• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 66 kết quả

gửi bởi tuybutduyen
T.Hai 13/03/2017 5:14 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hướng dẫn xử lý chuỗi trên textbox trong Csharp
Trả lời: 4
Xem: 1014

Re: Hướng dẫn xử lý chuỗi trên textbox trong Csharp

cảm ơn bạn rất nhiều, vấn đề đã được giải quyết
gửi bởi tuybutduyen
T.Bảy 11/03/2017 5:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hướng dẫn xử lý chuỗi trên textbox trong Csharp
Trả lời: 4
Xem: 1014

Re: Hướng dẫn xử lý chuỗi trên textbox trong Csharp

cảm ơn bạn, mình viết lại thế này sao nó lại ra kết quả trùng nhỉ, [csharp] List<String> lst = new List<String>(); for (int i = 0; i <= txtChuoi1.Text.Length; i++) { for (int j = 0; j <= txtChuoi1.Text.Length; j++) { lst.Add(this.txtChuoi1.Text); lst.Add(this.txtChuoi2.Text); if (lst.Contains(txtKQ....
gửi bởi tuybutduyen
T.Năm 09/03/2017 2:24 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hướng dẫn xử lý chuỗi trên textbox trong Csharp
Trả lời: 4
Xem: 1014

Hướng dẫn xử lý chuỗi trên textbox trong Csharp

Chào các anh chị,

Mình có 2 textbox cho phép nhập 2 chuỗi cách nhau bằng dấu phẩy(,) như hình đính kèm

Bây giờ mình muốn ghép lần lượt các ký tự của chuỗi 1 và chuỗi 2 lại với nhau với kết quả không trùng nhau thì làm như thế nào ạ

Anh chị nào hướng dẫn giúp mình với,

Cảm ơn nhiều!
gửi bởi tuybutduyen
T.Hai 14/04/2014 11:44 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: asp.net sự kiện khi click vào treeview
Trả lời: 4
Xem: 1205

Re: asp.net sự kiện khi click vào treeview

treeview mình cho vòng lặp load dữ liệu từ CSDL đó bạn
gửi bởi tuybutduyen
CN 13/04/2014 9:43 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: asp.net sự kiện khi click vào treeview
Trả lời: 4
Xem: 1205

asp.net sự kiện khi click vào treeview

[asp.net] chào các bạn mình có 1 cái treeview hiển thị dữ liệu các textbox để nhập liệu 1 cái lưới gridview mình click vào treevew, lấy id đang chọn, dữ liệu đổ lên các textbox được rồi bây giờ mình muốn khi click vào treeview (thông qua id) thì lưới gridview sẽ đưa con trỏ selected vào cái lưới the...
gửi bởi tuybutduyen
T.Sáu 28/02/2014 9:37 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Load Treeview đọc từ CSDL SQL sever lên web asp.net
Trả lời: 2
Xem: 1642

Re: Load Treeview đọc từ CSDL SQL sever lên web asp.net

mình viết thế này mà nó không hiển thị lên treeview, anh chị nào biết sửa giúp mình với, cảm ơn! [csharp] using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.We...
gửi bởi tuybutduyen
T.Năm 27/02/2014 6:53 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Load Treeview đọc từ CSDL SQL sever lên web asp.net
Trả lời: 2
Xem: 1642

Load Treeview đọc từ CSDL SQL sever lên web asp.net

Chào các anh chị, mình đang làm TreeView ASP.net + SQL server mình muốn load từ CSDL SQL server lên treeview(như hình) của ASP.net thì code như thế nào các bạn, cảm ơn các anh chị! CSDL [sql] create database TestDemo use TestDemo go create table bang1 ( MaB1 int primary key not null, TenB1 nvarchar(...
gửi bởi tuybutduyen
T.Hai 02/09/2013 10:53 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hướng dẫn Share thư mục trong vb.net 2005
Trả lời: 0
Xem: 567

Hướng dẫn Share thư mục trong vb.net 2005

Chào các anh chị,

mình đang làm vb.net 2005, mình muốn Share(full, read, change) một thư mục trên ổ đĩa thì viết code như thế nào,

anh chị chỉ giúp mình với,

Chân thành cảm ơn!
gửi bởi tuybutduyen
T.Bảy 03/08/2013 7:11 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hướng dẫn chọn danh sách các bài hát trong vbnet
Trả lời: 1
Xem: 615

Re: Hướng dẫn chọn danh sách các bài hát trong vbnet

trong này mình có làm 1 nút next nhưng không next được,
[vbnet]
AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.next()
[/vbnet]
gửi bởi tuybutduyen
T.Bảy 03/08/2013 6:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hướng dẫn chọn danh sách các bài hát trong vbnet
Trả lời: 1
Xem: 615

