• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 42 matches

by 01632911829
Mon 02/12/2013 7:05 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tự động đăng nhập Facebook
Replies: 0
Views: 862

Tự động đăng nhập Facebook

With WebBrowser1 .Navigate "http://facebook.com/" Do While .Busy DoEvents Loop .Document.GetElementById("email").InnerText = "01632911829" .Document.GetElementById("pass").InnerText = "ntt21011995." For Each ww In .Document.All If ww.GetAttribute(&q...
by 01632911829
Sat 31/08/2013 6:15 pm
Forum: Bài viết hướng dẫn
Topic: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ
Replies: 75
Views: 77470

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Sao tui add user control vào rùi nhưng sài nó báo lỗi.. vẽ nó lên form nó báo lỗi zầy là sao pác
"failed to import activex control. please ensure it is properly registered" VB 2008
by 01632911829
Fri 28/06/2013 7:16 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Tạo update cho 1 chương trình từ host
Replies: 7
Views: 2131

Tạo update cho 1 chương trình từ host

Tình hình là giờ mình có 1 file Test.exe và 3 file dll là abc.dll, bca.dll, acb.dll đã úp lên host rùi
Giờ mình mún upadate chương trình client theo theo sever đã up đó thì làm sao đây mọi người
by 01632911829
Sun 20/01/2013 1:21 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tạo web sever VB6
Replies: 0
Views: 656

Tạo web sever VB6

Giờ mình có 1 sever ảo rùi.. làm sao cho chương trình nào đó update theo sever ảo mình làm đó

help me!
by 01632911829
Wed 02/01/2013 12:43 pm
Forum: [VB] Bài viết hướng dẫn
Topic: Từng bước xây dựng chương trình xem truyền hình trực tuyến
Replies: 8
Views: 4927

Re: Từng bước xây dựng chương trình xem truyền hình trực tuy

Ý mình là đại ca làm 1 demo cái ct mà mở 1 video đi theo thư mục of chương trình (hoặc mở bằng cách extract trong resouse ra á), khởi động cùng window
by 01632911829
Sun 30/12/2012 7:26 pm
Forum: [VB] Chuỗi và Thời gian
Topic: Lấy ngày giờ hệ thống không dùng Timer, không dùng hàm API
Replies: 17
Views: 16826

Re: Lấy ngày giờ hệ thống không dùng Timer, không dùng hàm A

Tạo 1 lable1 và 1timer. Chỉnh interval timer là 100
cho code này vào là ok thuj. Đơn giản ít tốn tài nguyên

Code: Select all

label1.caption = now


Ko dùng timer chi cho khổ.. Có gì chỉ giáo nha
by 01632911829
Sun 30/12/2012 3:22 pm
Forum: [VB] Bài viết hướng dẫn
Topic: Thủ thuật với WebBrowser
Replies: 6
Views: 8367

Re: Thủ thuật với WebBrowser

13, Mở trang
Syntax: [ Download ] [ Hide ] [ Select ]
Using vb Syntax Highlighting
Private Sub Command2_Click()
WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_OPEN, OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER
End Sub

Làm không phải có form_load nó mới chạy á
by 01632911829
Sun 30/12/2012 1:24 pm
Forum: [VB] Bài viết hướng dẫn
Topic: Từng bước xây dựng chương trình xem truyền hình trực tuyến
Replies: 8
Views: 4927

Re: Từng bước xây dựng chương trình xem truyền hình trực tuy

Hay. Nhưng nếu mình muốn dùng Play media mở 1 video trong Resource[Tự động play] , khởi động cùng máy tính, chạy xong rùi tắt thì sao.
by 01632911829
Sun 23/12/2012 9:29 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cấu trúc Select case
Replies: 3
Views: 7362

Re: Cấu trúc Select case

=<

Dấu này trong toán tử là gì zậy.. mới phát minh à
by 01632911829
Sat 22/12/2012 9:21 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Phần mềm không hiển thị được Tiếng Việt sau khi cài lại Win
Replies: 10
Views: 1826

Re: Phần mềm không hiển thị được Tiếng Việt sau khi cài lại

Vào Registry: Start-->run--> gõ regedit Tìm đến khóa: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts] Trong đó, các font đã bị thay đổi đường dẫn chỗ khác rồi.(ví dụ font Tohoma bị thay đổi đường dẫn, bạn kick đúp chuột trái vào giá trị Tohoma--> sẽ xuất hiện 1 bảng và bạn xó...

Go to advanced search