• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 6 kết quả

gửi bởi namhandsome1
T.Hai 29/10/2018 11:47 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi lệnh thêm dữ liệu vào access trong vb.net
Trả lời: 1
Xem: 1164

Lỗi lệnh thêm dữ liệu vào access trong vb.net

lệnh thêm dữ liệu vào csdl Access của em nó bị báo lỗi. Mong các thầy và các bạn xem giúp lỗi ở đâu với ạ. Thanks các thầy và bác bạn. Imports System.Data Imports System.Data.OleDb Public Class SignUp Private cnn As New OleDbConnection Private da As New OleDbDataAdapter Private dtb As New DataTable ...
gửi bởi namhandsome1
T.Sáu 19/10/2018 2:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi cách sử dụng Listview trong VB.Net
Trả lời: 29
Xem: 15762

Re: Hỏi cách sử dụng Listview trong VB.Net

Đây là một đoạn code đơn giản mình viết đưa dữ liệu vào trong một listview http://i158.photobucket.com/albums/t114/danchoia5/thang-12.png [vbnet]Dim conn As New SqlConnection conn.ConnectionString = "Data Source=TLC-PC;Initial Catalog=CNPM_K53;Integrated Security=True" conn.Open() Dim Sql...
gửi bởi namhandsome1
T.Bảy 21/07/2012 6:49 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Giúp tớ cách chèn dữ liệu data vào VB
Trả lời: 6
Xem: 1053

Re: Giúp tớ cách chèn dữ liệu data vào VB

cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\Database.mdb;Persist Security Info=False": Đây là câu lệnh kết nối và mở file dữ liệu là Database.mdb, đường dẫn là App.Path (bởi vì mình cho file này trong cùng thư mục với ứng dụng nên mới khai báo ...
gửi bởi namhandsome1
T.Năm 19/07/2012 1:57 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Giúp tớ cách chèn dữ liệu data vào VB
Trả lời: 6
Xem: 1053

Re: Giúp tớ cách chèn dữ liệu data vào VB

Dim cn As New ADODB.Connection Private Sub Command1_Click() cn.CursorLocation = adUseClient cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\Database.mdb;Persist Security Info=False" cn.Execute "insert into Bang1(ma_sv) values ('" & Te...
gửi bởi namhandsome1
T.Năm 19/07/2012 1:44 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Giúp tớ cách chèn dữ liệu data vào VB
Trả lời: 6
Xem: 1053

Re: Giúp tớ cách chèn dữ liệu data vào VB

Thanks Bạn nha! Để mình thử xem thế nào, mình mới học VB nên còn nhiều cái chưa biết quá.
gửi bởi namhandsome1
T.Hai 09/07/2012 4:20 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Giúp tớ cách chèn dữ liệu data vào VB
Trả lời: 6
Xem: 1053

Giúp tớ cách chèn dữ liệu data vào VB

Các bạn cho mình hỏi !
mình có 2 bảng dữ liệu, mỗi bảng đều có 1 trường giá trị là: ma_sv
khi nhập dữ liệu từ form trong VB mình muốn nó được chèn đồng thời vào 2 bảng trong access.
bạn nào biết giúp mình với. Cảm ơn các bạn nhiều

Chọn tìm kiếm nâng cao