Hướng dẫn chọn danh sách các bài hát trong vbnet

chào các anh chị, mình đang làm vbnet 2005, mình đưa vào form 1 AxWindowsMediaPlayer1 (chương trình nghe nhạc), và 1 button để browser đến file nhạc, mình đã làm được chỗ chạy 1 bài nhạc, [vbnet] AxWindowsMediaPlayer1 .status.Clone() Dim tadaPath As String = "C:\VBNET\MUSIC\bai 2.mp4" AxWi...
gửi bởi tuybutduyen
T.Năm 01/08/2013 6:49 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hướng dẫn chặn sự kiện combobox_textchange trong vbnet
Trả lời: 5
Xem: 875

Re: Hướng dẫn chặn sự kiện combobox_textchange trong vbnet

cảm ơn DoremonA nhé!

mình làm được rồi.
gửi bởi tuybutduyen
T.Tư 31/07/2013 9:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hướng dẫn chặn sự kiện combobox_textchange trong vbnet
Trả lời: 5
Xem: 875

Re: Hướng dẫn chặn sự kiện combobox_textchange trong vbnet

cảm ơn FlyingFox
nhưng cách của bạn nó không chạy được sự kiện combobox_textchange,
gửi bởi tuybutduyen
T.Ba 30/07/2013 7:29 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hướng dẫn copy thư mục qua mạng
Trả lời: 2
Xem: 608

Re: Hướng dẫn copy thư mục qua mạng

Valentino nói rõ hơn được không,
gửi bởi tuybutduyen
T.Ba 30/07/2013 9:34 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hướng dẫn copy thư mục qua mạng
Trả lời: 2
Xem: 608

Hướng dẫn copy thư mục qua mạng

Chào các anh chị, mình đang làm vbnet 2005, mình copy thư mục từ ổ đĩa này sang ổ đĩa khác thì được rồi, [vbnet] My.Computer.FileSystem.CopyDirectory("C:\xoa123", "D:\CopyMoiNe", True) [/vbnet] nhưng copy từ một server\thumucShare thì không được, [vbnet] My.Computer.FileSystem.Co...
gửi bởi tuybutduyen
T.Tư 24/07/2013 6:40 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sửa lỗi của hàm trong vbnet 2005
Trả lời: 5
Xem: 564

Re: Sửa lỗi của hàm trong vbnet 2005

cảm ơn FlyingFox nhé!
gửi bởi tuybutduyen
T.Tư 24/07/2013 4:47 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sửa lỗi của hàm trong vbnet 2005
Trả lời: 5
Xem: 564

Re: Sửa lỗi của hàm trong vbnet 2005

tiện thể giúp mình các hàm này với nhé, nó cứ báo warning (tức nhiên các biến đã được khai báo)! chân thành cảm ơn! [vbnet] Public Function Nam_Can(ByVal lny) As String Dim Nam As Double Nam = (lny + 6) Mod 10 Select Case Nam Case 0 : Nam_Can = "Giáp" Case 1 : Nam_Can = "Ất" Case...
gửi bởi tuybutduyen
T.Ba 23/07/2013 7:29 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sửa lỗi của hàm trong vbnet 2005
Trả lời: 5
Xem: 564

Re: Sửa lỗi của hàm trong vbnet 2005

cảm ơn DoremonA nhé!
gửi bởi tuybutduyen
T.Ba 23/07/2013 4:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sửa lỗi của hàm trong vbnet 2005
Trả lời: 5
Xem: 564

Sửa lỗi của hàm trong vbnet 2005

Chào các anh chị, mình đang làm vbnet, có 1 hàm thông báo warning ở cuối hàm, anh chị sửa giúp mình nhé! chân thành cảm ơn! [vbnet]Function doiquathang(ByVal Month As Integer) As String Select Case Month Case 1 : doiquathang = "Tháng Một" Case 2 : doiquathang = "Tháng Hai" Case 3...
gửi bởi tuybutduyen
T.Bảy 29/06/2013 12:43 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: VB.net Và kiểm tra kết nối mạng (Ping từ cửa sổ CMD)
Trả lời: 17
Xem: 1342

Re: VB.net Và kiểm tra kết nối mạng (Ping từ cửa sổ CMD)

- nếu mình có 1 textbox để nhập địa chỉ trang web cần ping thì viết code như thế nào, textbox này có thể nhập nhiều địa chỉ, - để cửa sổ ping nằm ở giữa màn hình (desktop) thì code sau sửa lại như thế nào [vbnet]SetWindowPos(hwnd, New IntPtr(0), 0, i * 150, 522, 150, SWP_SHOWWINDOW)[/vbnet] chân thà...
gửi bởi tuybutduyen
T.Ba 25/06/2013 2:05 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: VBnet - Lỗi Form đổi mật khẩu
Trả lời: 3
Xem: 923

Re: VBnet - Lỗi Form đổi mật khẩu

Vẫn không được,

Chọn tìm kiếm nâng cao