• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 2 matches

by dynamicsamcom
Fri 29/06/2012 3:32 pm
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: Cách lập trình VB.NET trong MicroStation !!
Replies: 34
Views: 42744

Re: Cách lập trình VB.NET trong MicroStation !!

error ?

MI.ActiveDesignFile.Save();

tbao: "The server threw an exception. (Exception from HRESULT: 0x80010105 (RPC_E_SERVERFAULT))"

Pác nào cao thủ giải thích cho em với.
by dynamicsamcom
Fri 29/06/2012 10:10 am
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: Cách lập trình VB.NET trong MicroStation !!
Replies: 34
Views: 42744

Re: Cách lập trình VB.NET trong MicroStation !!

Help??? Các pác cho em hỏi cái. Hiện tại em dùng C#(2008). Cài microstaion V8i. Ko hiểu tại sao bây giờ sử dụng cái thư viện của nó bị lỗi. MicroStationDGN.Font oFont = MI.ActiveDesignFile.Fonts.Find(MsdFontType.msdFontTypeMicroStation, "Vnarial", null); thì thông báo oFont=null; ko lấy đư...

Go to advanced search