dim dr as DataRow() = dt.select("TENNHANVIEN = 'LOL'")
If dr.Count = 1 Then
txtIdNhanVien.Text = dr(0)("ID")
txtTenNhanVien.Text = dr(0)("TENNHANVIEN")
Else

End If

[/vbnet]
gửi bởi nhatlinh0207
T.Năm 24/05/2018 9:32 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: In A5 xoay ngang trên khay giấy A4
Trả lời: 8
Xem: 712

Re: In A5 xoay ngang trên khay giấy A4

Bình thường để in được A5 ngang hay dọc thì cũng phải để giấy như hình 1 https://photos.app.goo.gl/aOtqiNVJVkliBWBq1 Nhưng nếu để như vậy lúc muốn in A4 phải chỉnh lại khay. Nếu để đc như hình 2 https://photos.app.goo.gl/vBAWO0igNO5F2LXn2 Thì khi muốn in A4 ko cần chỉnh khay mà chỉ cần kéo ra và tha...

Chọn tìm kiếm nâng cao